Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

14. Kesä 2006
Pörssitiedotteet
Vaisala Oyj          Pörssi-ilmoitus 14.6.2006 klo 8:00          1(1)
 
Vaisalan vuoden 2000 optio-ohjelmaan liittyvillä optio-oikeuksilla merkittyjen uusien A-osakkeiden johdosta Inkeri Voipion osuus Vaisala Oyj:n osakepääomasta on alittanut kymmenen (10) prosenttia. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:
 
1. Tarkka osuus Vaisalan osakepääomasta ja äänimäärästä
 
Osuus osakepääomasta
Inkeri Voipio                              9,99 %
 
Osuus äänimäärästä
Inkeri Voipio                              2,19 %
 
 
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 22.2.2006
 
 
Lisätietoja:
Tapio Engström       (09) 8949 2215, 0400 716 732
 
 
Vaisala Oyj
 
 
Jakelu:
Helsingin Arvopaperipörssi