Osakekohtaiset tunnusluvut

  2019 2018 2017 2016 2015
Tulos/osake (EPS), euroa 0,94 0,82 0,76 0,53 0,76
Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella, euroa  0,93 0,81 0,75 0,52 0,76
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 1,14 1,35 21,38 1,17 1,08
Oma pääoma/osake, euroa 5,52 5,11 5,20 5,00 5,03
Osinko/osake, euroa *0,61 0,58 1,05 0,50 0,48
Osinko/tulos, % **65,2 70,7 138,2 95,2

62,5

Efektiivinen osinkotuotto, %  **1,92 3,51 4,72 2,97 4,01
Hinta/voittosuhde (P/E)  33,78 20,12 29,28 32,10 15,75
A-osakkeen kurssikehitys          
  ylin kurssi, euroa  32,80 23,90 24,45 18,48 13,51
  alin kurssi, euroa  15,95 15,85 15,94 10,91 10,71
  vaihdolla painotettu keskikurssi, euroa 23,56 20,14 20,13 14,14 12,17
  päätöskurssi, euroa 31,75 16,50 22,25 16,85 11,97
Koko osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivänä *, milj. euroa 1 139,2 590,5 794,1  601,6 431,6
A-osakkeen vaihto          
  kpl  3 442 439 3 710 610 4 298 504 4 062 272 5 015 344
  % sarjan kokonaismäärästä  11,6 12,5 14,5 13,7 16,9
Osakkeiden lukumäärä yht. kpl 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728 34 436 728
  josta A-osakkeita, kpl 29 685 330 29 658 066 29 658 066 29 658 026 29 658 026
  josta K-osakkeita, kpl 6 751 398 6 778 662 6 778 662 6 778 702 6 778 702
Ulkona olevat osakkeet 31.12.***, kpl 35 880 739 35 790 092 35 692 000 35 702 974 36 053 628

* Hallituksen esitys
** Hallituksen esityksen mukaisesti laskettuna
*** Sisältää A- ja K-sarjan osakkeet ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin.

Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden lukumäärän. Kaikki osakkeeseen liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta
osakemäärää tässä toimintakertomuksessa.

Osakkeiden kurssi- ja vaihtotiedot perustuvat Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntitietoihin.