Ympäristövastuulliset toimintatavat

Wind mills on a meadow

Vaisalan ympäristövaikutukset

Arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti osana ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme, ja pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotevalikoimamme, toimintojemme ja toimitusketjumme negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

(Suurenna kuva klikkaamalla)

Vaisala ympäristövaikutukset 2019

Ympäristötunnuslukuja 2019

-90
%

energiankulutuksen hiilijalanjäljen pienentäminen vuodesta 2014

93
%

uusiutuvan sähkön osuus

53
%

Jätteiden kierrätysaste (sisältäen uudelleenkäytön, materiaalinkierrätyksen ja kompostin)

85
%

työntekijöitä ISO 14001 -sertifioiduissa toimipaikoissa

Ympäristöystävälliset tuotteet

Merkittävä osa tuotteidemme ympäristövaikutuksista syntyy tuotteiden käytön aikana. Teollisuuteen tarkoitetut tuotteemme ja ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan omaa ympäristösuorituskykyään, ja säänmittausratkaisumme tuottavat monipuolista tietoa yhteiskunnan päätöksenteon tueksi.

Tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tuotekehitysprosessimme sisältää ympäristövaatimuksia, ja useat tuotteilta vaadittavat ominaisuudet, kuten energiatehokkuus ja huollettavuus, ovat suotuisia ympäristön kannalta. Lisäksi tuotteiden päivitettävyys ja modulaarisuus sekä kenttähuoltopalvelumme pidentävät tuotteiden elinkaarta, jonka pituus vaihtelee tyypillisesti yhdestä vuodesta yli 20 vuoteen. Tiedostamme kuitenkin, että globaali resurssiniukkuus ja muuttuvat ympäristövaatimukset edellyttävät meiltä tuotesuunnittelumme jatkuvaa kehittämistä ympäristön huomioimiseksi.

Taataksemme, että tuotteemme ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle asetamme tuotesuunnittelussa tiukat vaatimukset materiaaleille, joita tuotteissa käytetään. Analysoimme komponentit aina uuden tuotteen kehityskaaren alkuvaiheessa, jotta voimme varmistaa niiden vaatimustenmukaisuuden. Keräämme järjestelmällisesti tietoa tuotteidemme sisältämistä REACH-lainsäädännössä* määritellyistä erityistä huolta aiheuttavista aineista sekä RoHS-lainsäädännön** vaatimustenmukaisuudesta tuotteen turvallisen käytön ja loppukäsittelyn mahdollistamiseksi.

Valitsemme uudet toimittajat huolellisesti ja varmistamme, että he täyttävät tiukat vaatimuksemme. Tuotteen elinkaaren lopussa kehotamme asiakkaita kierrättämään tuotteet paikallisten, elektroniikkalaitteita koskevien parhaiden kierrätyskäytäntöjen mukaisesti tai palauttamaan tuotteet Vaisalaan kierrätystä varten.


* REACH = Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals
** RoHS = Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronicequipment

SDG 12 Vastuullista kuluttamista

Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus

Olemme sitoutuneet käyttämään 100 % uusiutuvaa sähköä tiloissamme vuoteen 2020 mennessä. Vaikka tuotantolaitoksemme sekä Suomessa että Yhdysvalloissa tuottavat jo puhdasta energiaa omilla aurinkopaneeleillaan, meidän on edelleen ostettava valtaosa käyttämästämme sähköstä paikallisilta energiayhtiöiltä.

Vuonna 2019 käyttämästämme sähköstä 93 % tuli uusiutuvista lähteistä, pääasiassa tuulivoimasta. Uusiutuvan sähkön käyttö on vähentänyt energiankulutukseen liittyviä päästöjämme 90 % verrattuna vertailuvuoteen 2014 (Scope 2, hankintaperusteinen). Vuonna 2019 ryhdyimme myös hankkimaan uusiutuvalla sähköllä tuotettuja konesalipalveluita.

Vuoden 2018 lopussa Suomen-tuotantotoimipisteemme liittyi uuteen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Sen tavoitteiden mukaisesti paransimme vuonna 2019 energiatehokkuuttamme päivittämällä LVI-laitteistoamme sekä rakentamalla lämmön talteenottojärjestelmän puhdashuoneellemme.

SDG 7 Puhdasta energiaa

Henkilöstön ilmastoteot ja -tietoisuus

Kuuntelemme henkilöstöämme ympäristöasioihin liittyen ja kannustamme heitä ympäristöystävällisiin valintoihin. Vuoden 2019 aikana järjestimme henkilöstöllemme kaksi ilmastonmuutosaiheista informaatio- ja keskustelutilaisuutta, avasimme kanavan henkilöstön ehdotuksille ilmastotoimiin liittyen sekä kampanjoimme kestävän työpaikkaruokailun ja työmatkaliikkumisen puolesta. Teetimme henkilöstöllemme myös työmatkaliikkumiskyselyn, josta nousseiden kehitysideoiden pohjalta olemme tehneet toimenpidesuunnitelman kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseksi.

SDG 13 Ilmastotekoja