Elintarvikemyymälät: hiilidioksidin ja kosteuden valvonta

Valintamyymälöissä on tarpeen valvoa hiilidioksiditasoja (CO2) asiakkaille, työntekijöille ja muille siellä oleskeleville henkilöille turvallisten olosuhteiden takaamiseksi. 


Hiilidioksidia pidetään yleisesti ihanteellisena luonnollisena jäähdytysaineena. Se on myrkytön, palamaton, hajuton ja väritön kaasu. Suurina pitoisuuksina se voi kuitenkin aiheuttaa tajuttomuutta ja jopa kuoleman, joten tarkka, luotettava valvonta on välttämätöntä sekä turvallisuussyistä että mahdollisten vuotojen nopean havaitsemisen kannalta. Synteettiset kylmäaineet voivat olla voimakkaita kasvihuonekaasuja, ja niiden ilmastovaikutus voi olla tuhansia kertoja suurempi kuin hiilidioksidin. 

 

Viime vuosina yhä useammat maat ovat tunnustaneet tarpeen siirtyä valintamyymälöissä ympäristöystävällisten kylmälaitteiden käyttöön ja ovat kiinnittäneet huomiota asiaankuuluvaan vähittäismyymälöitä koskevaan lainsäädäntöön. Tämän johdosta myymälöissä ja niiden säilytystloissa käytetään nykyään kasvavassa määrin transkriittistä hiilidioksidijäähdytystä synteettisten kylmäaineiden sijaan. 

 

Hiilidioksidin käyttäminen jäähdytysjärjestelmissä auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja alentamaan samalla operatiivisia kustannuksia. Tämä on mahdollista Vaisalan ainutlaatuiseen CARBOCAP®-teknologiaan perustuvilla hiilidioksidimittapäillä, jotka auttavat tunnistamaan ja ehkäisemään mahdolliset kylmäainevuodot. 

Ratkaisuja valintamyymälöiden olosuhdevalvontaan

Lämpötilan, hiilidioksidin (CO2) ja suhteellisen kosteuden valvonta tuotevalikoiman laadun ylläpitämiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi valintamyymälöissä, supermarketeissa ja vähittäismyyntiketjuissa.

Hiilidioksidin valvonta valintamyymälöissä

Elintarvikemyymälöissä liiallinen hiilidioksidin kertyminen voi olla haitallista asiakkaiden, työntekijöiden ja alihankkijoiden hyvinvoinnille. Se voi myös alentaa työntekijöiden aikaansaannoksia työpäivän kuluessa. Siksi on tarpeen valvoa hiilidioksidia ja pitää se tietyllä tasolla.

Luotettava hiilidioksidin valvonta auttaa myös tunnistamaan mahdolliset kylmälaitteiden vuodot. Hiilidioksidi on luonnollinen kylmäaine, jolla on merkittävästi pienempi ilmastovaikutus kuin synteettisillä jäähdytyskaasuilla. 

Lue asiakastarinasta, miten valintamyymälät hyötyvät kehittyneestä hiilidioksidin valvonnasta.

Kosteuden valvonta valintamyymälöissä

Hedelmien ja vihannesten suojaamiseksi kuivumiselta, pilaantumiselta ja ennenaikaiselta vanhenemiselta sekä asiakkaille tarjottavien tuotteiden laadun varmistamiseksi valintamyymälöissä on tärkeää valvoa suhteellista kosteutta.

Kokeile tätä helppokäyttöistä työkalua, jonka avulla voit nähdä ympäristöolosuhteiden ja kosteuden muuttumisen vaikutukset.
 

Jade Smart Cloud ‑valvontajärjestelmä

Lämpötilaa ja kosteutta sekä ympäristöolosuhteiden valvontatietoja voi hallita Vaisalan pilvipohjaisen ratkaisun avulla.

Vaisalan Jade Smart Cloud -valvontajärjestelmän avulla voi helposti kirjata, tallentaa ja raportoida mittaustietoja sekä antaa hälytyksiä niiden perusteella varastoissa, kylmävarastoissa ja valmistusalueilla. Tietoja hyödyntämällä asiakkaat saavat paremman näkyvyyden sovelluksiinsa ja voivat parantaa prosesseja, sujuvoittaa kunnossapito- ja optimointisuunnitelmia sekä käyttää havaintopaikan analytiikkaa.

Ota selvää, miten tietoja voi kerätä ja jakaa helposti käyttämällä langatonta Jade Smart Cloud ‑valvontajärjestelmää.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä


Haluaisitko lisätietoja jostain tietystä sovelluksesta tai tuotteesta? Ota meihin yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.