Työterveys ja -turvallisuus Vaisalassa

Työterveys- ja työturvallisuustoimiamme ohjaavat globaali laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme sekä ISO 45001 -sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme. Tavoitteenamme on nolla työperäistä tapaturmaa ja sairautta. Uskomme, että voimme saavuttaa tämän tavoitteen proaktiivisella otteella ja jatkuvalla parantamisella.

Meille on tärkeää tarjota työntekijöillemme ja kumppaneillemme turvalliset ja terveelliset työolot, työskentelytavat ja työkalut. Arvioimme työterveys- ja työturvallisuusriskejä systemaattisesti yhdessä työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Hyödynnämme kontrollihierarkiaa: Pyrimme poistamaan merkittävimmät vaarat tai korvaamaan ne turvallisemmilla toimilla aina, kun mahdollista. Jäljelle jääviä riskejä lievennämme suunnittelulla, esimerkiksi eristämällä työntekijät vaarasta suojavälineiden avulla.
 

 

Kohti turvallisempaa työtä yhdessä työtekijöidemme kanssa

Olemme perustaneet työterveys- ja työturvallisuuskomiteoita toimistoihimme ympäri maailman, missä ne mahdollistavat työntekijöiden ja työnantajan välisen yhteistyön. Työntekijöitä kaikilta organisaation tasoilta osallistuu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme kehittämiseen.

Työntekijöitä ja urakoitsijoita kannustetaan raportoimaan proaktiivisesti työpaikalla havaitsemistaan terveys- ja turvallisuusriskeistä sekä tekemään parannusehdotuksia työoloihin ja -tapoihin. Tutkimalla ja selvittämällä raportoidut poikkeamat torjumme henkilövahinkoja ja haitallisia altisteita sekä estämme vaaratilanteiden toistumisen. Selvityksen jälkeen korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Vaisala team in a presentation

Tarjoamme työntekijöillemme ilmaista työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta. Pidämme huolta, että riskialttiissa ympäristöissä tai tehtävissä – kuten korkeissa paikoissa, sähkötöissä tai kemikaalien ja kaasujen kanssa – työskentelevillä henkilöillä on riittävä pätevyys tehtävän suorittamiseen turvallisesti.