Kohti tulevaisuutta – biokaasun tuotannon kannattavuuden parantaminen yhdessä JFE Environment Technologyn kanssa Miurassa

Tiimi Miuran biomassakeskuksen luona
Miuran niemimaa
Japan
Julkaistu:
Biokaasun tuotanto

Lyhyesti 

Jotta biokaasu voidaan ottaa laajamittaisesti käyttöön energianlähteenä, sen hinta on saatava lähemmäs perinteisten energiamuotojen hintaa. Tätä ei voida saavuttaa ilman biokaasulaitosten tehokkuuden parantamista ja niiden lämmön ja sähkön käytön optimointia.

Lataa koko asiakastarina tai ota meihin yhteyttä ja pyydä lisätietoja.

Japanilainen JFE Environment Technology Co., Ltd. on kokonaisvaltaisten ympäristöliiketoiminnan ratkaisujen toimittaja. Miuran biomassakeskus on paikallinen biokaasulaitos ja merkittävä tekijä kannattavan jätteenkäsittelyjärjestelmän luomisessa paikalliselle yhteisölle.

Laitos tuottaa biokaasua biojätteestä, kuten paikallisten maatilojen sadon ylijäämäosasta. Prosessin oheistuotteet palautetaan maatiloille lannoitteeksi – näin ympyrä sulkeutuu, ja syntyy kiertotalous.

Asiakas valitsi Vaisalan MGP261-monikaasumittalaitteen raakabiokaasun laadun valvontaa ja biokaasun tuotannon optimointia varten. Koska laitos sijaitsee Miuran niemimaan rannikolla, kovat tuulet ja läheisen meren suolaisuus asettavat vaatimuksia myös ympäristöolosuhteiden kestolle.

”MGP261 on hyvin luotettava, koska se kykenee mittaamaan vaativimmissakin olosuhteissa.”  
- Mr. Sato, JFE Environment Technology Co., Ltd. 

MGP261:n jatkuvia mittaustietoja verrattiin ulkopuolisen testauslaboratorion tarjoamiin mittaustietoihin, joita oli otettu kahden viikon välein – ja tulokset olivat erittäin yhtenevät. Jatkuvan valvonnan ansiosta laitos pystyy havaitsemaan pienetkin muutokset biokaasukomponentteihin mädätyksessä. Tämä auttaa heitä parantamaan toimintansa tehokkuutta ja laatua.

”Kun valvomme jatkuvasti metaanipitoisuutta huolellisesti ja hallitsemme mädätysprosessia tarkasti, toimintamme on vakaampaa. Jo pelkästään kausittaisten vaihtelujen kattamiseen tarvittavan varaenergian kustannukset voivat olla suuria, ja nyt pystymme välttämään ne.”
- Mr. Ryose, Miura Regional Resources Use Co., Ltd. Facility Manager 

Johtopäätös 

Jätteenkäsittelylaitokset, jotka tuottavat biokaasua sekä yhteisöilleen lämpöä ja sähköä, yleistyvät sekä Japanissa että muualla maailmassa. Kokeilun jälkeen Vaisalan MGP261 auttaa edelleen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa niin Miurassa kuin muuallakin. 

”Kokemuksen perusteella voimme suositella MGP261:n asentamista kaikkiin biojätteen käsittelylaitoksiin tulevaisuudessa.”
- Mr. Sato, JFE Environment Technology Co., Ltd. 

Lataa koko asiakastarina tai ota meihin yhteyttä ja pyydä lisätietoja.