Kuusi asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon kun valitsee langatonta ratkaisua

Suvi Heimola
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuuden mittaukset

Olet varmaankin kuullut esineiden Internetin (IoT) langattomien ratkaisujen huomattavista eduista, ja olet kenties pohtinut, miten voisit niiden avulla tehostaa yrityksesi päivittäistä toimintaa. Asiassa on kuitenkin ongelma: erilaisten teknologioiden, laitteiden, järjestelmien ja lisenssityyppien valloittamaton viidakko. Tämä blogi auttaa sinua selviytymään viidakosta listaamalla kuusi asiaa, jotka langattoman IoT-ratkaisun valinnassa kannattaa ottaa huomioon.

1.    Minkälainen käyttötapauksesi on?

Ei ole olemassa yhtä täydellistä IoT-ratkaisua, joka olisi paras valinta kaikille. Saatamme pitää kovasti omista järjestelmistämme, mutta ne eivät aina sovellu parhaiten juuri omaan käyttötapaukseemme. Tärkeimmät erot eri langattomien IoT-ratkaisujen välillä ovat niiden moduloinnissa, radiotaajuudessa, tiedonsiirrossa ja tehontarpeessa. Haluatko käyttää ratkaisua useassa sijainnissa vai vain yhdessä? Tarvitseeko tietojen tallennusjärjestelmää päästä käyttämään mistä tahansa, vain laitteen asennussijainnista vai samasta huoneesta, jossa lähettimet ovat? 

Käytettävyyden lisäksi on mietittävä, mitä mittauksia haluat sisällyttää mukaan. Mitä parametreja haluat mitata, ja kattaako harkinnassasi oleva IoT-järjestelmä ne kaikki? Entä yhteys eri järjestelmien välillä – tarvitsetko integroinnin nykyisen järjestelmäsi kanssa, vai voiko uusi järjestelmä olla erillinen? On harvinaista, että sama IoT-järjestelmä toimii sekä tehdasautomaatiolle, rakennustyömaille, laboratorioille, sairaaloille ja kuljetukselle, koska kaikilla näillä sovelluksilla on omat vaatimuksensa. 

Kannattaa tehdä selväksi, mitä haluat saavuttaa langattomalla IoT-ratkaisulla, mitkä ovat välttämättömät ominaisuudet ja mitä ilman voit tarvittaessa elää.

secure data transfer

 

2.    Kuinka tarkkoja tietojen on oltava?

Eri IoT-sovelluksilla on erilaiset tarkkuusvaatimukset. Jos et tarvitse suurta tarkkuutta, edullinen perus-IoT-järjestelmä riittää hyvin. Mitä tarkempia tietojen on oltava, sitä tiukemmat ovat dataloggerien suorituskykyvaatimukset. Joissakin käyttötapauksissa yhdenkin prosenttiyksikön virhemarginaali voi olla kriittinen. 

Pidä IoT-järjestelmää valitessasi aina mielessä, millaisia tietoja haluat kerätä. Tarvitsetko vain suurpiirteisiä ilmaisuja vai tarkkoja lukemia? IoT-ratkaisujen tarjoajat eroavat toisistaan tietojen laadun suhteen. Monet järjestelmät on rakennettu langattoman tiedonsiirron pohjalta, ja ne käyttävät valmiita vakioantureita. Vain muutama yritys, kuten Vaisala, on aloittanut laadukkaiden mittausanturien kehittämisestä ja täydentänyt sitten järjestelmää lisäämällä siihen langattoman tiedonsiirron. 

Loppujen lopuksi tarvitsemasi tarkkuus määräytyy sen mukaan, mihin käytät tietoja. Kehnon mittausteknologian käyttäminen vain siksi, että siihen liittyvä ohjelmisto on kiva tai hinta on alhainen, on yleensä säästämistä väärässä paikassa – tuotteista tulee heikkolaatuisempia.

3.    Kuinka paljon tietoja on tarpeen siirtää ja minne?

Langaton tiedonsiirto on oikeastaan yläkäsite, joka pitää sisällään hyvin erilaisia vaihtoehtoja. On tärkeää tietää, miten paljon mittaustietoja on tarkoitus kerätä ja siirtää järjestelmään päivässä. Jotkin järjestelmät ovat ihanteellisia vuotojen valvonnan kaltaisiin sovelluksiin, joissa kerätään vain pieniä tietomääriä. Toiset taas on suunniteltu suurten tietomäärien keruuta ja siirtoa vaativiin sovelluksiin, kuten lämpökuvien käsittely.

