Vaisalalla on kaksi osakesarjaa: K- ja A-sarja. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. Kukin A-osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen ja kukin K-osake kahteenkymmeneen (20) ääneen yhtiökokouksessa. Molemmat osakesarjat oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

  • Vaisala listautui OTC-listalle vuonna 1988 (OTC = osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä, over the counter)
  • Vaisala listautui Helsingin pörssiin vuonna 1994
  • 12.4.2018 osakkeiden splittaus suhteessa 1:2
  • 23.3.2000 osakkeiden splittaus suhteessa 1:4

Vaisalan A-sarjan osakkeet - Nasdaq Helsinki​ 

Lista Keskisuuret yhtiöt
Kaupankäyntitunnus VAIAS
ISIN -koodi FI0009900682
Valuutta EUR
Toimiala Industrials

Uutispalvelujen käyttämät koodit

Reuters: VAIAS.HE
Bloomberg: VAIAS.FH

Vaisalan osakkeet on rekisteröity suomalaiseen arvo-osuusrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ltd.

Nasdaq ​Nordic »
Euroclear Finland »
Pörssisäätiö »
Finassivalvonta »
Arvopaperimarkkinayhdistys »

Men looking at monitor

Osakerekisteri ja osoitteenmuutokset

Osakekohtaiset tunnusluvut

Meeting room in an office. Meeting ongoing.

Analyytikot

Osakassopimukset

Vaisalan hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia. 

Osakkeenomistajat

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat

Omat osakkeet ja niihin liittyvät valtuutukset

Johtohenkilöiden liiketoimet

Liputukset

Stock

Perustiedot osakkeista

Vaisalan osakkeita on kahta sarjaa: K ja A. A-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä.

Osakepääoma

Vaisalan osakepääoma on yhteensä 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu K-sarjaan ja 29 705 636 A-sarjaan.

Office desk

Osinko

Vaisala pyrkii maksamaan vakaata osinkoa, joka nousee nettovoiton kehityksen mukaisesti. Vaisalan tavoitteena on hyvän rahoitusaseman ylläpitäminen ja tulevien sijoitussuunnitelmien huomioiminen.​​