Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

11. Marras 2009
Pörssitiedotteet
Vaisala Oyj                                             Pörssitiedote                    11.11.2009 klo 13.40
 
 
Vaisala Oyj (Y-tunnus 0124416-2)  on 10.11. 2009 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen.
 
Sen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) osuus Vaisala Oyj:sta on 10.11.2009 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Vaisala Oyj:n  osakemäärästä on 4,93 % ja äänimäärästä 1,09 %.
 
 
 
 
Lisätietoja:
Talousjohtaja Jouni Lintunen, puh. 040 579 0181
www.vaisala.com
 
Vaisala Oyj
 
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy