Opas biokaasulaitoksen tärkeimpien parametrien mittaamiseen

Anaerobinen mädätys on osoittautunut tehokkaimmaksi biohajoavan kiinteän jätteen käymisteknologiaksi. Kun yhtälöön lisätään vielä arvokkaat sivutuotteet, kuten biokaasu ja lannoitteet, ei ole mikään ihme, että biokaasulaitosten määrä kasvaa nopeasti. Biokaasulaitokset ovat tärkeässä osassa myös maailman ravinnekierron parantamisessa.

Tässä oppaassa on käytännön tietoa siitä, miten voit parantaa biokaasuprosessiasi käyttämällä tarkkoja mittauksia ja valvontaa. Prosessiparannukset parantavat myös tuottavuutta ja alentavat operatiivisia kustannuksia. Toivomme näistä tiedoista olevan hyötyä yrityksellesi.

Hide title
On
Title Size
Big subtitle
Eloqua backup hash
OY6E1v7AwMK9yZ3Su1NmwUBt0H568HRR8n39RrQTUpM
Eloqua Form ID
2323
Eloqua backup script