Fuktighet, daggpunkt

Prova Vaisalas fuktighetskalkylator

Vatten (H2O) kan uppträda i tre olika former: fast (is), flytande (vatten) och gas (ånga). Luftfuktighet är en osynlig gas som kan mätas och definieras med hjälp av olika parametrar. Relativ luftfuktighet anger det aktuella tillståndet i förhållande till maximal luftfuktighet i en given temperatur. Daggpunktstemperatur anger till vilken temperatur luften behöver kylas för att kondensation ska uppstå. För tillverkning i industriell skala är kontroll av dessa parametrar ett måste för slutprodukter av god kvalitet och effektiva tillverkningsprocesser.

Bekanta dig med Vaisalas pålitliga och hållbara mätningslösningar för fuktighet, daggpunkt och fukt.

Fuktighet

Fuktighet mäts i många luftkontrollapplikationer där den relativa luftfuktigheten oftast är över 10 %. Relativ luftfuktighet (RH) är ett mått på luftens innehåll av vattenånga. För mer information, läs artikeln Vad relativ luftfuktighet är, och varför det är viktigt. 

Hitta produkter för mätning av luftfuktighet enligt typiska applikationer: 
testkammarebyggnadsautomation och HVACsprejtorkninglackeringsbåsbiogasproduktion och biosanering.

FUKTIGHETSGUIDE FÖR SMARTA INDUSTRIER

Vitbok: Styra applikationer med hög luftfuktighet med hjälp av daggpunktstemperatur

Denna vitbok är en viktig resurs för alla som strävar efter att upprätthålla en kontrollerad miljö i en applikation med hög luftfuktighet.

Ladda ned vitboken

Daggpunkt

Daggpunktsmätningar behövs för kontroll över luft i torra processer, vanligtvis med en relativ luftfuktighet under 10 %. För mer information om daggpunkt, läs artikeln ”Vad är daggpunkt, och hur mäts den?”. Hitta produkter för daggpunktsmätning enligt typisk applikation: tryckluftstorkningsvävtorkning3D-trycklitiumjonbatteritillverkning och halvledartillverkning.

Välja rätt instrument för luftfuktighet och daggpunkt

Fukt

Att undvika fukt i betong eller strukturer kräver mätning av hög kvalitet. Fuktmätningar är väsentliga även vid behov av att skydda motorer eller för att säkerställa högkvalitetsolja med mätning av fukt i olja 

Mätning av fukt i olja (MiO)

Daggpunktstemperatur eller frostpunktstemperatur?

Välj rätt parameterutdata för applikationer med låg fuktighet

Ibland är termerna blandade i industrispråket, och daggpunktstemperatur kan i själva verket avse frostpunktstemperatur. 

Läs Vaisalas rekommendationer här (PDF)

Fuktkontroll på farliga platser

Fuktkontroll är avgörande i många utrymmen där brandfarliga eller explosiva material som bränslen, kemikalier, explosiva ämnen förvaras. Dessa utrymmen är klassade som farliga på grund av potentiellt explosiva atmosfärer. De kräver specialdesignade och godkända instrument för säker drift. 

Vaisalas egensäkra fuktighetsinstrument för farliga platser är HMT370EX fukt- och temperaturtransmittern.

Läs mer

Fördelar med högkvalitativ mätning

Energibesparingar

Speciellt i torkningsapplikationer kan noggrann fuktmätning ge betydande besparingar i både energi och kostnader. Genom att känna till fuktighetsnivån kan du till exempel undvika övertorkning och överflödig uppvärmning av luften.

Slutproduktens kvalitet

Exakta fuktighetsdata hjälper dig att optimera din produktionsprocess och dina anläggningar, samt se till att fuktnivån i dina slutprodukter är helt rätt. Beroende på produkt kan det till exempel innebära längre hållbarhetstid eller förbättrad stabilitet.

Säkerhet och välbefinnande

Fuktighetskontroll i anläggningar och fuktkontroll i strukturer förbättrar både säkerhet och välbefinnande när luften är optimerad för andning och mögelbildning undviks. Att kontrollera processfuktigheten är också avgörande för säkerhet och välbefinnande.

