Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukainen ilmoitus: Nordea Funds Ltd:n omistus Vaisalasta

14. Syys 2017
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
14.9.2017 klo 19.00
  
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukainen ilmoitus: Nordea Funds Ltd:n omistus Vaisalasta

Vaisala Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Vaisalan osakkeita koskevan liputusilmoituksen Nordea Funds Ltd:n hallinnoimien rahastojen omistusosuuden muutoksesta.

Nordea Funds Ltd:n hallinnoimien rahastojen omistusmäärä ylitti 5 prosentin kynnyksen 13.9.2017. Nordea Funds Ltd:llä oli tuolloin hallussaan 911 662 Vaisalan osaketta, mikä vastaa 5,004 % Vaisalan osakkeiden kokonaismäärästä ja 1,103 % kokonaisäänimäärästä.

Vaisalan kokonaisosakemäärä on 18 218 364 ja äänimäärä 82 616 033.
Nordea Funds Ltd:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista (A1) % äänistä (A2) % osakkeista
rahoitus-
välineiden kautta (B1)
% äänistä
rahoitus-välineiden
kautta (B2)
Yhteen-
laskettu
%-osuus
osakkeista
(A1+B1)
Yhteen-
laskettu
%-osuus
äänistä (A2+B2)
Kohde-
yhtiön osakkeiden ja
äänten
kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,004 % 1, 103 % 0 0 5,004 % 1,103 % 911 662
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - - - - - -

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi        www.twitter.com/VaisalaGroup