blog

Vaisalan kastepistemittalaitteen asennus paineilmalinjalle

Teknikko tarkastamassa paineilmajärjestelmää
Teollisuustuotanto ja -prosessit

Anturin eristäminen
Tavallisimmassa kastepisteanturin asennuksessa anturi eristetään paineilmalinjasta. Tämä toteutetaan asentamalla anturi näytesoluun ja yhdistämällä solu T-kappaleeseen mitattavassa paineilmalinjan kohdassa. Pieni määrä paineilmaa päästetään sitten anturin ohi. Solun tulisi olla valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se on yhdistettävä T-kappaleeseen putkella (6 mm). Solun ja ilmalinjan väliin kannattaa asentaa eristysventtiili. Tämä helpottaa asennusta ja anturin poistamista tarvittaessa.

Virran säätely
Anturin ohi kulkevan ilmavirran säätelyyn on käytettävä siihen sopivaa laitetta. Suositeltava virtausnopeus on vain 1 l/min. Säätelylaite voi olla vuotoruuvi tai venttiili. Paineilman kastepisteen mittaamista varten säätelylaite asennetaan alavirtaan anturista, jotta kun eristysventtiili avataan, anturi on prosessipaineessa. Jos kastepiste halutaan mitata normaalissa ilmanpaineessa, säätelylaite tulee asentaa ylävirtaan kastepisteanturista.

Paikallisen paineen aleneman välttäminen
Älä ylitä suositeltua virtausnopeutta. Kun mittaat paineilman kastepistettä, ylisuuri virtausnopeus luo anturin kohdalle paikallisen paineen aleneman. Koska kastepiste on riippuvainen paineesta, tämä aiheuttaa mittausvirheen.

Putkimateriaalin valitseminen
Paras putkimateriaali on ruostumaton teräs. Muu kuin metallinen putki voi absorboida tai luovuttaa vesihöyryä, mikä aiheuttaa viiveen mittausvasteessa. Jos ruostumattomasta teräksestä valmistettua putkea ei ole saatavilla, harkitse esimerkiksi polytetrafluorieteeniä tai muuta materiaalia, joka ei absorboi vettä. Vältä kirkkaiden muoviputkien tai keltaisten kumiletkujen käyttöä.

Asennuskustannusten vähentäminen
Kiinteiden kastepistemittalaitteiden asennuskustannuksia voi vähentää asentamalla anturi suoraan paineilmalinjalle. Tällöin on tärkeää valita sijainti, jossa anturin ilmavirtaus on riittävä ja paineilman lämpötila on lähellä ympäristön lämpötilaa. Tällä voidaan säästää asennuskustannuksissa, mutta se kannattaa muutenkin, jos haluttu mittausparametri on paineilman kastepiste.

Sivulta www.vaisala.fi/compressedair saat lisätietoja asiaan liittyvistä kastepistemittaustuotteista.

 

Kirjoita kommentti