Kuljetus, säilytys ja turvallisuus

Hedelmien ja vihannesten käsittely sadonkorjuun jälkeen ja niiden toimittaminen tuoreina ja laadukkaina eri kohteisiin edellyttää optimaalisten säilytys- ja kuljetusolosuhteiden luomista.

Sadonkorjuun jälkeen tuoreiden hedelmien ja vihannesten soluhengitysprosessi jatkuu hapettaen sokerin hiilidioksidiksi, vedeksi ja lämmöksi. Tuotteen säilyvyysajan pidentämiseksi on tarpeen esiasettaa lämpötila ja valvoa hiilidioksidin (CO2) pitoisuutta säilytystiloissa.

Lisäksi CO2-pitoisuuksien valvonta on välttämätöntä varastoissa ja tuotantolaitoksissa työskentelevien ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Myös kosteus on tärkeä suure optimaalisia olosuhteita luotaessa. Ilmankosteuden ja kastepisteen mittalaitteet auttavat valvomaan kosteustasoja tarkasti varasto- ja kuljetustiloissa.

Ratkaisuja säilytyksen ja turvallisuuden kannalta optimaalisten olosuhteiden varmistamiseen

Tuoretuotteiden säilytysolosuhteet on pidettävä jatkuvasti optimaalisina. Tämän voi tehdä valvomalla kosteus- ja CO2-tasoja.
Kylmävarastojen kosteuden ja lämpötilan valvonta auttaa vähentämään huurteen ja kondensaation muodostumista, parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään huurteenpoistokustannuksia.
Tarkka ilman kosteustasojen valvonta saattaa vähentää turhan lämmityksen tarvetta ja vähentää myös energiakustannuksia. 
Lisäksi CO2-pitoisuuksien valvonta on välttämätöntä tuotanto- ja varastotiloissa työskentelevien ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. 

 

Hedelmien ja vihannesten varastoinnin valvonta

Optimaalisten varasto-olosuhteiden ylläpitäminen suojaa hedelmiä ja vihanneksia kuivumiselta, mätänemiseltä ja nahistumiselta.

Valvomalla CO2-pitoisuutta, kosteutta ja lämpötilaa elintarvikevarastoissa voit varmistaa tuotteiden tuoreuden ja maun säilymisen ja vähentää hävikkiä.

Lue lisää hedelmien ja vihannesten varastoinnin valvonnasta.

Kylmävarastot

Kylmävarastot säilyttävät kylmävarastointia vaativat pilaantuvat tavarat tuoreina. 

Ota selvää, miten eri kosteusparametreja mittaamalla voi tehostaa kylmävarastojen toimintaa.

Kondensaation valvonta 

Toimiva kosteuden hallinta estää kondensaation muodostumisen kylmäpakkauslaatikoihin.

Ota selvää, miten ilmankosteuden ja kastepisteen mittalaitteet auttavat valvomaan kosteustasoja tarkasti.
 

CO2-kylmäaineen valvonta 

Hiilidioksidi (CO2)  on edullinen, energiatehokas ja ympäristöystävällinen kylmäaine.  Kaasua voi kuitenkin vuotaa, ja suurina pitoisuuksina se voi olla hengenvaarallista. 

Ota selvää, miten voit ottaa käyttöön luotettavan CO2-vuotojen tunnistuksen hiilidioksidilla jäähdytetyissä kylmätiloissa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Hiilidioksidin valvonta kylmävarastointisovelluksissa

Kylmävarastoissa, vihannesten säilytystiloissa, hedelmien kypsytystiloissa, elintarvikkeiden kuljetuksessa, teollisuusjääkaapeissa ja viininvalmistamoissa on tärkeää mitata hiilidioksidia (CO2) tarkasti tuotteiden laadun varmistamiseksi ja turvallisuuteen liittyvien ympäristövaatimusten täyttämiseksi.

Ota selvää, miten hiilidioksidia voi mitata luotettavasti erilaisissa sovelluksissa.

Jade Smart Cloud ‑valvontajärjestelmä

Lämpötilaa ja kosteutta sekä ympäristöolosuhteiden valvontatietoja voi hallita Vaisalan pilvipohjaisen ratkaisun avulla.

Vaisalan Jade Smart Cloud -valvontajärjestelmän avulla voi helposti kirjata, tallentaa ja raportoida mittaustietoja sekä antaa hälytyksiä niiden perusteella varastoissa, kylmävarastoissa ja valmistusalueilla. Tietoja hyödyntämällä asiakkaat saavat paremman näkyvyyden sovelluksiinsa ja voivat parantaa prosesseja, sujuvoittaa kunnossapito- ja optimointisuunnitelmia sekä käyttää havaintopaikan analytiikkaa.

Ota selvää, miten tietoja voi kerätä ja jakaa helposti käyttämällä langatonta Jade Smart Cloud ‑valvontajärjestelmää.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä


Haluaisitko lisätietoja jostain tietystä sovelluksesta tai tuotteesta? Ota meihin yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.