Höyrystyneen vetyperoksidin mittaaminen

H2O2 ja biodekontaminaation mittaus, valvonta ja hallinta

Vetyperoksidin (H2O2) avulla voi suorittaa ympäristöystävällisesti biodekontaminaation isolaattoreille, sairaalahuoneille, läpiantoluukuille ja muille sovelluksille. Höyrystyneen vetyperoksidin pitoisuustasoja mitataan biodekontaminaation aikana oikeiden olosuhteiden varmistamiseksi. Vaisalan ainutlaatuinen höyrystyneen vetyperoksidin mittalaite PEROXCAP® varmistaa tulosten luotettavuuden ja toistettavuuden.

Sairaalan leikkaushuone

H2O2-mittaus: suhteellinen saturaatio

PEROXCAP®-anturitekniikassa hyödynnetään kahta HUMICAP®-anturia, joista toinen on tavallinen HUMICAP-anturi ja toisessa on katalyyttinen kerros, joka estää H2O2-molekyylien joutumisen anturin kalvoon ja mittaa vain ilmaseoksen vesihöyryä. HPP272-anturissa on lisäksi RTD-lämpötila-anturi, jotta kosteuden lisäksi voidaan mitata prosessin lämpötilaa (sekä suhteellista kosteutta ja suhteellista saturaatiota). Myös biodekontaminaation kannalta usein tärkeitä kastepisteen ja höyrynpaineen arvoa voidaan mitata. HPP271-mittapäävaihtoehto mittaa H2O2:n ppm/tilavuus-arvoa.

Lääketeollisuus – H2O2-mittauksen soveltamisala

HUMICAP-anturi ilman katalyyttistä kerrosta havainnoi ilmaseoksesta sekä vetyperoksidi- että vesihöyryä. Mittausten välinen laskettu ero sisältää H2O2-höyrypitoisuuden ja suhteellisen saturaation.
Suhteellinen saturaatio ilmaisee sekä ilmassa olevaa vetyperoksidia että vesihöyryä. Biodekontaminaatioprosesseissa on aina vesihöyryä vetyperoksidihöyryn lisäksi. Kondensaation hallitsemiseksi on tiedettävä vesi- ja vetyperoksidihöyryn yhteenlaskettu kosteus. Suhteellinen saturaatio on ainoa parametri, joka mittaa tätä höyry-yhdistelmää. 

Vaisala Peroxcap -anturitekniikan kuvaus

PEROXCAP®-tekniikan edut

 • Ainutlaatuiset kapasitiiviset ohutkalvopolymeerianturit toistettavaan mittaukseen
 • Vakaa myös erittäin kosteissa biodekontaminaatioympäristöissä
 • Useita mittausparametreja yhdellä laitteella
 • Kalibrointi paikalla tai tehtaalla jäljitettävästi

Huippuluokan mittausta biodeokontaminaatiossa

Jotta mittaukset pysyvät tarkkoina useiden biodekontaminaatioprosessien ajan, PEROXCAP-anturissa on kaksi erityisominaisuutta: jatkuva anturielementin lämmitys ja puhdistustoiminnot (lyhyet lämmitysvälit). Lämmitys ehkäisee kondensaatiota anturissa, ja puhdistustoiminto puhdistaa epäpuhtaudet anturin kalvosta. HPP270-sarjan mittapäiden älykäs mittaustekniikka auttaa ylläpitämään mittaustarkkuutta kalibrointien välillä myös haastavissa, kosteissa biodekontaminaatioprosesseissa.   

Tyypillisiä käyttökohteita

 • Isolaattorit, cRABS
  Lääkkeiden kehitys ja valmistus, aseptinen täyttö, sterilisaatiotestaus, pakastuskuivaimet, apteekkien lääkevalmistus, veri- ja kudospankit.
 • Läpiantoluukut ja -kaapit
  Sairaalat, lääkkeiden valmistus, puhdashuoneet, eläinkokeet, maanpuolustus, veri- ja kudospankit, apteekkien lääkevalmistus.
 • Höyrygeneraattorit
  Puhdashuoneet, terveydenhoito, eläinkokeet (GLP), palveluntarjoajien biodekontaminaatio, ilmanvaihto, polikliininen hoito, maanpuolustus ja lentäminen, maatalous (karjatalous), rakennus.
 • Inkubaattorit
  Lääketiede/GLP, GCP-sovellukset, veri- ja kudospankit, tieteellinen tutkimus.
 • Tuotantolinjat
  Käsittelylaitokset, täyttölinjat, lypsykoneet.

Liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.

Helppo kalibrointi

Biodekontaminaatiossa voi olla vaikeaa saavuttaa vakaita olosuhteita.  Vaisalan HPP270-mittapäillä kalibrointi %RH- ja %RS-arvoille on helppoa minkä tahansa kosteuskammion tai Vaisalan HMK15-kalibrointisarjan avulla. Kalibrointi paikan päällä pelkän kosteuden perusteella parantaa H2O2-mittausten suorituskykyä. Juuri kalibroitua HPP-anturia voi käyttää viitelaitteena kalibroinnille paikan päällä, jos H2O2-olosuhteet ovat vakaat. Parhaan mittaustarkkuuden saa, kun käyttää Vaisalan huollosta saatavaa jäljitettävää tehdaskalibrointia, joka sisältää sekä kosteuden että H2O2:n mittaukset.