Myös tiedonsiirron kantamaan on kiinnitettävä huomiota. Kuinka kaukana toisistaan lähettimet ovat? Onko tiellä esteitä, kuten palo-ovia tai terässeiniä? Onko kunkin lähettimen luona käyminen tietojen keräämiseksi liian työlästä, vai pitäisikö kaikkiin tietoihin päästä käsiksi yhdestä sijainnista?

Lisäksi on otettava huomioon verkon kattavuus. Suurissa kaupungeissa uudemmat julkiset verkot, kuten LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT tai 5G, voivat olla käyttökelpoisia ratkaisuja. Jos keräät ja siirrät tietoja syrjäisemmistä sijainneista, tarvitset todennäköisesti varttuneempaa verkkoteknologiaa langatonta IoT-ratkaisua varten.

Yhteenveto huomioon otettavista asioista on siis seuraava: kuinka paljon tietoja siirretään päivässä (ei keskimäärin vaan enimmillään), missä IoT-järjestelmä sijaitsee ja miten tiedot halutaan kerätä.

remote monitoring system in cloud

 

4.    Aiotko siirtää IoT-järjestelmää eri sijaintien välillä?

Jotkin järjestelmät on tarkoitettu asennettaviksi pysyvästi yhteen sijaintiin. Langalliset järjestelmät ovat selkein esimerkki tästä, mutta myös jotkin langattomat IoT-järjestelmät on suunniteltu kiinteästi asennettaviksi. Tästä on yleensä osoituksena kunkin laitteen hienosäätö asennuksen jälkeen parhaan radiokantaman saavuttamiseksi. Kattavuus on yleensä erittäin hyvä, kun tällaista järjestelmää käytetään kiinteänä ratkaisuna, mutta järjestelmän siirtäminen on melko vaivalloista, ja järjestelmä on tällöin kalibroitava uudelleen. 

Toinen ääripää on erittäin kevytrakenteinen järjestelmä, joka on suunniteltu käytettäväksi vain vierailtaessa mittauspaikalla. Tavallisesti tällaiset IoT-järjestelmät tallentavat tiedot välitöntä lukemista varten, sillä ne eivät pysty siirtämään tietoja pitkän matkan päähän. Jos nämä kuvaukset sopivat omaan käyttötapaukseesi, tarvitset todennäköisesti hyvin vankkatekoisen järjestelmän tai hyvin kevyen IoT-ratkaisun. 

Huomioon otettavia asioita: kuinka paljon järjestelmää on voitava säätää, kun se on jo otettu käyttöön? Tallennatko tietoja yhdestä tietystä sijainnista vai liikutko havaintopaikasta toiseen? Onko käytettävissäsi IT-konsultti, joka voi auttaa monimutkaisen asennuksen kanssa, vai tarvitsetko suoraan käyttöön otettavan järjestelmän, jonka voit helposti asentaa itse? 

5.    Keiden tulisi päästä käyttämään järjestelmää?

Pilvipalvelut tarjoavat monenlaisia vaihtoehtoja käyttöoikeuksien myöntämiseen. Tavallisesti IoT-järjestelmällä on erilaisia käyttäjäryhmiä, joille voit määrittää erilaiset käyttöoikeudet. Jos on useita eri käyttäjäryhmiä, joilla on erilaiset tarpeet, ei ole huono ajatus tarkistaa, kuinka joustava järjestelmä on. Kannattaa myös tarkastella asiaa laajemmin kuin vain oman organisaation näkökulmasta: onko olemassa jokin kolmas osapuoli, kuten tarkastaja, jolle haluaisit jakaa tiettyjä tietoja? Entä kumppaniorganisaatio, jonka tarvitsee päästä käyttämään yhden tai useamman havaintopaikan tietoja? Käytä hetki sen pohtimiseen, mitkä sidosryhmät voisivat hyötyä järjestelmästäsi – tämä auttaa sinua myöhemmin säästämään aikaa tärkeämpiin tehtäviin.

