Alloga France valitsi Vaisalan valvontajärjestelmän

Alloga France valitsi Vaisalan valvontajärjestelmän
anne-irene.leino
France
Julkaistu:
Life Science

Alloga France (Walgreens Boots Alliance  konsernin osa) tarjoaa monenlaisia kaupallisia palveluja ja markkinointipalveluja terveydenhuollon ammattilaisille. Yritys käsittelee tuotannossaan lääkkeitä, luontaistuotteita ja lääkinnällisiä laitteita. Valtuutettuna lääkejakelijana Alloga France toimittaa lääkkeitä ja muita terveydenhuollon tuotteita jälleenmyyjille (tukkukauppiaille), jotka toimittavat ne edelleen potilaille. Yritys pystyy vastaanottamaan tuotteita mistä maailman kolkasta tahansa ja jakelemaan ne Ranskan markkinoille sekä muihin maihin.

Uusi valvontajärjestelmä yhdistää kaikki konsernin toimipaikat

Alloga Francen lääkehallintaosasto päätti korvata kaikkien toimipaikkojen lämpötilanvalvontajärjestelmät uudella langattomalla mittapääjärjestelmällä, joka mukautuu kunkin toimipaikan varastomääritysten mukaan, mahdollistaa tulevan kehitystyön, luo yhteisen dokumentaatiostandardin ja ennen kaikkea täyttää laatustandardien vaatimukset. Amiensin toimipaikan suunnittelujohtaja Patrick Berger valvoi koko projektia, joka kattoi Ranskassa neljä varastosijaintia sekä palvelinkeskuksen. Marseillessa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa, joka toimii samalla Alloga Francen päätoimipaikkana, käytetään levysarjapohjaista replikointia sekä virtuaalikoneeseen asennettua Vaisalan viewLinc-ohjelmistoa. Neljässä varastosijainnissa on varastorakennukset, joissa lääketuotetilaukset otetaan vastaan, säilytetään, valmistellaan ja lähetetään.

LIFT-alloga-france-headquarters-800x450
 Allogan pääkonttori Ranskassa

 

Kussakin näistä toimipaikoista – Amiensissa (31 000 m²), Arrasissa (25 000 m²), Lyonissa (28 000 m²) ja Angersissa (20 000 m²) – on lämpötilaohjatut alueet, joiden lämpötila on +15 –  +25 °C, sekä erityyppisiä kylmähuoneita, joiden lämpötila on +2 –  +8 °C. Määritysten mukaan tilojen täytyi täyttää sekä CFR 21  määräysten osan 11 että lääkealan GDP-käytäntöjen vaatimukset. Ohjelmiston puolestaan täytyi olla käytettävissä verkkosovelluksena, ja sillä täytyi voida käsitellä myös kineettistä keskilämpötilaa (MKT, Mean Kinetic Temperature). Vaisalan viewLinc-ratkaisu täytti kaikki nämä vaatimukset. Alloga toimitti olosuhdekartoituspalvelun dataloggerien jakauman ja lukumäärän määritystä varten. Näin saatiin ajantasaiset tiedot tiloista, varastoista ja kylmähuoneista, jotta voitiin määrittää dataloggerien sijoituspaikat tarkalleen. Kuuma- ja kylmäpisteet sekä vaihtelulähteet otettiin huomioon, jotta voitiin varmistaa looginen jakauma, joka olisi valmis esitettäväksi tarkastusten yhteydessä.

LIFT-Success-story-Patrick-Berger-Alloga-France
“Vaisalan tiimi vastasi nopeasti ja ammattimaisesti vaatimukseemme toimipaikkojemme lämpötilanvalvontajärjestelmän korvaamisesta. Tekniset lupaukset vahvistettiin testeissä, jotka tehtiin yhdessä toimipaikoistamme käyttämällä Vaisalan suosittelemaa materiaalia. Langaton ratkaisu toimi kaikkien toimipaikkojen määritysten kanssa, korkeat telinevarastot mukaan lukien”, Patrick Berger sanoo.

