Osinko

Vaisalan tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vakaa ja kasvaa tuloskehityksen mukaisesti. Vaisala pyrkii säilyttämään hyvän vakavaraisuuden ja varautumaan tuleviin investointisuunnitelmiin.​​

Vaisalan molemmat osakesarjat, A ja K, oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon. 

Osinko/osake, euroa​

 • 2018: 0,58
 • 2017: 1,05 (sisältäen 0,55 euron osingon ja 0,50 euron ylimääräisen osingon)
 • 2016: 0,50
 • 2015: 0,48​
 • 2014: 0,45
 • 2013: 0,45
 • 2012: 0,45
 • 2011: 0,33
 • 2010: 0,33
 • 2009: 0,33
 • 2008: 0,45
  2018

2017

2016 2015 2014
Tulos/osake (EPS), euroa 0,82 0,76 0,53 0,76 0,65
Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella, euroa 0,81 0,75 0,52 0,76 0,65
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 1,35 1,38 1,17 1,08 0,66
Oma pääoma/osake, euroa 5,11 5,20 5,00 5,03 4,71
Osinko/osake, euroa 0,58 1,05 0,50 0,48 0,45
Osinko/tulos, % 70,7 69,08 47,60 31,25 34,50
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,51 4,72 2,97 4,01 4,11
Hinta/voittosuhde (P/E) 20,12 29,28 32,10 15,75 16,84

Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden lukumäärän. Kaikki osakkeeseen liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta
osakemäärää.