Osakekohtaiset tunnusluvut

  2018 2017 2016 2015 2014
Tulos/osake (EPS), euroa 0,82 0,76 0,53 0,76 0,65
Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella, euroa  0,81 0,75 0,52 0,76 0,65
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 1,35 21,38 1,17 1,08 0,66
Oma pääoma/osake, euroa 5,11 5,20 5,00 5,03 4,71
Osinko/osake, euroa 0,58 1,05 0,50 0,48 0,45
Osinko/tulos, % 70,7 69,08 47,60

31,25

34,50
Efektiivinen osinkotuotto, %  3,51 4,72 2,97 4,01 4,11
Hinta/voittosuhde (P/E)  20,12 29,28 32,10 15,75 16,84
A-osakkeen kurssikehitys          
  ylin kurssi, euroa  23,90 24,45 18,48 13,51 12,49
  alin kurssi, euroa  15,85 15,94 10,91 10,71 9,70
  vaihdolla painotettu keskikurssi, euroa 20,14 20,13 14,14 12,17 11,30
  päätöskurssi, euroa 16,50 22,25 16,85 11,97 10,95
Koko osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivänä *, milj. euroa 590,5 794,1  601,6 431,6 395,3
A-osakkeen vaihto          
  kpl  3 710 610 4 298 504 4 062 272 5 015 344 2 220 674
  % sarjan kokonaismäärästä  12,5 14,5 13,7 16,9 7,5
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm yht. kpl 36 436 728 36 436 728 36 436 728 34 436 728 36 436 728
  josta A-osakkeita, kpl 29 658 066 29 658 066 29 658 026 29 658 026 29 658 026
  josta K-osakkeita, kpl 6 778 662 6 778 662 6 778 702 6 778 702 6 778 702
Ulkona olevat osakkeet 31.12.*, kpl 35 790 092 35 692 000 35 702 974 36 053 628 36 118 428


* Sisältää A- ja K-sarjan osakkeet ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin.

Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden lukumäärän. Kaikki osakkeeseen liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta
osakemäärää tässä toimintakertomuksessa.

Osakkeiden kurssi- ja vaihtotiedot perustuvat Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntitietoihin.