Vaisalan päästövähennystavoitteet saivat Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän

People walking outside of an office building.
Julkaistu:
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Lehdistötiedote
4.4.2024

Vaisalan päästövähennystavoitteet saivat Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän

Vaisalan työ ilmastotoimien lisäämisessä ja päästöjen vähentämisessä jatkuu, kun Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Vaisalan tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet.

Tavoitteiden mukaan Vaisala sitoutuu yli puolittamaan suorat kasvihuonekaasupäästönsä (scope 1) sekä ostetun energian päästönsä (scope 2) vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Vaisala sitoutuu yli puolittamaan muut epäsuorat päästönsä (scope 3) bruttokatteeseen suhteutettuna samalla aikavälillä.

”Ilmastonmuutos vaatii toimia meiltä kaikilta. Vaisalan mittausteknologia mahdollistaa asiakkaillemme siirtymisen puhtaampaan energiaan, resurssien käytön optimoinnin sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamisen. Samanaikaisesti olemme sitoutuneet jatkuvasti pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme. Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet tarjoavat tähän selkeän, konkreettisen ja mitattavan polun”, Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtaja Anne Jalkala sanoo.

Vaisalan hyväksytyt tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet ovat:

Vaisala sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjään 52 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta*.

Lisäksi Vaisala sitoutuu vähentämään scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjään ostetuista tuotteista ja palveluista, Vaisalan maksamasta kuljetuksesta ja jakelusta, liikematkustamisesta, työmatkaliikenteestä ja myytyjen tuotteiden käytöstä 52 % arvonlisäykseen (MEUR) suhteutettuna samalla aikavälillä.

* Tavoiteraja sisältää biogeeniset päästöt ja poistumat bioenergian raaka-aineista.

“Scope 3 -päästöt muodostavat yli 99 % Vaisalan kokonaispäästöistä. Siellä erityisesti myytyjen tuotteiden käyttö, ostetut tuotteet ja palvelut sekä logistiikka ovat suurimpia tekijöitä. Siksi keskitymme erityisesti näihin kategorioihin päästöjen vähentämistoimissamme”, Jalkala sanoo.

Ilmastotoimet uuden toiminnan tarkoituksen ytimessä

Ilmastotoimet ovat myös Vaisalan päivitetyn toiminnan tarkoituksen ”Taking every measure for the planet” ytimessä. Uuden tarkoituksensa myötä Vaisala pyrkii ottamaan entistä aktiivisemman roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja dataan pohjautuvien ilmastotekojen mahdollistamisessa.

Mikä on Science Based Targets -aloite (SBTi)?

SBTi on useamman tahon välinen kumppanuus, jossa mukana ovat WWF, CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute) sekä YK:n Global Compact -aloite. Se auttaa yrityksiä vähentämään päästöjään linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Tavoitteena on hillitä ilmaston lämpeneminen reilusti alle kahden celsiusasteen ja tavoitella alle 1,5 celsiusasteen lämpenemistä.

 

Lisätietoja medialle:

Niina Ala-Luopa, Head of Communications
+358 400 728 957
[email protected]

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. www.vaisala.fi

 

Liite