Kalibroinnin laadun merkitys

Neljään toimipaikkaan asennettiin yhteensä 76 dataloggeria, jotka edustavat 84:ää kosteuden ja lämpötilan mittauskanavaa. Mukana oli Vaisalan HMT143 
 lämpötilaloggereita, joissa on Pt100-mittapäät, sekä lämpötilaa ja kosteutta mittaavia Vaisala HMT141  loggereita, joissa on patentoitu kapasitiivinen Vaisala HUMICAP®  polymeerianturi. Määritysten mukaisesti kunkin Vaisalan dataloggerin mukana toimitetaan kalibrointitodistus, joka voidaan jäljittää viitestandardiin (NIST, National Institute of Standards and Technology). Vaisalan kalibrointilaboratorio tekee kalibroinnin tehtaalla. Kaikille lämpötila- ja kosteusmittapäille tehdään lisäksi vuosittain GDP-käytäntöjen mukainen kalibrointi.

Luotettava langaton järjestelmä

Yksi mahdollisista ongelmista uuden langattoman valvontajärjestelmän käyttöönotossa liittyy tiedonsiirtoon. HMT140-apuohjelmamoduulin ansiosta kunkin dataloggerin lähettämän Wi-Fi-signaalin taso ja laatu voidaan tarkistaa. Onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi ja tiedonsiirron laadun tarkistamiseksi Amiensin toimipaikassa tehtiin lisäksi useiden viikkojen ajan testejä, joissa kahden esittelyloggerin paikkoja vaihdettiin säännöllisesti.

Ratkaisun lopullinen käyttöönotto toteutettiin kaikissa toimipaikoissa muutaman viikon aikana. Dataloggerit lähetettiin suoraan Marseillen IT-osastolle sisäistä määritystä ja tunnistusmerkintää varten, minkä jälkeen ne asennettiin etäsijainteihin. Asennuksen jälkeen Vaisala sai yleisen käyttöönoton ja validoinnin (IQ/OQ-protokollan) valmiiksi muutamassa päivässä. Vaisalan IQ/OQ-protokolla on käyttövalmis ratkaisu, jonka käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Myös myöhempien kehitysvaiheiden validointitarpeet on otettu huomioon. Esimerkiksi laitteiden lisäysprotokolla on suunniteltu mahdollistamaan uuden toimipaikan tai dataloggerin lisäys viewLinc-ohjelmistoon. ViewLinc-ohjelmiston ja järjestelmän käyttäjäkoulutusta annettiin kaikissa toimipaikoissa Bergerin tuella.

Helppokäyttöisyys ja joustavuus ratkaisevina tekijöinä

Projektiin pyydettiin tarjoukset viideltä yritykseltä. Vaisalan viewLinc-ratkaisun helppokäyttöisyys ja säännöstenmukaisuus sekä Vaisalan tiimin vastausvalmius olivat tärkeitä tekijöitä lopullisessa valinnassa. Vaisalan viewLinc-verkkosovelluksen monipuoliset toiminnot, kuten mahdollisuus raporttien räätälöintiin, vakioraporttien luontiin koko ryhmälle, käyttäjien pääsyn rajoittaminen tietyille alueille (kukin käyttäjä näkee sovelluksessa vain oman toimipaikkansa, ja vain tietyillä pääkäyttäjillä on oikeus toimintojen konfigurointiin) ja monen toimipaikan käyttö, olivat erityisen ratkaisevia. “Järjestelmän helppo asennus, nopea käyttäjäkoulutus ja helppokäyttöiset liittymät tekevät viewLinc-ohjelmistosta ratkaisun, joka täyttää asiakkaidemme laatuvaatimukset täysin”, Berger sanoo. Kumppanimme Allogalla olivat aina valmiina auttamaan pitkäaikaisessa kumppaniprojektissa ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen. He auttoivat Vaisalan ratkaisun menestyksekkäässä käyttöönotossa.