blog

Mikä on kastepiste, ja miten sitä mitataan?

Kastepisteen ja paineen välinen suhde
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset

Mikä on kastepiste?
Kastepiste on lämpötila, johon ilma on jäähdytettävä, jotta siinä oleva höyry tiivistyy kasteeksi tai huurteeksi. Jokaisessa lämpötilassa on tietty enimmäisraja sille, kuinka paljon vesihöyryä ilmassa voi olla. Tätä enimmäismäärää kutsutaan vesihöyryn saturaatiopaineeksi. Vesihöyryn lisäämisestä vielä seuraa kondensaatiota.

Miksi kosteus on ongelmallista?
Kondensaatio paineistetussa ilmassa on ongelmallista, koska se aiheuttaa putkitukoksia, koneiden hajoamista, kontaminaatiota ja jäätymistä.

Mikä on paineen vaikutus kastepisteeseen?
Ilman paineistaminen lisää vesihöyryn painetta ja kasvattaa näin kastepistettä. On tärkeää ottaa tämä huomioon, jos ilma päästetään ulos prosessista ennen mittauksen suorittamista. Mittauskohdan kastepiste eroaa tällöin prosessin kastepisteestä.

Millainen on kastepisteen tyypillinen vaihteluväli?
Paineistetun ilman kastepiste voi poiketa ympäristön kastepisteestä joissakin tilanteissa jopa -80 °C:een asti. Kompressorijärjestelmät, joissa ei ole ilmankuivausominaisuutta, tuottavat yleensä paineilmaa, joka on saturoitunut ympäristön lämpötilassa. Jäähdytyskuivaimella varustetut järjestelmät siirtävät paineistetun ilman jäähdytetyn lämmönvaihtimen läpi, jolloin vesi tiivistyy pois ilmavirrasta. Nämä järjestelmät tuottavat tavallisesti ilmaa, jonka kastepiste on alimmillaan 5 °C. Kuivausainetta hyödyntävät kuivausjärjestelmät imevät vesihöyryä ilmavirrasta ja voivat tuottaa ilmaa, jonka kastepiste on -40 °C, ja tarvittaessa kuivempaakin.

Miten kastepistettä voi mitata luotettavasti?

  1. Valitse mittalaite, jonka mittausalue on oikea.
  2. Ota selvää kastepistemittalaitteen paineominaisuuksista: Vaisalan mittalaitteet soveltuvat käyttöön prosessin paineessa, mutta markkinoilla on sellaisiakin laitteita, jotka eivät siihen sovellu. Ne voidaan asentaa paineilman mittaamiseksi sitten, kun se on laajennettu ympäristön ilmanpaineeseen, mutta kastepisteen mittaustulos on korjattava, jos haluttu mittausparametri on paineistetun ilman kastepiste.
  3. Asenna anturi oikein: Noudata valmistajan ohjeita. Älä asenna kastepisteantureita putkien umpinaisiin päihin, joissa ei ole ilmavirtausta.

Lue lisää paineistetusta ilmasta tai tutustu alla oleviin Vaisalan kastepistemittalaitteisiin.

Comment

nikhil

03. Joulu 2019
good info

Kirjoita kommentti