Maatalous ja perustuotanto

Hyvät sadot ja eläinten hyvinvointi

Hyötykasvien viljely ja karjatalous ovat pääasialliset elintarviketuotannon resurssien tuottamisen toiminnot. 

Maataloustuotannon sujuvoittamiseksi maanviljelijöiden on varmistettava eläinten hyvinvointi, luotava mahdollisimman suotuisat olosuhteet kasvaville hedelmille ja vihanneksille sekä hyödynnettävä luonnonvaroja tehokkaasti.

Innovatiiviset perustuotannon ratkaisut, kuten vertikaaliviljely tai uudistava maatalous, rohkaisevat maanviljelijöitä käyttämään enemmän tieteellisesti toimiviksi todistettuja teknologioita. Jotta voidaan esimerkiksi varmistaa sisä- ja ulkotilojen olosuhteiden stabiilius hyvän ja laadukkaan sadon varmistamiseksi, on voitava hallita esimerkiksi hiilidioksidin (CO2) pitoisuutta, suhteellista kosteutta ja lämpötilaa.

Vaisala tarjoaa asiakkailleen mittaukset joista saatujen tietojen avulla voi tehdä parempia tuotantoa koskevia päätöksiä sekä parantaa työturvallisuutta ja toiminnan kokonaistehokkuutta. Perustuotannon optimointi olosuhdevalvonnan avulla pienentää ympäristöjalanjälkeä, mahdollistaa tehokkaan energiankäytön ja vähentää ruokahävikkiä. 

Maatalouden perustuotannon ratkaisut

Hiilidioksidin (CO2), suhteellisen kosteuden ja lämpötilan valvonta kasvihuoneissa, vertikaaliviljelylaitoksissa ja eläinsuojissa. 

Hiilidioksidimittaus kasvihuoneessa

Kasvihuoneiden tuottavuuden parantamiseksi on tarpeen valvoa sekä sisä- että ulko-olosuhteita. Yksi kasvien kasvun varmistamiseksi valvottava parametri on hiilidioksidi (CO2). 

Ota selvää, miten voit varmistaa optimaalisen CO2-pitoisuuden kasvihuoneissa laadukkaan sadon saamiseksi. 

Sisäilman laadun valvonta eläinsuojissa

Eläinsuojien sisäilman laadun valvonta

Raikas ilma on eläimille aivan yhtä tärkeää kuin ihmisillekin, joten eläinsuojien riittävä ilmanvaihto on tärkeää eläinten hyvinvoinnille. Hyvä ilmanlaatu määritetään yleensä lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidin tasoina.
Katso lisätietoja tästä 

 

Langaton valvontajärjestelmä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan valvonta suurissa eläinsuojissa on helpompaa pilvipalvelupohjaisen järjestelmän avulla. Voit säästää aikaa valvomalla useita kohteita etävalvonnalla. Käytä reaaliaikaisia mittaustietoja kaikilla laitteillasi mistä käsin tahansa.
Lue lisää Jade Smart Cloudista

Maatalousveden käsittely

Tuottavaa maataloutta varten on tarpeen varmistaa toimiva vedenjakelu, joka tuottaa tehokkaasti vettä peltojen kastelua varten. 

Kastelun virheellinen suunnittelu aiheuttaa veden tuhlausta. Tämän voi kuitenkin välttää valvomalla sateen määrää ja mittaamalla vesimäärää tekojärvissä, jotta saadaan reaaliaikaiset tiedot kasteluveden saatavuudesta.

Lue lisää tehokkaasta maatalousveden käsittelystä. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä


Haluaisitko lisätietoja jostain tietystä sovelluksesta tai tuotteesta? Ota meihin yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.