Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Business people shaking hands

Tuotteemme tuottavat asiakkaillemme lisäarvoa luotettavasti ja turvallisesti, mikä puolestaan tehostaa heidän liiketoimintaansa. Vastuullisuus ja laatu ovat liiketoimintanne ytimessä, ja vaadimme toimittajiemme ja kumppaniemme noudattavan samoja periaatteita. Asiakkaidemme kokemus on menestyksemme mittari.

Vaisalassa vallitsee jatkuvan parantamisen kulttuuri, johon kaikki työntekijät osallistuvat. Laatu, ympäristövastuu sekä työterveys ja -turvallisuus ovat kaiken perusta. Kannustamme yksiköiden väliseen yhteistyöhön, jossa johtajat ja esimiehet asettavat QEHS-tavoitteet ja huolehtivat siitä, että jatkuvaa parantamista toteutetaan kautta koko organisaation.

Tarjoamme työntekijöillemme turvalliset työolosuhteet. Tavoitteemme on nolla työperäistä tapaturmaa tai sairautta. Konsultoimme työntekijöitämme ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä työterveys- ja työturvallisuusasioiden tiimoilta.

Liiketoimintamme on nettopositiivista. Ympäristövaikutukset huomioidaan kaikissa liiketoimissamme sekä ratkaisujemme koko elinkaaren ajalta. Noudatamme asianmukaista lainsäädäntöä ja säädöksiä koskien ympäristöasioita ja työterveyttä ja -turvallisuutta. Raportoimme suoriutumisestamme läpinäkyvästi.

Vaisalan laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on sertifioitu. Sertifikaatit löytyvät Standardit ja käytännöt -sivulta.