Lääkevarastojen H2O2-mittaus

Mittapäitä voi käyttää valinnaisten Vaisalan Indigo-lähettimien kanssa tai itsenäisinä mittapäinä. Indigo-lähettimet tarjoavat helppokäyttöisen käyttöliittymän, ja ne voi määrittää prosessin tarpeiden mukaisesti. Indigo-lähettimien mukana toimitetaan käyttövalmis mittapääliitäntä, LCD-värinäyttö (valinnainen näytötön versio analogiselle mallille) ja IP65-kotelointi. Yksinkertaista mittapään määritystä, kalibrointia ja säätöä varten mittapään voi yhdistää Vaisalan Insight PC -ohjelmistoon.

Lisätietoja vetyperoksidihöyryä hyödyntävästä biodekontaminaatiosta

Vaisalan PEROXCAP® HPP270 -sarjan mittapäissä on sekä digitaaliset että analogiset lähdöt. Mittapäät on kehitetty valmistajille, palveluntarjoajille ja loppukäyttäjille, jotka käyttävät biodekontaminaatioprosesseissa kaasumaista vetyperoksidia. Vetyperoksidin lisäksi mittapää mittaa lämpötilan ja kosteuden suhteellisen saturaation, suhteellisen kosteuden, kastepisteen ja höyryn paineen perusteella. Mittapäitä voi käyttää sekä valvontaan että ohjaukseen. Lisätietoja tehokkaasta biodekontaminaatiosta HPP270-sarjan mittapäiden avulla on seuraavissa artikkelissa.

Vetyperoksidihöyry (H2O2) verrattuna etyleenioksidihöyryyn (EtO)

Asiakaskäyntien yhteydessä olemme saaneet todistaa alalla tapahtuvia biodekontaminaatiota ja sterilisointia koskevia muutoksia. Monet asiakkaistamme ja alkuperäisistä laitevalmistajista ennakoivat, että vetyperoksidihöyryä aletaan käyttää yhä enemmän etyleenioksidin sijaan. Tämän trendin ymmärtämiseksi on hyödyllistä verrata vetyperoksidihöyryä etyleenioksidiin ja selvittää, mihin sovelluksiin kukin niistä parhaiten soveltuu.

Vastaukset biodekontaminaatiota koskeviin kysymyksiin

Live-webinaareissamme olemme vastaanottaneet paljon kysymyksiä H2O2-biodekontaminaatiosta. Tässä blogissa vastaamme joihinkin yleisimmistä kysymyksistä, kuten seuraaviin:

 • Miksi on tärkeää mitata suhteellista saturaatiota käyttäen H2O2-höyryn ppm-arvoa?
 • Miten Vaisalan mittapää kestää kondensaatiota?
 • Mitä materiaaleja Vaisalan PEROXCAP® HPP272 -anturissa on käytetty?
 • Kuinka voin integroida HPP272-anturin omaan järjestelmääni?
 • Mitä eroa on sterilisoinnilla ja biodekontaminaatiolla?
 • Voiko loppukäyttäjä kalibroida mittapään uudelleen? Jos voi, miten se tapahtuu?

Vetyperoksidimittausjärjestelmien kenttävertailu

Biodekontaminaatiopalvelun tarjoaja vertaa normaalisti käyttämäänsä laitteistoa Vaisalan HPP272 -mittapäähän ja Indigo201 -lähettimeen. Tässä blogissa hän antaa arvionsa sekä linkin vertailun tuloksiin.

Höyrystyneen vetyperoksidin biodekontaminaatio isolaattoreissa, cRABS-järjestelmissä ja läpiantoluukuissa

Tässä sovelluskuvauksessa tarkastellaan höyrystynyttä vetyperoksidia isolaattoreissa, suljetuissa rajoitetun käytön järjestelmissä (cRABS, closed restricted access barrier systems) ja läpiantoluukuissa. Vaikka päähuomio on isolaattorin biodekontaminaatiossa, samat periaatteet pätevät myös muihin turvallisuus- ja puhtausyksiköihin.

Huoneen biodekontaminaatio vetyperoksidihöyryllä

Vetyperoksidigeneraattoreita käytetään huoneiden biodekontaminaatioon tehohoitoyksiköissä, leikkaussaleissa ja ensiapupoliklinikalla, ambulansseissa, veripankeissa, elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä varastoinnissa, eläintenhoitotiloissa ja laboratorioissa, tutkimushuoneissa ja monissa muissa sovelluksissa. Tässä sovelluskuvauksessa kuvaillaan höyrystyneen vetyperoksidin käyttöä suurissa kammioissa ja huoneissa.

Erilaisten vetyperoksidia hyödyntävien biodekontaminaation tarkistusprosessien vertailu

On erilaisia tapoja tarkistaa, että höyrystynyttä vetyperoksidia hyödyntävä biodekontaminaatioprosessi toimii tehokkaasti. Niillä on kaikilla hyvät ja huonot puolensa. Tässä blogissa tarkastelemme ja vertailemme yleisiä menetelmiä.