Vaisala fuktkalkylator

Relativ luftfuktighet, absolut luftfuktighet, våt temperatur, entalpi, vattenkoncentration och mycket fler. Beräkningar och konverteringar av fuktighet på ett enkelt sätt.

Fuktighetskalkylator

Betrodda HUMICAP®- och DRYCAP®-tekniker

Vi har varit branschledande inom fuktighetsmätningar i över 40 år. Våra lösningar lämpar sig även för mycket krävande mätningsförhållanden. Vaisalas HUMICAP®- och DRYCAP®- teknologier har varit betrodda i decennier tack vare deras noggrannhet och stabilitet. 

Luftfuktighets- och multigasmätning med CARBOCAP® och PEROXCAP®

Med vårt kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete har vi kunnat kombinera fuktighetsmätningsmöjligheter även med andra parametrar och teknologier. Vi utvecklade CARBOCAP®-teknologin ursprungligen för mätning av CO2, men teknologin är väl lämpad även för optiska fuktighets- och metanmätningar i biogasapplikationer. Vaisalas PEROXCAP®-teknologi utvecklades för mätning av fuktighet, förångad väteperoxid och temperatur för enkel validering av väteperoxid-biodekontaminering av isolatorer och anläggningar.

Viktig information om produkter för mätning av fuktighet i VVS-system

Museitrappa

Jade Smart Cloud

Genom att kombinera mätningar i industriklass med säker och pålitlig trådlös övervakning, ger Vaisala Jade Smart Cloud proffsen tillgång till nya nivåer av kompetens och flexibilitet.

Viktig information om produkter för mätning av daggpunkt för industriell torkning

Probe head and probe body of the DMP6 for very high temperatures

Dew Point Probe DMP6

Vaisala DRYCAP® Dew Point and Temperature Probe DMP6 is designed for in-line humidity measurement in industrial drying applications with very high temperatures and a wide dew point range.

Expertartiklar

Webbseminarier, bloggar med mera

Blogg

Vanliga problem med fuktighetsmätning och hur man undviker dem

En korrekt mätning börjar med en korrekt installation

Läs bloggen

Webbseminarieserie

Humidity Academys webbseminarieserie

Genom att fördjupa dina insikter om fukt i industriella sammanhang kan du förbättra din processeffektivitet och produktkvalitet samtidigt som du sparar energi.

Registrera dig för att titta

Vitbok

Styra applikationer med hög luftfuktighet med hjälp av daggpunktstemperatur

Denna vitbok är en viktig resurs för alla som strävar efter att upprätthålla en kontrollerad miljö i en applikation med hög luftfuktighet.

Ladda ned

Webbinarium

Praktisk användning av fuktighetsberäkningar

I detta webbseminarium kommer vi att täcka verkliga användningsfall av fuktighetsberäkningar och svara på de vanligaste frågorna, till exempel hur man tolkar fuktkalkylatorvärden. Vad ska man beakta när man justerar processen? 

Registrera dig för att titta

Blogg

Vad är daggpunkt och hur mäter man den?

Daggpunkten är den temperatur som luft måste kylas ned till för att vattenångan i luften ska kondensera till dagg eller frost. Vid vilken temperatur som helst finns det en maximal mängd vattenånga som luften kan hålla. 

Läs mer

e-bok

eGuide till fuktighetsmätning för smarta industrier

Genom att mäta fuktigheten i industriella processer och anläggningar kan du spara energi och förbättra slutproduktens kvalitet. Vaisalas eGuide för fuktighetsmätning ser till att ni har användbart kunskapsmaterial till hands.

Läs mer

Kalkylator

Fuktighetskalkylator

Vaisala fuktkalkylator förenklar komplexa beräkningar och konverteringar av fuktighet. Den rymmer alla vanliga parametrar och är enkel att använda. Beräkna flera fuktighetsparametrar baserat på ett enda känt värde och en tolerans.
Läs mer

Kontakta oss för att få mer information

Intresserad av att lära dig mer om vårt utbud för fuktighets- eller daggpunktsmätning? Hör av dig, så återkommer vi.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad!