Vaisalalla on kaksi osakesarjaa: K- ja A-sarja. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. Kukin A-osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen ja kukin K-osake kahteenkymmeneen (20) ääneen yhtiökokouksessa. Molemmat osakesarjat oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

  • Vaisala listautui OTC-listalle vuonna 1988 (OTC = osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä, over the counter)
  • Vaisala listautui Helsingin pörssiin vuonna 1994
  • 12.4.2018 osakkeiden splittaus suhteessa 1:2
  • 23.3.2000 osakkeiden splittaus suhteessa 1:4

Vaisalan A-sarjan osakkeet - Nasdaq Helsinki​ 

Lista Suuret yhtiöt
Kaupankäyntitunnus VAIAS
ISIN -koodi FI0009900682
Valuutta EUR
Toimiala Industrials

Uutispalvelujen käyttämät koodit

Reuters: VAIAS.HE
Bloomberg: VAIAS.FH

Vaisalan osakkeet on rekisteröity suomalaiseen arvo-osuusrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ltd.

Nasdaq ​Nordic »
Euroclear Finland »
Pörssisäätiö »
Finassivalvonta »
Arvopaperimarkkinayhdistys »

Stock

Perustiedot osakkeista

Vaisalan osakkeita on kahta sarjaa: K ja A. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä.

VHP Disinfection Biodecontamination

Omat osakkeet ja niihin liittyvät valtuutukset

Osakassopimukset

Vaisalan hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia.