Osakekohtaiset tunnusluvut

  2020 2019 2018 2017 2016
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,91 0,94 0,82 0,76 0,53
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS), euroa  0,91 0,93 0,81 0,75 0,52
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 1,14 1,14 1,35 1,38 1,17
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 5,70 5,52 5,11 5,20 5,00
Osakekohtainen osinko, euroa 0,61 0,61 0,58 1,05 0,50
Osinko/tulos, % 66,9 65,2 70,7 138,2 95,2
Efektiivinen osinkotuotto, %  1,51 1,92 3,51 4,72 2,97
Hinta/voittosuhde (P/E)  44,34 33,78 20,12 29,28 32,10
A-osakkeen kurssikehitys          
  ylin kurssi, euroa  42,50 32,80 23,90 24,45 18,48
  alin kurssi, euroa  21,65 15,95 15,85 15,94 10,91
  osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi, euroa 32,58 23,56 20,14 20,13 14,14
  päätöskurssi, euroa 40,35 31,75 16,50 22,25 16,85
Ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo 31.12.***, milj. euroa 1 452,6 1 139,2 590,5 794,1  601,6
A-osakkeen vaihto          
  kpl  3 852 297 3 442 439 3 710 610 4 298 504 4 062 272
  % sarjan kokonaismäärästä  13,0 11,6 12,5 14,5 13,7
Osakkeiden lukumäärä yht. kpl 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728
  A-sarjan osakkeet, kpl 29 705 636 29 685 330 29 658 066 29 658 066 29 658 026
  K-sarjan osakkeet, kpl 6 731 092 6 751 398 6 778 662 6 778 662 6 778 702
Ulkona olevat osakkeet 31.12.*, kpl 35 999 689 35 880 739 35 790 092 35 692 000 35 702 974

* Sisältää A- ja K-sarjan osakkeet ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin.

Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden lukumäärän. Kaikki osakkeeseen liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta
osakemäärää tässä toimintakertomuksessa.

Osakkeiden kurssi- ja vaihtotiedot perustuvat Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntitietoihin.