Osakekohtaiset tunnusluvut

  IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS 2013 IFRS 2012
Tulos/osake (EPS), euroa 1.05 1.52 1.30 0.60 1.20
Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella, euroa  1.03 1.51 1.29 0.60 1.19
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 2.34 2.15 1.32 1.55 2.66
Oma pääoma/osake, euroa 10.00 10.06 9.41 8.80 10.48
Osinko/osake, euroa 1.00 0.95 0.90 0.90 0.90
Osinko/tulos, % 95.2 62.50 69.00 150.00 75.00
Efektiivinen osinkotuotto, %  3.0 4.0 4.1 3.9 5.7
Hinta/voittosuhde (P/E)  32.10 15.75 16.84 38.68 13.29
A-osakkeen kurssikehitys          
  vuoden ylin, euroa  36.96 27.02 24.98 23.47 17.71
  vuoden alin, euroa  21.81 21.55 19.40 16.04 14.48
  vuoden keskikurssi, euroa 28.27 24.33 22.60 19.88 15.97
  päätöskurssi, euroa 33.70 23.94 21.89 23.21 15.90
Koko osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivänä *, milj. euroa  * 601.6 431.6 395.3 419.2 287.1
A-osakkeen vaihto          
  vaihto, kpl  2,031,136 2,507,672 1,110,337 2,876,861 1,018,902
  % sarjan kokonaismäärästä  13.7 16.9 7.5 19.4 6.9
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm yht. kpl 18,218,364 18,218,364 18,218,364 18,218,364 18,218,364
  josta A-osakkeita, kpl 14,829,013 14,829,013 14,829,013 14,829,013 14,829,013
  josta K-osakkeita, kpl 3,389,351 3,389,351 3,389,351 3,389,351 3,389,351
Ulkona olevat osakkeet 31.12., kpl 17,851,487 18,026,814 18,059,214 18,059,214 18,059,214


* A- ja K-osakkeiden arvo on tässä laskettu samansuuruisiksi.