Kasvihuoneen olosuhteiden valvonta

Kasvihuoneet ovat suljettuja ympäristöjä, joiden olosuhteet on optimoitu kasvien kasvun kannalta. Tämä optimointi edellyttää tietoa olosuhteista sekä kasvihuoneessa että sen ulkopuolella. Tyypillisesti kasvihuoneiden sisällä mitataan hiilidioksidia (CO2), suhteellista kosteutta ja lämpötilaa, niiden ulkopuolella puolestaan tuulen nopeutta ja suuntaa, sadetta sekä auringon säteilyä.  

Kasvit tarvitsevat kasvaakseen hiilidioksidia, sillä hiilihydraatit muodostuvat hiilidioksidista ja vedestä. Kasvit käyttävät hiilidioksidia yhteyttämisreaktiossa. Kasvihuoneiden tuottavuutta voidaan parantaa asianmukaisella CO2-lannoituksella, jossa käytetään pullotettua tai polttimilla tuotettua hiilidioksidia päivänvalon aikaan tai kun käytettävissä on keinovaloa. Optimaaliset hiilidioksidiolosuhteet määräytyvät kasvatettavan kasvin ja kasvihuoneen valaistusolojen mukaan. Kun valon intensiteetti kasvihuoneessa pienenee, yhteyttäminen hidastuu ja hiilidioksidin kulutus laskee. Liiallisen hiilidioksidimäärän käyttäminen kasvattaa kuluja tarpeettomasti ja voi olla haitallista sadon kannalta.

Ilmanvaihdolla on tärkeä rooli sisäkasvatuksessa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa merkittäviä energiatehokkuusetuja, sillä se varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmä on käynnissä vain tietyn ajan. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon käyttö paitsi säästää energiaa myös estää liian tehokkaan ilmanvaihdon. Riittävä, optimaalinen ilmanvaihto saavutetaan käyttämällä mahdollisimman vähän energiaa.

Image
Greenhouse and agricultural engineer

Samaa periaatetta voidaan käyttää kasvihuoneissa. Päivänvalon aikaan, kun kasvit saavat enemmän valoa ja tapahtuu yhteyttämisreaktiota, kasvu voidaan maksimoida optimoimalla hiilidioksiditaso tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla. Yöllä kasvit nukkuvat, eikä yhteyttämistä tapahdu. Kun tietyn kasvin kannalta parhaat olosuhteet ovat tiedossa, ilmanvaihto ja hiilidioksiditaso voidaan aina optimoida niiden mukaan. Puhtaasti aikaan perustuva ohjausjärjestelmä ilman hiilidioksidimittausta sen sijaan syöttää aina saman hiilidioksidimäärän tiettyyn kellonaikaan riippumatta siitä, pystyykö kasvi hyödyntämään sen vai ei.

Vaisalan valikoimissa on mittalaitteita kasvihuoneiden hiilidioksidin, suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen. Vaisalan ulkokäyttöön suunnittelujen lähettimien valikoima sisältää tuotteita tuulen, sateen, erilaisten kosteusparametrien ja lämpötilan mittaamiseen. Ulkolähettimillä on laaja käyttölämpötila-alue, joka kattaa useimmat ilmasto-olosuhteet. Lähettimissä on joustavia asennusvaihtoehtoja sekä aurinko- ja säteilysuojat, jotka suojaavat niitä sään vaikutuksilta.

Lataa artikkelimme kasvien kasvun optimoinnista kasvihuoneiden hiilidioksidimittausten avulla.

Lue myös, miten tutkijat Wageningen yliopiston tutkimuslaitoksessa Alankomaissa ovat käyttäneet Vaisalan hiilidioksidiantureita tutkimuskasvihuoneissaan jo yli vuosikymmenen ajan.

Kasvihuoneen olosuhteiden valvontaan liittyvät tuotteet

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP252 is an intelligent, stand-alone, ppm-level probe for stable and accurate CO2 measurements.

Hiilidioksidimittapää GMP252

Vaisalan CARBOCAP®-hiilidioksidimittapää GMP252 on älykäs, itsenäisesti toimiva ppm-tason mittapää. Se on tarkoitettu hiilidioksidin mittaukseen maataloudessa, jäähdytyksessä, kasvihuoneissa, vaativissa ilmanvaihtosovelluksissa ja kasvien kasvatuskammioiden valmistuksessa.
Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Corn Field
Asiakastarina

Getting rid of corn pests

Vaisala CO 2 measurement used for leading-edge research We are becoming more aware of the problems caused by CO 2 emissions in the air and the...