Vaisalalla on kaksi osakesarjaa: K- ja A-sarja. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. Kukin A-osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen ja kukin K-osake kahteenkymmeneen (20) ääneen yhtiökokouksessa. Molemmat osakesarjat oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

  • Vaisala listautui OTC-listalle vuonna 1988 (OTC = osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä, over the counter)
  • Vaisala listautui Helsingin pörssiin vuonna 1994
  • 12.4.2018 osakkeiden splittaus suhteessa 1:2
  • 23.3.2000 osakkeiden splittaus suhteessa 1:4

Vaisalan A-sarjan osakkeet - Nasdaq Helsinki​ 

Lista Keskisuuret yhtiöt
Kaupankäyntitunnus VAIAS
ISIN -koodi FI0009900682
Valuutta EUR
Toimiala Industrials

Uutispalvelujen käyttämät koodit

Reuters: VAIAS.HE
Bloomberg: VAIAS.FH

Vaisalan osakkeet on rekisteröity suomalaiseen arvo-osuusrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ltd.

Nasdaq ​Nordic »
Euroclear Finland »
Pörssisäätiö »
Finassivalvonta »
Arvopaperimarkkinayhdistys »

Osakassopimukset

Vaisalan hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia. 

Stock

Perustiedot osakkeista

Vaisalan osakkeita on kahta sarjaa: K ja A. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä.

Osakepääoma

Vaisalan osakepääoma on yhteensä 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu K-sarjaan ja 29 705 636 A-sarjaan.

Office desk

Osinko

Vaisala pyrkii maksamaan vakaata osinkoa, joka nousee nettovoiton kehityksen mukaisesti. Vaisalan tavoitteena on hyvän rahoitusaseman ylläpitäminen ja tulevien sijoitussuunnitelmien huomioiminen.​​