Kosteusmittauksella on tärkeä rooli kannattavassa biokaasun tuotannossa

Multaa, lehtiä ja vesikuplia kädellä
Vaisala´s Marketing Manager Anne Palmio
Anne Palmio
Markkinointipäällikkö
Julkaistu:
Biokaasun tuotanto

Biokaasun tuottajien haasteisiin kuuluu prosessin pitäminen vakaana varmistaen samalla, että sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) moottorit ja aktiivihiilisuodattimet toimivat sujuvasti. Prosessilinjan kosteusmittaus voi auttaa vastaamaan näihin haasteisiin ja tekemään biokaasun tuotannosta kannattavampaa.

Kosteusmittauksen edut
Biokaasun tuotantoprosessin kosteuden mittaamisesta saa kolme päähyötyä:

Ensinnäkin kosteuden mittaaminen ja luotettavien mittaustietojen saaminen antaa kokonaisvaltaisemman kuvan biokaasun laadusta. Jotta voidaan esimerkiksi laskea metaanin tilavuus, on tiedettävä kosteustaso.

Toiseksi voidaan vähentää CHP-moottorien huolto- ja käyttämättömyysaikoja, kun kosteuslukemat saadaan suoraan kaasulinjalta jatkuvan prosessilinjan mittauksen avulla ja veden poistoa säädetään sen mukaan.

Kolmanneksi kosteuden prosessinohjaus pidentää aktiivihiilisuodattimien vaihtoväliä.

Prosessin kosteustasojen tunteminen ja kyky hallita niitä auttavat siis saavuttamaan merkittävät vuosittaiset säästöt.

Positiivista palautetta biokaasuasiantuntijoilta
Yksi ensimmäisistä kosteuden, metaanin ja hiilidioksidin yhdistelmämittauksen mahdollisuuksia tutkineista yrityksistä on kaasumoottoreihin erikoistunut CooperÖstlund. CooperÖstlundin tekninen johtaja Kyle Kirby kertoo:

”Prosessin optimointi on osa toimittamaamme palvelua, joten olimme kiinnostuneita arvioimaan tämän uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia. Tätä varten otimme käyttöön monikaasumittapään yhdessä asiakkaamme toimipaikassa Iso-Britanniassa.”

Mittapää asennettiin, jotta voitiin tarkistaa, toteutuiko kosteuden poisto laitoksen tuottamasta biokaasusta. Näin varmistettiin, että kaasun jäähdyttimet toimivat oikein ja että biokaasu, jota yritys käytti paikan päällä CHP:ssä ja kaasusta sähköksi -prosesseissa, oli säännönmukaisesti korkealaatuista.

Toinen yritys, joka tuntee jo prosessilinjan optisen kosteusmittauksen edut, on suomalainen teknologiayritys Sarlin.

Webinaarissamme Sarlinin tuoteryhmäpäällikkö Lauri Valovirta suositteli käyttökustannusten pitämistä alhaisina käyttämällä CHP-moottoria jatkuvasti täydellä kuormituksella. Tämä on mahdollista, jos biokaasussa olevaa kosteutta ja rikkivetyä valvotaan jatkuvasti ja niitä estetään pääsemästä vaurioittamaan moottoria.

Vaisala muuttaa käsityksiä siitä, mikä on mahdollista haastavissa mittausympäristöissä
Vaisala on yli 80 vuoden taipaleensa aikana kehittänyt mittausteknologioita, joihin johtavat organisaatiot luottavat eri puolilla maailmaa ja jopa avaruustehtävissä. Vaisalalla on oma puhdastila mikrosirujen valmistusta varten, jotta se voi varmistaa alan parhaan mittaustarkkuuden, stabiiliuden ja vasteajan sekä monet muut hyvät ominaisuudet, joiden avulla asiakkaat voivat saavuttaa tavoitteensa.

Kosteusmittauksen käyttäminen biokaasun prosessilinjoilla vaati uutta lähestymistapaa. Onneksi Vaisalan optinen CARBOCAP®-teknologia oli jo saatavilla, vaikka sitä olikin aiemmin käytetty vain hiilidioksidin mittaukseen. Selvittämällä oikean aallonpituuden veden ja metaanin mittausta varten ja varmistamalla turvallisen asennuksen prosessilinjalle vaaralliseen ympäristöön pystyimme kehittämään maailman ensimmäisen monikaasumittalaitteen, MGP261:n metaanin, hiilidioksidin ja kosteuden mittaamiseen prosessilinjalta.

”Tämä innovatiivinen uusi teknologia julkistettiin tammikuussa 2019, ja näemme jo hyödyt, joita se tuo biokaasualalle. Mitä paremmin koko prosessia pystytään valvomaan ja muutoksiin kaasukoostumuksessa ja kosteudessa pystytään reagoimaan, sitä tehokkaampi biokaasulaitoksesta tulee”, Vaisalan tuotepäällikkö Antti Heikkilä selittää.

Lue lisää optisesta kosteusmittauksesta Antti Heikkilän blogikirjoituksesta.

Kirjoita kommentti