Jatkuva kunnonvalvonta takaa, etteivät valot sammu

MHT410
Sales Engineer Eliel Kouvalainen
Eliel Kouvalainen
Sales Engineer for Power Instruments
Julkaistu:
Sähköntuotanto ja -siirto

Muuntajat ovat olennaisia sähkönjakelussa: ne mahdollistavat talojen ja katujen valaistuksen ja ylläpitävät teollisuuden prosesseja. Ei ole ihme, että suurjännitemuuntajien viat voivat johtaa suuriin ongelmiin. Vikoja voidaan kuitenkin ennakoida ja ehkäistä etukäteen hyvän suunnittelun ja jatkuvan valvonnan avulla. Muuntajat ovat yksi sähköverkkojen arvokkaimmista osista: ne kattavat noin 60 prosenttia muuntoaseman pääomakustannuksista. Niinpä jatkuva valvonta maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun se auttaa sähkönjakelun katkosten vähentämisessä.

Muuntajien käyttöiän pidentäminen

Suurjännitemuuntajien keskimääräinen käyttöikä on noin 40 vuotta. Yksittäisten muuntajien käyttöikä vaihtelee: huonosti huolletun muuntajan käyttöikä voi olla 25 vuotta, kun taas hyvin huollettu voi kestää 55 vuotta. Jatkuva valvonta voi vaikuttaa merkittävästi käyttöikään – ennakoiva kunnossapito ja valvonta voivat pidentää muuntajan käyttöikää kymmenillä vuosilla. Kerättyjen tietojen avulla saadaan selville, mikä on muuntajan kunto ja suorituskyky. Viat voidaan tunnistaa aiemmin ja huoltoa voidaan priorisoida, mikä taas vähentää kustannuksia ja tulojen menetystä.

Järjestelmä vikojen varhaiseen havainnointiin

Jatkuva kunnonvalvonta perustuu siihen, että kun muuntajassa ilmenee ongelmia, vikakohdan lämpötila nousee. Lämmönnousu synnyttää kaasuja muuntajaöljyssä. Kaasujen tyyppi ja määrä kertovat, millaisesta ongelmasta on kyse. Näin ongelmaan voidaan puuttua ennen, kuin muuntaja vikaantuu, tai ainakin voidaan tehdä nopeampia ja perustellumpia päätöksiä siitä, mikä on oikea ratkaisu ongelmaan.

Saatavillasi on reaaliaikaista tietoa

Vaisalan kosteus-, vety- ja lämpötilalähetin MHT410 mittaa muuntajan eristysöljyä suoraan, joten se antaa luotettavia tietoja vetypitoisuuksista, ajantasaista mittausdataa öljyn kosteuspitoisuuden muutoksista ja ajankohtaisia lämpötilalukemia. Mittaukset antavat reaaliaikaista tietoa muuntajan kunnosta, mikä mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon ja nopean ongelmiin reagoimisen, jopa ennen niiden ilmenemistä.

Nivos Oy:n kokemat hyödyt

Nivos Oy on monialainen energiayhtiö, joka toimii Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä sekä jakelee sähköä laajalle alueelle. Yhtiöllä on seitsemän päämuuntajaa 14 500 asukkaalle, joten kukin muuntaja vastaa tuhansien kotitalouksien ja työpaikkojen sähkönjakelusta. Viime vuosina Nivos on investoinut automaation ja älykkään tekniikan lisäämiseen sen sähköverkoissa, mikä on parantanut niiden luotettavuutta huomattavasti.


Osana tätä investointia Nivos asensi Vaisalan kosteutta, vetyä ja lämpötilaa mittaavan MHT410-lähettimen päämuuntajaansa, joka sijaitsee Kapulin muuntoasemalla Mäntsälässä, Etelä-Suomessa. Lähetintä käytetään tietojen keräämiseen, kunnossapidon suunnitteluun ja kaikkien ilmenevien vikojen valvontaan. Kunnonvalvontatiedot lähetetään muuntajasta suoraan Nivoksen valvomoon.

Dataan perustuvaa päätöksentekoa

Nyt yhtiöllä on kokonaiskuva esimerkiksi siitä, miten kauan muuntajan lämpeneminen kestää, kun lämpötila on hyvin matala, ja kuinka paljon vetyä muuntajan öljyssä on. Päätökset voidaan tehdä tarkkojen tietojen perusteella, ja mahdollisia virheitä voidaan välttää ennakoivalla kunnossapidolla ja valvonnalla.

Automaattisella ja jatkuvalla kunnonvalvonnalla on ollut suuri merkitys Nivokselle. Muuntajien tilapäinen kuormitus voi olla hyvin suuri ja joskus taas kevyt. Niinpä jaksottaisilla näytteillä ei saada tarpeeksi tarkkaa yleiskäsitystä muuntajien kunnosta, jotta niiden toiminta voitaisiin optimoida täydellisesti. Vaisalan MHT410-lähettimen avulla yhtiö pystyy ennakoimaan ja reagoimaan mahdollisiin ongelmiin jo ennen niiden ilmenemistä. Lisäksi yhtiö voi varmistaa, että muuntajien käyttöikä pysyy pitkänä ja tuottavana.

Lue lisää yhden kaasun DGA-analysaattori MHT410:sta »

Lue lisää DGA-monikaasuanalysaattori Optimus DGA:sta »

 

Kirjoita kommentti