Metaanin ja hiilidioksidin monikaasumittapää MGP262

Toimi tuottavammin. Vihreästi.

Minimoi  hävikki. Vaisala CARBOCAP® MGP262 mittaa jatkuvasti biometaanin jalostusyksikön poistokaasun metaanipitoisuutta ja auttaa sinua huolehtimaan, etteivät tuottosi katoa savuna ilmaan. 

Keskity asioihin, joilla on merkitystä. MGP262 on vastaus jalostusprosessin haasteeseen: metaanihävikkiä syntyy aina jonkin verran. Se auttaa säätämään prosessia niin, että sinun on mahdollista minimoida kasvihuonekaasujen päästöt ja pystyt samalla tuottamaan parasta mahdollista biometaania.

  • Erittäin stabiili mittaus
  • Vähäinen huoltotarve ja alhaiset omistuskustannukset
  • Mittaus paikan päällä, ei tarvetta erilliselle näytteenotolle
  • Helppo asennus ja käyttö

 

Tärkeimmät hyödyt

Hanki mielenrauhaa

Erittäin kestävä teknologia. MGP262 on helppo asentaa ja käyttää, eikä se vaadi kulutusosia tai näytteenottoa. Se auttaa varmistamaan, että jalostusyksikkösi toimii toivotulla tavalla.

Ota koko prosessi hallintaasi

Optimoi jalostusprosessisi kaikkina aikoina MGP262:n jatkuvan, aina käynnissä olevan mittauksen avulla.

Saavuta parempi tuottavuus ja ympäristötavoitteet

Pysäytä tuottojen aleneminen ja metaanin vapautuminen ilmakehään. MGP262 auttaa minimoimaan poistokaasun metaanin määrän ja jopa päästökompensaation kustannukset.

Mitä tämä merkitsee minulle?

Kestävää tuotantoa kannattavasti. Sitä on MGP262. Kun biokaasua jalostetaan biometaaniksi, poistokaasun hiilidioksidi voidaan ja kannattaakin ottaa talteen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kasvihuoneissa tai elintarviketeollisuudessa. Se voidaan myös muuntaa biometaaniksi metanoinnin tai P2G (power to gas eli sähköenergiasta kaasuksi) -prosessin avulla. Tämä on järkevää sekä ympäristö- että taloudellisesta näkökulmasta – erityisesti, koska CH4-päästöt maksavat rahaa päästökompensaatioiden muodossa.

Luotettavaa teknologiaa

MGP262 perustuu uraauurtavaan ja palkittuun MGP261-monikaasumittalaitteen teknologiaan ja sen pohjana olevaan CARBOCAP®-infrapuna-anturiteknologiaan, joka on Vaisalan teollisten kaasumittalaitteiden valikoiman kulmakivi. Sen toistettavissa oleva luotettavuus ja alhaiset omistuskustannukset tekevät siitä yksinkertaisen tehokkaan ratkaisun, joka on sekä taloudellinen että ekologinen.

 

Poistokaasu: kuinka paljon on liikaa?

Osa metaanista joutuu aina poistokaasuvirtaan, ja tämä metaanihävikki voi olla jopa suurempi kuin sähkön ja lämmön yhteistuotannossa, ellei prosessia hallita tarkoin. Jos yli 2 % saapuvasta metaanista päätyy ilmakehään, kasvihuonepäästöt ovat vastaavat tai suuremmat kuin fossiilisten polttoaineiden polton CO2-päästöt.  Itse asiassa metaanin päästörajat ovat yleensä vielä tiukemmat. Jos ei käytetä RTO-laitteistoa (Regenerative Thermal Oxidation eli regeneroiva terminen hapetus) tai muuta metaanin poistoa, poistokaasusta on yleensä yli 95 % hiilidioksidia, noin 1 % metaania ja loput yleensä typpeä ja  happi- tai vesihöyryjäämiä.

CH4-päästöjä voidaan vähentää säätämällä jalostusprosessia tarkasti suoraan prosessilinjasta tehtävän mittauksen avulla, ja MGP262 on tähän täydellinen työkalu. Jos käytät RTO-laitteistoa metaanipäästöjen vähentämiseen, on hyödyksi mitata metaanipitoisuus prosessilinjalta ennen RTO-laitteistoa. Tärkeintä on muistaa, että ellet kiinnitä poistokaasun CH4-päästöihin huomiota, menetät rahaa ja vahingoitat ympäristöä.

Ominaisuudet

  • Mittausalue 0...5 % CH4
  • Mittaustarkkuus ±0,15 %
  • Kompakti, itsenäisesti toimiva yksikkö, joka on sertifioitu Ex-ympäristöjä varten.
  • Kestävät, integroidut ja itsensä puhdistavat optiset anturit.
  • Alhaiset omistuskustannukset. Ei kulutusosia, ei tarvetta näytteenotolle.

Tuotteeseen liittyvät aineistot