Laatu, ympäristö sekä työterveys ja -turvallisuus Vaisalassa

Luotettava ja tarkka mittaaminen erilaisissa olosuhteissa edellyttää laatua kautta liiketoiminnan, mikä on Vaisalan bisneksen ytimessä. Valmistamme ja toimitamme tuotteita erittäin vaativiin asiakassovelluksiin, ja tästä syystä toimintamme on täytettävä maailmanluokan laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskriteerit. Pidämme hyvää huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista, ja vastuullisuus on kiinteä osa liiketoimintaamme. Vaisalan johdon ajama laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka) kattaa koko organisaation ja antaa suunnan toimillemme.

Kattava johtamisjärjestelmä ohjaa toimintaamme

Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme muodostavat kattavan johtamisjärjestelmän, joka tukee Vaisalan strategiaa. Johtamisjärjestelmän avulla varmistamme, että tuotteemme ja palvelumme ovat luotettavia ja että niin ympäristöasioista kuin työterveydestä ja -turvallisuudestakin on huolehdittu asianmukaisesti. Järjestelmä tukee myös työmme vaikuttavuutta ja jatkuvan parantamisen kulttuuria.

  • Johtamisjärjestelmä perustuu PDCA-ajattelulle (Plan, Do, Check, Act) ja koostuu seuraavista elementeistä: 
  • Prosessimainen toimintamalli ja virtaustehokkuus
  • Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuustoimien sisällyttäminen prosesseihin
  • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusominaisuuksien huomioiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä
  • Faktoihin perustuvat analyysit
  • Jatkuva parantaminen

Kansainvälisesti sertifioitu

Vaisalan johtamisjärjestelmä on sertifioitu kansainvälisten standardien asettamien vaatimusten mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001-sertifikaatilla (sisältäen sitoumuksemme Yhdistyneen kuningaskunnan National Highways 8 Scheme -hankkeeseen) ja AQAP 2110 -sertifikaatilla. Lisäksi ympäristöjärjestelmällämme on ISO 14001 -sertifiointi, ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme on ISO 45001 -sertifioitu.

Tähtäimessä tyytyväiset asiakkaat

Asiakkaat ovat Vaisalan tärkein sidosryhmä, minkä vuoksi asiakaspalaute on meille erittäin tärkeää. Arvostamme aikaa ja panosta, jonka asiakkaat antavat suoriutumisemme arvioimiseen. Analysoimalla sitä, miten olemme onnistuneet odotuksiin nähden, voimme kehittää toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Luotettava ja tarkka mittaaminen erilaisissa olosuhteissa edellyttää laatua kautta liiketoiminnan, mikä on Vaisalan bisneksen ytimessä.

Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Tuotteemme tuottavat asiakkaillemme lisäarvoa luotettavasti ja turvallisesti, mikä puolestaan tehostaa heidän liiketoimintaansa. Vastuullisuus ja laatu ovat liiketoimintanne ytimessä, ja vaadimme toimittajiemme ja kumppaniemme noudattavan samoja periaatteita. Asiakkaidemme kokemus on menestyksemme mittari.

Vaisalassa vallitsee jatkuvan parantamisen kulttuuri, johon kaikki työntekijät osallistuvat. Laatu, ympäristövastuu sekä työterveys ja -turvallisuus ovat kaiken perusta. Kannustamme yksiköiden väliseen yhteistyöhön, jossa johtajat ja esimiehet asettavat QEHS-tavoitteet ja huolehtivat siitä, että jatkuvaa parantamista toteutetaan kautta koko organisaation.

Tarjoamme työntekijöillemme turvalliset työolosuhteet. Tavoitteemme on nolla työperäistä tapaturmaa tai sairautta. Konsultoimme työntekijöitämme ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä työterveys- ja työturvallisuusasioiden tiimoilta.

Liiketoimintamme on nettopositiivista. Ympäristövaikutukset huomioidaan kaikissa liiketoimissamme sekä ratkaisujemme koko elinkaaren ajalta. Noudatamme asianmukaista lainsäädäntöä ja säädöksiä koskien ympäristöasioita ja työterveyttä ja -turvallisuutta. Raportoimme suoriutumisestamme läpinäkyvästi.

Vaisalan laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on sertifioitu. Sertifikaatit löytyvät Standardit ja käytännöt -sivulta.