Henkilöstömme kehittäminen

Developing Our People

Kilpailukykymme perustuu erittäin asiantuntevaan henkilökuntaamme. Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään ehdotuksia kykyjensä parantamiseksi ja kannatamme aktiivista suhtautumistapaa urakehitykseen. Oppimista tapahtuu Vaisalassa koko uran ajan – niin jäsennettyjen ohjelmien ja työssä oppimisen kautta kuin myös arvokkaan ensikäden kokemuksen kautta.

Vaisala pyrkii kehittämään työntekijöidensä pätevyyttä yhdistämällä sisäiset ja ulkoiset oppimisohjelmat, yhteistyön yliopistojen ja tutkijoiden kanssa, työkierron, kansainväliset tehtävät, mentoroinnin sekä valmennusprosessit. Vaisala ylläpitää kattavaa e-oppimisalustaa muiden oppimistapojen täydentämiseksi. Verkko-oppimisympäristössä saatavilla on yli 40 interaktiivista moduulia.

Vaisalalla on mentorointiohjelma, joka tukee työntekijöiden ammatillista kehitystä. Käytämme mentorointia tapana edistää työntekijöiden kehitystä ja tarjota oppimismahdollisuuksia
sekä mentoreille että mentoroitaville. Ohjelma on jäsennelty, päämäärätietoinen 12–18 kuukauden prosessi, jossa mentoroitavat ja mentorit rakentavat ammatillisen suhteen. Se koostuu fasilitoidusta alkuistunnosta, valmennusaktiviteeteista ohjelman aikana sekä fasilitoidusta

Parhaillaan meneillään on kymmenes maailmanlaajuinen Vaisala Business Learning Program -ohjelma, jossa kehitetään johtajuustaitoja etenkin strategian, asiakaslähtöisyyden, henkilökohtaisen kasvun ja taloudellisen tuloksen näkökulmasta. Ohjelma liittyy Vaisalan tulevaisuuteen. Jokainen yksittäinen ohjelma laajentaa valikoitujen johtaja- ja asiantuntijaryhmien näkökohtia ja on näin strateginen sijoitus organisaatiomme kykyjen kehittämiseen. Ohjelman osallistujat ovat aina Vaisalan johtoryhmän valitsemia ja hyväksymiä henkilöitä.