Vertikaaliviljelyä uudella tasolla Vaisalan kosteus- ja hiilidioksidimittausten avulla

Vertikaaliviljelylaitos
United States
Julkaistu:
Kasvihuoneet ja sisäviljely
Teollisuuden mittaukset

Vertikaaliviljely on nousussa – kirjaimellisesti. Ei aurinkoa, ei maaperää, ei suuria maapinta-aloja? Ei mitään ongelmaa. Ei ainakaan sisätiloissa tapahtuvassa vertikaaliviljelyssä.

Vertikaaliviljelyssä meidän ei tarvitse ajatella ulko-olosuhteita. Voimme kasvattaa kasveja vuoden ympäri kaupunkialueilla aivan ydinkeskustan läheisyydessä.

Tekoälyn, anturien, tietojen mallinnuksen ja robotiikan edistyksellistä yhdistelmää käyttävä vertikaaliviljelyteknologia täyttää kunkin kasvin tarpeet erittäin tehokkaasti ja tarkasti. Anturit ja niiden keräämät tiedot ovat kuitenkin tärkeimmässä asemassa. Kasvit kertovat tarkalleen, mitä tarvitsevat, ja kasvuolosuhteita voidaan säätää sen mukaan. Joka minuutti Vaisalan anturit keräävät tietoja, joiden avulla voidaan mitata ja ylläpitää kasvien kasvun kannalta optimaalisia olosuhteita, ja näiden tietojen avulla voidaan luoda jotain ainutlaatuista jokaiselle asiakkaalle.

Uudenlaista maataloutta

Kasvatusympäristön kokonaisvaltainen ympärivuorokautinen hallinta pienissä tiloissa sekä tunnettujen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen on usein mainittu vertikaaliviljelyn kilpailuetuina muihin kasvatusmenetelmiin verrattuna. Vertikaaliviljely tunnetaan myös tehokkaasta resurssienhallinnastaan. Esimerkiksi vesiviljely, jossa kasveja kasvatetaan veden ja ravintoaineiden seoksessa, käyttää jopa 97 prosenttia vähemmän maa-alaa ja jopa 95 prosenttia vähemmän vettä kuin perinteinen maanviljely.

Vertikaaliviljelyssä pyritään hallitsemaan maatalouden epävarmuustekijöitä, kuten tuhohyönteisiä, auringonvaloa ja maaperää, erilaisilla tekoälyn, keinovalon, anturivalvonnan ja ilmastonhallintajärjestelmien yhdistelmillä. Kasvit pinotaan kerroksiksi tai riveiksi, jotka voivat olla jopa 6–9 metriä korkeita. Kaikki pystyviljelylaitokset käyttävät LED-valoja voidakseen luoda kullekin kasville tietyn valoreseptin, jolla on yhteyttämisen kannalta optimaalinen spektri, voimakkuus ja taajuus. LED-valoilla on useita etuja, kuten erittäin laaja värialue, pitkäikäisyys, matala säteilylämpö ja hyvä energiatehokkuus. Ne voidaan myös kierrättää, eivätkä ne sisällä myrkkyjä tai esimerkiksi elohopeaa. Erityyppiset kasvit tarvitsevat erilaisen valaistuksen. Esimerkiksi lehtivihannekset ja kasvikset viihtyvät valossa, joka on spektrin sinisessä päässä, kun taas  hedelmät  ja kukat saattavat kaivata punasävyisempää valoa.

Vaisalan anturit

Miksi siis Vaisala? Tähän on useita syitä:

  • tarkat mittaukset ja luotettavat tiedot
  • mielenrauha, jonka saat tietäessäsi, että vertikaaliviljelylaitoksesi toimii niin kuin pitääkin
  • erinomainen tuki, jonka saat yhdistäessäsi teknologian ja suunnittelumme
  • kaikki kriittiset valvontaparametrit – kosteus, hiilidioksidi ja lämpötila – yhdeltä ja samalta toimittajalta.

Eri puolille kasvuympäristöä hajautetut Vaisalan kosteus- ja lämpötilamittapäät HMP110 ja hiilidioksidimittapäät GMP252 eivät vain kerää reaaliaikaisia tietoja päätöksenteon tueksi. Ne antavat myös mahdollisuuden analysoida mittausdataa jälkikäteen, jolloin voidaan tarkastella kasvien koko kasvuhistoriaa ja oppia siitä jotain lisää.

Tulevaisuus

Maailman asukasluku kasvaa, ja sen ennustetaan saavuttavan 9 miljardia vuoteen 2050 mennessä. Tämä kasvava väestö tarvitsee hedelmiä ja kasviksia. Maapallolla on kuitenkin vain rajallinen määrä viljelypinta-alaa, jolla voidaan tuottaa näitä tarvittavia tuoretuotteita. Yhdysvaltain maatalousministeriö,  sijoittajat ja yrittäjät ovat kaikki todenneet pystyviljelyn olevan mahdollinen ratkaisu globaalin ruokajärjestelmän vahvistamiseen. Riskipääoman voimin toimivat vertikaaliviljelyalan startup-yritykset viitoittavat tietä uusille ratkaisuille, joiden avulla voidaan varmistaa tuoreen ja terveellisen ruoan tehokas toimitus ihmisille.

Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä.