Vatten (H2O) kan anta många former och mätas som temperaturberoende osynlig gas som kallas luftfuktighet, som tryckberoende daggpunkt eller i flytande form som fukt.

Luftfuktighet i stålrör för industri

Luftfuktighet

Luftfuktighet mäts i många luftkontrollsystem där den relativa luftfuktigheten oftast är över 10 %. Relativ luftfuktighet (RH) är ett mått på luftens innehåll av vattenånga. Läs mer om vad relativ luftfuktighet är och varför den är viktig. Sök produkter för mätning av luftfuktighet enligt typiska tillämpningar: testkammare, byggnadsautomation och VVS, spraytorkning, lackeringsbås, biogasproduktion och biologisk dekontaminering.

Rör som leder ned i havet från en oljeplattform

Fukt

Fuktmätningar är viktiga när motorer behöver skyddas eller för att bibehålla hög oljekvalitet genom mätningar av fukt i olja. Också för att undvika fukt i betong eller byggnader krävs högkvalitativ mätning. Sök relaterade fuktmätningsprodukter enligt typiska tillämpningar: krafttransformatorer, smörjsystem och byggfukt.

Fördelarna med högkvalitativ H2O-mätning

Energibesparingar

Särskilt i torkningstillämpningar kan rättvisande luftfuktighetsmätning ge avsevärda besparingar av både kostnad och energi. När du känner till luftfuktighetsnivån kan du t.ex. undvika övertorkning och överflödig uppvärmning av luften.

Slutproduktens kvalitet

Med exakta luftfuktighetsdata kan du optimera produktionens process och resurser, och dessutom säkerställa rätt luftfuktighetsnivå i dina slutprodukter. Beroende på produkt kan detta t.ex. innebära längre hållbarhetstid eller förbättrad stabilitet.

Säkerhet och välbefinnande

Luftfuktighetskontroll i anläggningar och fuktkontroll i byggnader förbättrar både säkerhet och välbefinnande när inandningsluften optimeras och mögelbildning undviks. Det är också mycket viktigt för säkerhet och välbefinnande att luftfuktigheten i processen kontrolleras.

Betrodda HUMICAP®- och DRYCAP®-tekniker

Vi har varit branschledande inom luftfuktighetsmätning i över 40 år, och vi kan skapa lösningar även för mycket krävande mätningsförhållanden. Vaisalas HUMICAP®- och DRYCAP®-tekniker är betrodda sedan årtionden tack vare deras noggrannhet och stabilitet. Båda dessa tekniker innefattar kapacitiva tunnfilmssensorer av polymer. Polymerens dielektriska konstant har lineariserats med luftfuktighetsvariationer för att garantera en oslagbar noggrannhetsnivå upp till 1 % RH (aw 0,01). DRYCAP omfattar också en patenterad autokalibreringsfunktion som optimerar stabiliteten vid låga daggpunkter.

Luftfuktighets- och multigasmätning med CARBOCAP® och PEROXCAP®

Genom vårt fortlöpande forsknings- och utvecklingsarbete har vi kunnat kombinera resurser för luftfuktighetsmätning med andra parametrar och tekniker. Vi utvecklade ursprungligen CARBOCAP®-tekniken för CO2-mätning, men den lämpar sig också väl för mätning av optisk fukt och metan i biogastillämpningar. Vaisalas PEROXCAP®-teknik utvecklades för mätning av luftfuktighet, förångad väteperoxid och temperatur för att underlätta valideringen av biologisk dekontaminering av väteperoxid i isolatorer och anläggningar.

Relaterade produkter

Indigo520 med prob

Transmittrar i Indigo500-serien

Transmittrarna i Vaisalas Indigo500-serie är värdenheter för fristående Vaisala Indigo-kompatibla smarta prober. Indigo500-serien inkluderar en multifunktionell Indigo520-transmitter och Indigo510-transmitter med grundfunktioner.

Precipitation

Vädertransmitter i WXT530-serien

Den perfekta kombinationen av noggranna data för lufttryck, temperatur, fuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning för att mäta väderförhållanden utan kostnaden eller omfattningen från en automatisk väderstation.

viewLinc Monitoring, Alarming and Reporting Software

The viewLinc Enterprise Server software monitors temperature, relative humidity, CO2, differential pressure, level, door switches, and more, offering low cost of ownership due to easy connectivity to your existing network, remote access, and scalability up to thousands of monitored locations.

Vaisala Insight Software gives quick access to the configurations and data of the Indigo family measurement probes and other supported devices.

Insight PC Software

Vaisala Insight PC Software gives quick access to the configurations and data of the Indigo family measurement probes and other supported Vaisala devices.

Dew Point Meter DMT132

Vaisala HUMICAP® Dewpoint Transmitter DMT132 is an affordable dew point measurement instrument designed to verify the functionality of refrigerant dryers.

Dew Point Transmitter DMT152

The Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitter DMT152 is designed for measuring low dew point in OEM applications, even down to -80°C.

Dew Point Transmitters DMT345 and DMT346

The Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitters DMT345 and DMT346 are designed for humidity measurement in industrial drying applications with particularly high temperatures. 

Humidity and Temperature Transmitter Series HMS80

A reliable basic outdoor humidity sensor for a pole or wall installation. Dew point, wet bulb and enthalpy outputs can be selected by dip switch instead of the default RH output. 5-year warranty is valid for instruments purchased in 2021 and beyond.

Digital Open Frame Humidity Module HMM105

An open frame module for integration into environmental chambers and incubators. The module incorporates the Vaisala HUMICAP® 180R sensor which ensures excellent measurement accuracy. A reliable choice for OEM use.

HMM170 Probe

Humidity and Temperature Module HMM170

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Module HMM170 is a robust open frame transmitter for integration into environmental chambers that need accurate and reliable measurement even in demanding conditions including vacuum or high pressure.

The Vaisala HUMICAP® Humidity Module HMM100 is an open frame module for integration into environmental chambers.

Humidity Module HMM100

The Vaisala HUMICAP® Humidity Module HMM100 is an open frame module for integration into environmental chambers. The modules provide a single analog output channel for relative humidity (RH) or dew point (Td).

Humidity and Temperature Probe HMP3

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP3 is a general-purpose probe designed for processes with moderate humidity and temperature levels.

HMP60 Humidity and Temperature Probe

HMP60 is a simple, durable and cost-effective humidity probe suitable for volume applications, integration into other manufacturers' equipment, incubators, glove boxes, greenhouses, fermentation chambers and data loggers.

The Compact Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP9 is designed for easy installation in rapidly changing environments.

Compact Humidity and Temperature Probe HMP9

The Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP9 is designed for easy installation in rapidly changing environments where a fast response time, measurement performance, and chemical tolerance are essential.

Relative Humidity and Temperature Probe HMP4

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP4 is designed for high-pressure applications such as compressed air systems in maritime, breathing air, and industrial applications, where measurement performance and chemical tolerance are essential.

Relative Humidity and Temperature Probe HMP5

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP5 is designed for high temperature applications such as baking ovens, pasta dryers, ceramics and industrial drying kilns where measurement performance and chemical tolerance are essential.

Relative Humidity and Temperature Probe HMP8

Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP8 is designed for pressurized applications in compressed air systems, refrigerant dryers, and other pressurized industrial applications where easy insertion and removal of the probe and adjustable installation depth into the pipeline are needed.