Käytettävyystarpeita kannattaa harkita toisestakin näkökulmasta: tulisiko valvontajärjestelmän olla käytettävissä mistä tahansa vai vain tietystä sijainnista? Tavallisesti yhden tietokoneen käyttämistä dataloggerina pidetään parhaana käytäntönä selkeytensä ja turvallisuutensa vuoksi. Varjopuolena on tietenkin, että jos kyseinen tietokone kaatuu, tiedot eivät ole käytettävissä. 

Jos harkitset pilvipohjaisen järjestelmän käyttöä, tutustu huolellisesti sen tietosuojaominaisuuksiin riskien hallitsemiseksi.

Secure wireless iot monitoring system

 

6.    Mihin tiedot tallennetaan?

Tietojen tallennussijainti voi olla sovelluksesta riippuen ensiarvoisen tärkeä asia. Jos mielestäsi ei ole väliä, missä tietosi kulkevat, voit pitää itseäsi onnekkaana (tai onnellisen tietämättömänä). Kun IoT-tietojen määrä jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan, niin tekee myös hakkerien määrä. Tämän vuoksi meidän on entistäkin tärkeämpää olla tietojen käsittelyssä hyvin varovaisia, jotta voimme suojata oman yksityisyytemme lisäksi asiakkaidemme yksityisyyden. 

Useimmin kysytty kysymys tietojen tallennuksesta on, missä maassa datakeskus sijaitsee. Tietojen kulkeminen rajojen yli voi olla ongelma yrityskäytännön kannalta. Muita tietojen käsittelyyn liittyviä tärkeitä asioita ovat esimerkiksi tietosuojakäytännöt, oikeus tulla unohdetuksi sekä se, kenellä muulla on pääsy pilvipalvelussa oleviin tietoihin kuin ihmisillä, joille olet myöntänyt käyttöoikeudet. Tietosuoja on ensiarvoisen tärkeä asia, eikä sitä voi jättää huomiotta.

Tietenkin on monia muitakin ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä kuin tässä blogikirjoituksessa mainitut, mutta nämä ovat asiat, joiden huomioon ottaminen on mielestämme välttämätöntä ostopäätöstä tehtäessä. Vaikka sinulla on luultavasti pitkä luettelo toiveominaisuuksia, tärkein kysymys on: ”Tekeekö järjestelmä hyvin ne asiat, jotka sen on tarkoitus tehdä?” Jos vastaus on kyllä, voit keskittyä hienosäätöön, mutta jos vastaus on ei, järjestelmään panostaminen on vain resurssien haaskaamista.

Haluatko lukea lisää siitä, miten sisäilmaolosuhteiden säätäminen voi auttaa säilyttämään arvokkaita historiallisia esineitä? Lue asiakastarinamme oikeiden olosuhteiden luomisesta Vasa-museoon.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten sovelluksesi voi hyötyä järjestelmästämme? Ota meihin yhteyttä ja keskustele mittausasiantuntijoidemme kanssa.

Pilvipalvelujen hyödyntäminen IoT-älylaitteiden kanssa kehittyy vauhdilla. Kuuntele englanninkielinen webinaarinauhoitteemme ja tutustu perinpohjaisesti pilvipohjaiseen olosuhdevalvontaan. Vaisala tuotepäällikkö Lars Stormbom kertoo, mikä on mahdollista ja mikä ei, kun anturit yhdistetään pilveen. Katso webinaarinauhoite tästä >>  

 

Lisälukemista langattomista järjestelmistä

Parempi käsitys asioista paremman datan avulla – tehoa koneoppimisella ja tekoälyllä

Seuraava teollinen vallankumous on jo alkanut. Viimeisten viiden vuoden aikana pilvialustoissa on tapahtunut suuria muutoksia, ja monet toimialat saavat huomattavaa hyötyä markkinoilla olevista standardoiduista tuotteista. 

viewLinc, VaiNet, RFL100, AP10 – laboratoriokuva

Langaton tiedonsiirto omaan palvelimeen

Haluatko käyttää langattomia dataloggereita mutta kerätä tiedot omaan, määrättyyn palvelimeen? Tutustu VaiNet-teknologiaan ja viewLinc Enterprise Server -ohjelmistoon, jotka tarjoavat rajattoman paikallisen käytön mahdollisuuden. ViewLinc on suosittu...

Kirjoita kommentti