Asiantuntija-artikkeli

Vinkkejä oikean kosteusmittalaitteen valintaan korkean kosteuden sovellukselle

Joni Partanen

Joni Partanen

Product Manager

Vaisala

Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset

Erittäin kosteiden ympäristöjen ilmankosteuden mittaus on haastavaa. Saturaatio aiheuttaa tällaisessa ympäristössä kondensaation muodostumista kaikille pinnoille, myös antureihin, minkä vuoksi mittaaminen voi olla joillakin teknologioilla mahdotonta. Vaisala HUMICAP® -teknologia kestää kondensaatiota, mutta sekin tarvitsee aikaa kosteuden vaikutuksista palautumiseen, ennen kuin se tuottaa taas luotettavia mittausarvoja. Tyypillisiä sovelluksia, joissa kosteus voi olla suuri tai voidaan odottaa ajoittaista kondensaatiota, ovat esimerkiksi kuivausprosessit, testikammiot, paloilman kostuttimet, meteorologiset mittaukset ja polttoainekennot.

Jotta mittaukset ovat tarkkoja myös kondensaatiota aiheuttavissa ympäristöissä, tarvitaan Vaisalan mittapään lämmitysteknologiaa. Mittapään lämmitys pitää anturin lämpötilan jatkuvasti ympäristön lämpötilaa korkeampana, jotta kondensaatiota ei pääse koskaan muodostumaan. Mittapään lämmityksen haittapuolena on, että suhteellista kosteutta ei voi mitata, sillä anturilla ei ole tietoa ympäristön lämpötilasta. Tämä ei kuitenkaan estä muiden, lämpötilasta riippumattomien parametrien mittausta. Tällaisia ovat esimerkiksi kastepiste ja sekoitussuhde. Myös suhteellista kosteutta on mahdollista mitata käyttämällä ylimääräistä lämpötila-anturia.

Toimintaperiaate

Lämmityselementti mittapään rungossa lämmittää koko mittapäätä. Tässä kuvassa mittapää ja suodatin on esitetty punahehkuisina sen kuvaamiseksi, miten mittapään lämmitys pitää suodattimen sisäisen mikroilmaston ympäristöä lämpimämpänä. Todellinen lämpötila on vain muutaman asteen ympäristön lämpötilaa korkeampi. Seuraavassa on esimerkki:

Warmed humidity probe

 

 

Ympäristön lämpötila:
Ta = 14 °C
RHa = 97 %RH)
Tda = 13 °C

Kosteusanturi:
Ts = 16 °C
RHs = 83 %RH
Tda = 13 °C (laskettu)
 

 

Kuten edellä olevasta esimerkistä ilmenee, lämmitys ei vaikuta kastepisteeseen. Jos tarvitaan suhteellisen kosteuden tai muun lämpötilaan liittyvän parametrin mittausta, ympäristön lämpötilaa voi mitata erillisellä lämpötila-anturilla, jotta nämäkin parametrit voidaan laskea. 

   
Lämpöeristys ja tiiveys on syytä huomioida prosessiliitoksissa 

Kosteusmittapään asennuspaikan valinta voi olla haastavaa, kun suuren kosteuden lisäksi esiintyy lämpötilan vaihtelua. Ajatellaan esimerkiksi kuivaussovellusta, jossa poistoilman kosteus on lähellä saturaatiota (RH 95 %) ja lämpötila on 40 °C. Mitä tapahtuu, jos mittapää asennetaan siten, että suodatin on prosessissa ja puolet mittapäästä on ympäristön lämpötilassa 25 °C? Tässä tilanteessa edes mittapään lämmitys ei välttämättä pysty kompensoimaan lämpöhäviötä, joka aiheutuu lämmön johtumisesta mittapään metallisen rungon läpi. Lämpöhäviö muodostaa kylmän pisteen prosessipuolelle, ja kondensaatio aiheuttaa epätarkkuutta mittaukseen. Ratkaisu tähän on mittapään kunnollinen eristys.

Jos prosessikaasu on kylmempää kuin ympäristön ilma, on tärkeää, että mittapään prosessiliitos on tiivis. Jos liitos vuotaa, järjestelmään pääsee lämmintä ja mahdollisesti kosteaa ilmaa, joka voi aiheuttaa anturin lähelle kondensaatiota ja tuottaa näin mittausongelmia.


Ääriolosuhteet, kuten PEM-polttokennosovellukset

Joissakin vaativissa sovelluksissa mittapään lämmittäminen vain muutaman asteen verran ympäristön lämpötilaa lämpimämmäksi ei riitä. Yksi esimerkki tällaisesta sovelluksesta on polymeeri-elektrolyytti-membraani (PEM) ‑polttokenno. HMT330- ja HMT310-sarjojen tilauslomakkeissa on valittavissa sovelluskohtaisia asetuksia. Näissä kokoonpanoversioissa mittapäätä lämmitetään suuremmalla teholla, jotta mittaus toimii ääriolosuhteissa. Näissä sovelluksissa voidaan käyttää myös HMP7-mittapäätä tai HMM170-moduulia, joissa lämmitystoiminnot ovat vapaasti konfiguroitavissa Insight-PC-ohjelmistolla.


Yhteenveto

Anturin saturaation voi välttää kondensoivissa tai korkean kosteuden olosuhteissa käyttämällä mittalaitetta, joka hyödyntää mittapään lämmitysteknologiaa. Tämän lisäksi kunnollinen eristys ja tiivis asennus takaavat parhaan mahdollisen ympäristön luotettavalle kosteusmittaukselle.

Lisätietoja tästä aiheesta on saatavilla englanninkielisestä webinaaristamme: Measuring Humidity in Condensing Environments.

Lämmitettävän mittapään teknologia löytyy useasta tuotteestamme. Kaikki seuraavat tuotteet ovat määritettävissä tilauksen yhteydessä: HMM170, HMT317, HMT337 ja HMP7. Seuraavan taulukon avulla löydät oikean ratkaisun korkean kosteuden teollisuussovelluksellesi.

Product selection table

 

* Voidaan konfiguroida käyttämällä USB-kaapelia ja Insight-PC-ohjelmistoa
** Suhteellisen kosteuden laskenta on mahdollista, kun ulkoisen lämpötilan tieto kirjoitetaan Modbus-rekisteriin 
t) Konfiguroitavissa: tarvitaan ylimääräinen lämpötilamittapää)

Liittyvät tuotteet

HMM170 Probe

HMM170 kosteus- ja -lämpötilamoduuli

Vaisala HUMICAP® -kosteus- ja lämpötilamoduuli HMM170 on kestävä, avoinrunkoinen lähetin olosuhdekammioihin, joissa tarvitaan tarkkoja ja luotettavia mittauksia haastavissakin olosuhteissa, kuten tyhjiössä tai suurpaineessa.

Indigo Selector

Käytä Indigo Selector -tuotevalitsinta ja löydä sopivat Indigo-tuoteperheen mittapää- ja lähetinyhdistelmät.

Indigo Selector
Joni Partanen

Joni Partanen

Tuotepäällikkö

Vaisala

Joni Partanen toimii Vaisalan tuotepäällikkönä. Hän vastaa kosteuden ja höyrystyneen vetyperoksidin mittaamiseen käytettävistä tuotteista. Hänellä on yli 16 vuoden kokemus prosessiteollisuuden mittausteknologiasta, tuotantotaloudesta ja mittalaitteista. Partasella on insinöörintutkinto automaatiotekniikasta.