Osakekohtaiset tunnusluvut

  IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS 2013
Tulos/osake (EPS), euroa 1,52 1,05 1,52 1,30 0,60
Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella, euroa  1,50 1,03 1,51 1,29 0,60
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 2,76 2,34 2,15 1,32 1,55
Oma pääoma/osake, euroa 10,39 10,00 10,06 9,41 8,80
Osinko/osake, euroa 2,10 1,00 0,95 0,90 0,90
Osinko/tulos, % 138,2 95,2 62,50 69,00 150,00
Efektiivinen osinkotuotto, %  2,5 3,0 4,0 4,1 3,9
Hinta/voittosuhde (P/E)  29,28 32,10 15,75 16,84 38,68
A-osakkeen kurssikehitys          
  vuoden ylin, euroa  48,90 36,96 27,02 24,98 23,47
  vuoden alin, euroa  31,88 21,81 21,55 19,40 16,04
  vuoden keskikurssi, euroa 40,25 28,27 24,33 22,60 19,88
  päätöskurssi, euroa 44,50 33,70 23,94 21,89 23,21
Koko osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivänä *, milj. euroa 794,1  601,6 431,6 395,3 419,2
A-osakkeen vaihto          
  vaihto, kpl  2 149 252 2 031 136 2 507 672 1 110 337 2 876 861
  % sarjan kokonaismäärästä  14,5 13,7 16,9 7,5 19,4
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm yht. kpl 18 218 364 18 218 364 18 218 364 18 218 364 18 218 364
  josta A-osakkeita, kpl 14 829 033 14 829 013 14 829 013 14 829 013 14 829 013
  josta K-osakkeita, kpl 3 389 331 3 389 351 3 389 351 3 389 351 3 389 351
Ulkona olevat osakkeet 31.12., kpl 17 846 000 17 851 487 18 026 814 18 059 214 18 059 214

* Sisältää A- ja K-sarjan osakkeet ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin.