Indigo500 -sarjan kahden mittapään tuki

Indigo laboratorioille
Justin Walsh | Vaisala
Justin Walsh
Business Development Engineer
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Kasvihuoneet ja sisäviljely
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio
Life Science

Kahden mittapään tuella tarkoitetaan sitä, että yksi lähetin tai valvontalaite voi olla yhdistettynä kahteen eri mittalaitteeseen ja sitten näyttää, tallentaa ja lähettää niiden tietoja. Tämä mahdollistaa usean parametrin tai päällekkäisten parametrien valvonnan helpommin samassa tilassa tai eri sijainneissa.

Kahden eri parametreja mittaavan mittapään käytön edut

Ympäristöä tai prosessia on usein tarpeen valvoa useasta kohdasta, ja siitä pitää valvoa useita parametreja. On tavallista valvoa yksittäisestä prosessista sekä syöttö- että poistokanavan olosuhteita tuotteiden laadun ja energiatehokkuuden varmistamiseksi. Yksi lähetin ja kaksi mittapäätä on käytännöllinen ratkaisu, kun asennustila on rajallinen, esimerkiksi öljynkäsittelylaitoksessa, jossa on useita öljyn kosteudenpoistimia, tai leivän kohottamisessa, jossa yksi lähetin voi valvoa kahta eri uunia.

Biotieteissä valvotaan usein useita parametreja samassa tilassa, jolloin tarvitaan useita antureita. Tietyissä sovelluksissa, kuten vetyperoksidilla tapahtuvassa biodekontaminaatiossa, voidaan myös tarvita useita mittauskohtia suurissa tiloissa, jos lämpötilassa ja ilmavirtauksessa on vaihtelua.

Jokaisessa näistä tapauksista voidaan yksinkertaistaa tietoliikennettä ja selkeyttää asennusta käyttämällä vain yhtä lähetintä. Tämä vähentää asennuksen kustannuksia ja vaivaa ja voi myös pienentää omistuskustannuksia.
 
Kahden mittapään käyttäminen kahden eri parametrin mittaamiseen parantaa tietoisuutta tilan tai prosessin olosuhteista. Jos tuotteen laatuun tai toimintojen energiatehokkuuteen vaikuttaa useita parametreja, ohjauspäätöksiä voi tehdä parempien tietojen pohjalta, kun mittaamisessa ei rajoituta vain yhteen mittalaitteeseen. 

Mitä yhdistelmiä voin käyttää?

Mittapäiden yhdistelmiä on lukuisia, sillä Vaisala tarjoaa älykkäitä mittapäitä monenlaisille mittausparametreille, kuten kosteus, lämpötila, hiilidioksidi, öljyn kosteus ja höyrystynyt vetyperoksidi. Saatavilla olevien älykkäiden mittapäiden yhdistelmille ei ole rajoituksia.

Biotieteiden inkubaattoreissa mittaus on jatkuvaa, ja kalibrointitarkistuksia tehdään paljon. Inkubaattorissa voidaan siten käyttää esimerkiksi GMP251-hiilidioksidimittapään ja HMP9-kosteus- ja lämpötilamittapään yhdistelmää oikean pH- ja kosteustason varmistamiseksi.

Leijukerroskuivaimet, muovien kuivaus ja kapseleiden pinnoittaminen ovat sovelluksia, joissa voidaan käyttää yhdistelmänä kastepistemittapäätä kuivaimen tulokanavassa sekä kosteus- ja lämpötilamittapäätä poistokanavassa. 

Suuren kosteuden sovelluksissa, joissa esiintyy paljon kondensaatiota, voidaan käyttää lämmitettyä mittapäätä kosteuden mittaamiseen ja sen rinnalla lämpötilamittapäätä, jotta voidaan laskea esimerkiksi suhteellinen kosteus.

Kehittyneissä paineilmakuivaimissa voidaan käyttää kahta kastepistemittapäätä kuivaimen poistokanavan ja poistoilman valvomiseen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Öljynkäsittelyssä voi olla hyödyksi valvoa sekä käsiteltävän öljyn kosteutta että ilman kastepistettä, jotta voidaan varmistaa öljyllä täytettävän astian kuivuus.

Millä aloilla ja missä sovelluksissa voidaan saada eniten hyötyä?

Monissakin sovelluksissa voi saada etua kahden mittapään tuella varustetun lähettimen käytöstä. Missä tahansa sovelluksessa, jossa käytetään ilmaa prosessin syötteenä ja valvotaan poistokanavaa prosessin tehokkuuden selvittämiseksi, voidaan käyttää kahta mittapäätä tulo- ja poistokanavaa varten. Periaatteessa aina, kun tarvitaan olosuhteiden mittausta sekä ennen prosessia että sen jälkeen, voidaan käyttää lähetintä, jossa on kahden mittapään tuki. Olosuhteet vaikuttavat suoraan energiaresursseihin ja prosessin kestoon, ja tuotteen laatu voidaan varmistaa reaaliaikaisilla ohjauspäätöksillä.

Lisäksi sovelluksissa, joissa tarvitaan samanlaisia mittauksia useassa paikassa, voidaan käyttää yhteen lähettimeen kytkettyjä etämittapäitä. Tämä mahdollistaa yksinkertaisen virransyötön ja tietoliikenteen tuen. Vaisalan Indigo500 -sarjan Power over Ethernet -ominaisuuden ansiosta tarvitset vain yhden Ethernet-kaapelin kahden mittalaitteen virransyöttöä ja monenlaisten parametrien tietoliikennettä varten.

Yhtenä etuna on myös mahdollisuus vaihtaa mittapään lähettimiä tarvitsematta poistaa asennettua lähetintä. Tämä auttaa kalibroinnissa, sillä varamittapäät on helppo ottaa käyttöön. Tämä tuo myös joustavuutta, jos prosessin olosuhteet muuttuvat tai on tarpeen mitata eri olosuhteita. Jos esimerkiksi kuivaimen tai ympäristötestikammion valmistaja toimittaa mittalaitteita asiakkaille eri olosuhteisiin, se voi käyttää yhtä vakiolähetintyyppiä ja tarjota sitten eri olosuhteisiin soveltuvia mittapäitä. Näin se voi yksinkertaistaa tarjontaansa ja tarjota samalla asiakkaille joustavuutta. 

Lue lisää Indigo-tuoteperheestä tai ota meihin yhteyttä ja pyydä lisätietoja.
 

Kirjoita kommentti