Osakekohtaiset tunnusluvut

Euroa 2022 2021 2020 2019 2018
Osakekohtainen tulos (EPS) 1,24 1,08 0,91 0,94 0,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) 1,24 1,07 0,91 0,93 0,81
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,82 2,21 1,14 1,14 1,35
Osakekohtainen oma pääoma 6,92 6,36 5,70 5,52 5,11
Osakekohtainen osinko 0,72 0,68 0,61 0,61 0,58
Osinko/tulos, % 57,9 62,9 66,9 65,2 70,7
Efektiivinen osinkotuotto, %  1,83 1,28 1,51 1,92 3,51
Hinta/voittosuhde (P/E)  31,71 49,31 44,34 33,78 20,12
A-osakkeen kurssikehitys          
  ylin kurssi  54,40 55,80 42,50 32,80 23,90
  alin kurssi  36,15 30,00 21,65 15,95 15,85
  osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi 43,03 39,45 32,58 23,56 20,14
  päätöskurssi 39,45 53,30 40,35 31,75 16,50
Ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo 31.12.***, milj. euroa 1 429,2 1 924,2 1 452,6 1 139,2 590,5
A-osakkeen vaihto          
  kpl  2 384 806 2 939 088 3 852 297 3 442 439 3 710 610
  % sarjan kokonaismäärästä  8,0 9,9 13,0 11,6 12,5
Osakkeiden lukumäärä yht. kpl 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728
  A-sarjan osakkeet, kpl 29 705 636 29 705 636 29 705 636 29 685 330 29 658 066
  K-sarjan osakkeet, kpl 6 731 092 6 731 092 6 731 092 6 751 398 6 778 662
Ulkona olevat osakkeet 31.12.*, kpl 36 228 241 36 101 073 35 999 689 35 880 739 35 790 092


* Sisältää A- ja K-sarjan osakkeet ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin.

Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden lukumäärän. Kaikki osakkeeseen liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta
osakemäärää tässä toimintakertomuksessa.

Osakkeiden kurssi- ja vaihtotiedot perustuvat Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntitietoihin.