Höyrystyneen vetyperoksidin mittaaminen

H2O2 ja biodekontaminaation mittaus, valvonta ja hallinta

Vetyperoksidin (H2O2) avulla voi suorittaa ympäristöystävällisesti biodekontaminaation isolaattoreille, sairaalahuoneille, läpiantoluukuille ja muille sovelluksille. Höyrystyneen vetyperoksidin pitoisuustasoja mitataan biodekontaminaation aikana oikeiden olosuhteiden varmistamiseksi. Vaisalan ainutlaatuinen höyrystyneen vetyperoksidin mittalaite PEROXCAP® varmistaa tulosten luotettavuuden ja toistettavuuden.

Sairaalan leikkaushuone

H2O2-mittaus: suhteellinen saturaatio

PEROXCAP®-anturitekniikassa hyödynnetään kahta HUMICAP®-anturia, joista toinen on tavallinen HUMICAP-anturi ja toisessa on katalyyttinen kerros, joka estää H2O2-molekyylien joutumisen anturin kalvoon ja mittaa vain ilmaseoksen vesihöyryä. HPP272-anturissa on lisäksi RTD-lämpötila-anturi, jotta kosteuden lisäksi voidaan mitata prosessin lämpötilaa (sekä suhteellista kosteutta ja suhteellista saturaatiota). Myös biodekontaminaation kannalta usein tärkeitä kastepisteen ja höyrynpaineen arvoa voidaan mitata. HPP271-mittapäävaihtoehto mittaa H2O2:n ppm/tilavuus-arvoa.

Lääketeollisuus – H2O2-mittauksen soveltamisala

HUMICAP-anturi ilman katalyyttistä kerrosta havainnoi ilmaseoksesta sekä vetyperoksidi- että vesihöyryä. Mittausten välinen laskettu ero sisältää H2O2-höyrypitoisuuden ja suhteellisen saturaation. Suhteellinen saturaatio ilmaisee sekä ilmassa olevaa vetyperoksidia että vesihöyryä. Biodekontaminaatioprosesseissa on aina vesihöyryä vetyperoksidihöyryn lisäksi. Kondensaation hallitsemiseksi on tiedettävä vesi- ja vetyperoksidihöyryn yhteenlaskettu kosteus. Suhteellinen saturaatio on ainoa parametri, joka mittaa tätä höyry-yhdistelmää. 

Vaisala Peroxcap -anturitekniikan kuvaus

PEROXCAP®-tekniikan edut

 • Ainutlaatuiset kapasitiiviset ohutkalvopolymeerianturit toistettavaan mittaukseen
 • Vakaa myös erittäin kosteissa biodekontaminaatioympäristöissä
 • Useita mittausparametreja yhdellä laitteella
 • Kalibrointi paikalla tai tehtaalla jäljitettävästi

Katso video

Vaisalan PEROXCAP HPP270 -sarja H2O2-biodekontaminaation tarkistusta varten

Huippuluokan mittausta biodeokontaminaatiossa

Jotta mittaukset pysyvät tarkkoina useiden biodekontaminaatioprosessien ajan, PEROXCAP-anturissa on kaksi erityisominaisuutta: jatkuva anturielementin lämmitys ja puhdistustoiminnot (lyhyet lämmitysvälit). Lämmitys ehkäisee kondensaatiota anturissa, ja puhdistustoiminto puhdistaa epäpuhtaudet anturin kalvosta. HPP270-sarjan mittapäiden älykäs mittaustekniikka auttaa ylläpitämään mittaustarkkuutta kalibrointien välillä myös haastavissa, kosteissa biodekontaminaatioprosesseissa.   

Tyypillisiä käyttökohteita

 • Isolaattorit, cRABS
  Lääkkeiden kehitys ja valmistus, aseptinen täyttö, sterilisaatiotestaus, pakastuskuivaimet, apteekkien lääkevalmistus, veri- ja kudospankit.
 • Läpiantoluukut ja -kaapit
  Sairaalat, lääkkeiden valmistus, puhdashuoneet, eläinkokeet, maanpuolustus, veri- ja kudospankit, apteekkien lääkevalmistus.
 • Höyrygeneraattorit
  Puhdashuoneet, terveydenhoito, eläinkokeet (GLP), palveluntarjoajien biodekontaminaatio, ilmanvaihto, polikliininen hoito, maanpuolustus ja lentäminen, maatalous (karjatalous), rakennus.
 • Inkubaattorit
  Lääketiede/GLP, GCP-sovellukset, veri- ja kudospankit, tieteellinen tutkimus.
 • Tuotantolinjat
  Käsittelylaitokset, täyttölinjat, lypsykoneet.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

PC-ohjelmisto Vaisala Insight

Insight-PC-ohjelmisto

Indigo-yhteensopivien mittakärkien helppoa käyttöä varten
Ilmainen Vaisala Insight -PC-ohjelmisto antaa nopean pääsyn Indigo-mittalaitteiden...

Katso video

How to calibrate the HPP270 series probes

Helppo kalibrointi

Biodekontaminaatiossa voi olla vaikeaa saavuttaa vakaita olosuhteita.  Vaisalan HPP270-mittapäillä kalibrointi %RH- ja %RS-arvoille on helppoa minkä tahansa kosteuskammion tai Vaisalan HMK15-kalibrointisarjan avulla. Kalibrointi paikan päällä pelkän kosteuden perusteella parantaa H2O2-mittausten suorituskykyä. Juuri kalibroitua HPP-anturia voi käyttää viitelaitteena kalibroinnille paikan päällä, jos H2O2-olosuhteet ovat vakaat. Parhaan mittaustarkkuuden saa, kun käyttää Vaisalan huollosta saatavaa jäljitettävää tehdaskalibrointia, joka sisältää sekä kosteuden että H2O2:n mittaukset.

Lääkevarastojen H2O2-mittaus

Mittapäitä voi käyttää valinnaisten Vaisalan Indigo-lähettimien kanssa tai itsenäisinä mittapäinä. Indigo-lähettimet tarjoavat helppokäyttöisen käyttöliittymän, ja ne voi määrittää prosessin tarpeiden mukaisesti. Indigo-lähettimien mukana toimitetaan käyttövalmis mittapääliitäntä, LCD-värinäyttö (valinnainen näytötön versio analogiselle mallille) ja IP65-kotelointi. Yksinkertaista mittapään määritystä, kalibrointia ja säätöä varten mittapään voi yhdistää Vaisalan Insight PC -ohjelmistoon.

Lisätietoja vetyperoksidihöyryä hyödyntävästä biodekontaminaatiosta

Vaisalan PEROXCAP® HPP270 -sarjan mittapäissä on sekä digitaaliset että analogiset lähdöt. Mittapäät on kehitetty valmistajille, palveluntarjoajille ja loppukäyttäjille, jotka käyttävät biodekontaminaatioprosesseissa kaasumaista vetyperoksidia. Vetyperoksidin lisäksi mittapää mittaa lämpötilan ja kosteuden suhteellisen saturaation, suhteellisen kosteuden, kastepisteen ja höyryn paineen perusteella. Mittapäitä voi käyttää sekä valvontaan että ohjaukseen. Lisätietoja tehokkaasta biodekontaminaatiosta HPP270-sarjan mittapäiden avulla on seuraavissa artikkelissa.