Vatten (H2O) kan anta många former och mätas som temperaturberoende osynlig gas som kallas luftfuktighet, som tryckberoende daggpunkt eller i flytande form som fukt.

Luftfuktighet i stålrör för industri

Luftfuktighet

Luftfuktighet mäts i många luftkontrollsystem där den relativa luftfuktigheten oftast är över 10 %. Relativ luftfuktighet (RH) är ett mått på luftens innehåll av vattenånga. Läs mer om vad relativ luftfuktighet är och varför den är viktig. Sök produkter för mätning av luftfuktighet enligt typiska tillämpningar: testkammare, byggnadsautomation och VVS, spraytorkning, lackeringsbås, biogasproduktion och biologisk dekontaminering.

Rör som leder ned i havet från en oljeplattform

Fukt

Fuktmätningar är viktiga när motorer behöver skyddas eller för att bibehålla hög oljekvalitet genom mätningar av fukt i olja. Också för att undvika fukt i betong eller byggnader krävs högkvalitativ mätning. Sök relaterade fuktmätningsprodukter enligt typiska tillämpningar: krafttransformatorer, smörjsystem och byggfukt.

Fördelarna med högkvalitativ H2O-mätning

Energibesparingar

Särskilt i torkningstillämpningar kan rättvisande luftfuktighetsmätning ge avsevärda besparingar av både kostnad och energi. När du känner till luftfuktighetsnivån kan du t.ex. undvika övertorkning och överflödig uppvärmning av luften.

Slutproduktens kvalitet

Med exakta luftfuktighetsdata kan du optimera produktionens process och resurser, och dessutom säkerställa rätt luftfuktighetsnivå i dina slutprodukter. Beroende på produkt kan detta t.ex. innebära längre hållbarhetstid eller förbättrad stabilitet.

Säkerhet och välbefinnande

Luftfuktighetskontroll i anläggningar och fuktkontroll i byggnader förbättrar både säkerhet och välbefinnande när inandningsluften optimeras och mögelbildning undviks. Det är också mycket viktigt för säkerhet och välbefinnande att luftfuktigheten i processen kontrolleras.

Betrodda HUMICAP®- och DRYCAP®-tekniker

Vi har varit branschledande inom luftfuktighetsmätning i över 40 år, och vi kan skapa lösningar även för mycket krävande mätningsförhållanden. Vaisalas HUMICAP®- och DRYCAP®-tekniker är betrodda sedan årtionden tack vare deras noggrannhet och stabilitet. Båda dessa tekniker innefattar kapacitiva tunnfilmssensorer av polymer. Polymerens dielektriska konstant har lineariserats med luftfuktighetsvariationer för att garantera en oslagbar noggrannhetsnivå upp till 1 % RH (aw 0,01). DRYCAP omfattar också en patenterad autokalibreringsfunktion som optimerar stabiliteten vid låga daggpunkter.

Luftfuktighets- och multigasmätning med CARBOCAP® och PEROXCAP®

Genom vårt fortlöpande forsknings- och utvecklingsarbete har vi kunnat kombinera resurser för luftfuktighetsmätning med andra parametrar och tekniker. Vi utvecklade ursprungligen CARBOCAP®-tekniken för CO2-mätning, men den lämpar sig också väl för mätning av optisk fukt och metan i biogastillämpningar. Vaisalas PEROXCAP®-teknik utvecklades för mätning av luftfuktighet, förångad väteperoxid och temperatur för att underlätta valideringen av biologisk dekontaminering av väteperoxid i isolatorer och anläggningar.

Related products