Humidity Academy webinar series

Paineilma on hyvin tärkeä komponentti useissa teollisissa prosesseissa. Se vaikuttaa sekä prosessin että lopputuotteen laatuun. Lisäksi paineilma on usein koko toimipisteen eniten sähköä kuluttava asia. Koska puhdas ja kuiva paineilma on tärkeää ja kallista, sen huolellinen hallinta ja seuranta on erittäin tärkeää kaikissa sen käyttökohteissa. Yksi tärkeimmistä paineilman laatuun liittyvistä parametreista on kastepisteKastepisteestä voit lukea lisää tästä blogikirjoituksesta. Stabiilin kastepistemittauksen avulla voit välttää ylikuivausta, säästää energiaa sekä suojata laitteistoa korroosiolta

LIFT-compairbrochure-800x450.jpg

Paineilmaa käsiteltäessä pienten kastepistelämpötilan muutosten mittaamisella voi olla suuri merkitys. Ainutlaatuinen DRYCAP®‑anturiteknologiamme kattaa koko kastepisteen mittausalueen lähes missä tahansa paineilmajärjestelmässä.

Paineilmajärjestelmän käyttöiän pidentäminen, prosessin laadun parantaminen ja kustannusten pienentäminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Lataa uusin tuote-esitteemme ja tutustu kaikkiin laadukkaan paineilman varmistamiseen soveltuviin Vaisalan kastepisteen mittaustuotteisiin.

LIFT-samplecell-DSC74B-DMCOIL-800x450.jpg

Paineilmanäytteenotto

Näytteenottoa tarvitaan, kun ilman suora mittaus ei ole mahdollista tai järkevää. Tämä voi johtua korkeasta prosessilämpötilasta, tarpeesta suojata anturia vesipiikkeiltä, lisämukavuudesta asentaa ja irrottaa instrumentti paineistettua prosessia ilman linjaa sammuttamatta tai haluttaessa tehdä mittaus sopivammasta paikasta.

Edustavan näytteen saamiseksi prosessikaasusta ja virheellisten näytteenottokäytäntöjen aiheuttamien mahdollisten virhelähteiden välttämiseksi on otettava huomioon muutama näkökohta. Lue lisää ja lataa sovellusmuistio esimerkkisoluvaihtoehdoistamme.
 

DRYCAP® mittausteknologia

  • Stabiilit mittalaitteet
  • Markkinoiden nopein märästä kuivaksi -vasteaika
  • DRYCAP®-anturi on immuuni kompressoriöljylle ja useimmille kemikaaleille.
  • Pitkä kahden vuoden kalibrointiväli
  • Stabiili polymeerimateriaali, kehittynyt automaattinen kalibrointi ja puhdistusominaisuudet pitävät anturin stabiilina ennätyksellisen pitkään.
  • Kevyet kannettavat mittalaitteet, konfiguroitavat kiinteästi asennettavat lähettimet, OEM-mallit sekä markkinoiden ensimmäinen malli, jossa yhdistyvät kastepisteen ja paineen
  • mittaus.

Katso video

How to spot-check your compressed air system?

Miten paineilmajärjestelmän tarkistusmittaus tehdään?

Vaisalan tuotepäällikkö Joni Partanen näyttää, miten helppoa teollisen paineilmajärjestelmän tarkistusmittaus on. Hän käyttää Vaisalan kannettavaa DM70-kastepistemittaria, johon hän tallentaa useiden päivien tiedot. Mittarista hän lataa ne tietokoneeseen lisäanalyysejä varten käyttämällä maksutonta MI70 Link ‑Windows-ohjelmistoa Myös kastepistemittarin ja näytteenottojärjestelmän asennus esitetään vaihe vaiheelta.

DM70:ssä käytetään Vaisalan vakaata DRYCAP-anturiteknologiaa. Jotta voidaan varmistaa, että mittalaite täyttää säännökset vuodesta toiseen, suosittelemme kalibrointihuoltosopimusta, jossa Vaisala tekee akkreditoidut kalibroinnit tai vakiokalibroinnit puolestasi. Sopimus auttaa pitämään kalibrointikustannukset vakiona jopa 4 vuoden ajan. Se tuo mukanaan myös useita muita etuja, kuten ilmaiset lähetykset, suunnitellut kalibroinnit sekä Vaisalan MyLearning-portaalin käyttöoikeuden.

Palokuntalaisia happisäiliöiden kanssa

Hengitysilman mittaus

Pullotettua ilmaa tai paineilmaa käytetään hengityskaasuna useissa kriittisissä sovelluksissa, kuten lääketieteessä ja sairaalailmana sekä pelastushenkilökunnan hengityslaitteissa. Kastepisteen valvontaa edellytetään useimmissa lääketieteellisiä kaasuja ja hengitysilmaa koskevissa määräyksissä. Tiukka valvonta takaa sairaalan potilaille ja palokuntalaisille turvalliset hengitysolosuhteet.

Vaisalan valikoimissa on erilaisia kastepistelähettimiä, jotka ovat ihanteellisia hengitysilman valvontaan kastepisteen ollessa jopa –80C ja paineen ollessa jopa 50baaria.

Muovien valaminen

Muovien kuivatus

Kuivurin suorituskyky on kriittisen tärkeää, kun kosteudelle herkkiä materiaaleja, kuten PET-hartsia tai nylonia kuivataan ennen muovausta. Kastepisteen mittausta voidaan käyttää kuivurin suorituskyvyn tai suppilon olosuhteiden valvontaan. Näin voidaan varmistaa, että kuivausprosessi on määritysten mukainen.

Vaisalan valikoimissa on stabiileja ja luotettavia kastepistelähettimiä sekä OEM-kokonaisuuksia että loppukäyttäjiä varten.

Käyttäjille, jotka mittaavat suppilossa olevan materiaalin kosteuspitoisuuden kanssa mahdollisesti korreloivaa kosteutta tai kastepistelämpötilaa mieluummin suoraan suppilosta, Vaisala tarjoaa kannettavaa näytteenottojärjestelmää DSS70A, jota käytetään kannettavan mittalaitteen DM70 kanssa.

Paineilmaan liittyvät tuotteet

DM70 Hand-Held Dewpoint Meter

Kannettava kastepistemittari DM70

Kannettava kastepistemittalaite DM70 pistetarkistussovelluksiin ja kenttäkalibrointiin tarjoaa tarkan ja nopean mittauksen teollisiin kastepistesovelluksiin, kuten paineilma, metallinkäsittely, lisäaineiden valmistus sekä ruuan ja muovien kuivaus.
Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit