Mätning och övervakning av förekomsten av vätgas (H2)

Varför ska jag mäta förekomsten av vätgas?

Vätgas är en vanlig gas som genereras när olika fel uppstår i transformatorer. Mätningar av vätgas används till exempel som en enkel och tidig indikator för att varna för att fel kan vara på väg att uppstå i krafttransformatorer
 

Varför är vår teknik för mätning av vätgas unik?

Varför är vår teknik för mätning av vätgas unik? configuration options
Vaisala MHT410 kombinerar dubbla tunnfilmssensorer och en temperatursensor för att möjliggöra direkta realtidsmätningar av vätgas och fukt i olja. Det viktigaste är att användningen av sensorerna direkt i oljan ger lång drifttid på fältet utan några kostnader för förbrukningsdelar eller underhåll.

  • Vätgasen mäts direkt i oljan.
  • Humicap®-sensorn mäter oljans äkta relativa mättnad (%RS).
  • Sensorerna har hög selektivitet och påverkas inte av föroreningar i oljan.
  • Inga membran eller andra förbrukningsdelar.
  • Inga pumpar eller mekaniska delar som behöver underhåll.
     

Online DGA-Monitoring – Vaisala’s solution

In this free of charge webinar, we’ll review some of the basics of dissolved gas analysis in power transformers. 
We’ll focus on Vaisala’s solution and introduce the Vaisala DGA Monitor Optimus in more detail.

Watch webinar

Fördelarna med mätning av vätgas

Realtidsvisning

Onlineövervakningen av vätgas- och fukthalterna i den isolerande oljan i krafttransformatorer ger en realtidsöversikt över transformatorns tillstånd. Användningen av realtidsdata underlättar optimeringen av transformatorns underhåll.

Längre livslängd

Den kontinuerliga övervakningen av vätgas- och fukthalterna via en prob direkt i oljan är det första steget mot att utöka en transformators livslängd genom implementeringen av metoder för tillståndsbaserat underhåll (CBM), vilket sänker de totala ägandekostnaderna.

Tillförlitlig

Lösningarna för övervakning av vätgas- och fukthalter, till exempel MHT410 från Vaisala, ger dig tillgång till sensorer med hög selektivitet. Sensorerna ger inga falsklarm och innehåller inga förbrukningsdelar eller mekaniska delar, vilket resulterar i tillförlitlig drift och lång livslängd.

Insikter och material om mätning av vätgas