Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

12. Marras 2010
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                                             Pörssitiedote                    12.11.2010 klo 17:00

 

 

 

 

Vaisala Oyj (Y-tunnus 0124416-2)  on 12.11.2010 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

 

Sen mukaan Inkeri Voipion kuolinpesän osuus Vaisala Oyj:stä on 10.11.2010 kuolinpesän jaon seurauksena alittanut 1/20 (5 prosenttia). Inkeri Voipion kuolinpesän osuus Vaisala Oyj:n osakemäärästä on 0,00 prosenttia ja äänimäärästä 0,00 prosenttia.

 

 

 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Jouni Lintunen, puh. 040 579 0181
www.vaisala.com

 

Vaisala Oyj

 

 

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy