Vuosiraportti 2021

Vuonna 2021 autoimme asiakkaitamme globaaleissa haasteissa, kun ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen nousivat yhä laajemmin keskusteluun. Vuoden aikana saimme myös kotimaista ja kansainvälistä tunnustusta vastuullisuusteoistamme. Maailmantalouden elpyessä COVID-19-pandemiasta pärjäsimme erinomaisesti.

437,9
MEUR

liikevaihto

50,1
MEUR

liiketulos (EBIT)

18,1
%

oman pääoman tuotto (ROE)

1,08
EUR

osakekohtainen tulos (EPS)

Vaisala employee looking at a Vaisala instrument

Vuosiraportti 2021

ESEF-tilinpäätös 2021

ESEF-tilinpäätös 2021 on saatavilla myös zip-tiedostona Sijoittasivuillamme.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

President and CEO Kai Öistämö & Chair of the Board of Directors Ville Voipio

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tervehdys 2021

Ratkaisujen löytäminen ilmastonmuutokseen sekä vastaaminen muihin globaaleihin megatrendeihin ovat edellytyksiä yrityksille, jotka haluavat menestyä tulevaisuudessa. Kysyntä elpyi ja keskustelu ilmastonmuutoksesta lisääntyi vuonna 2021 pandemian keskelläkin.

Vuoden 2021 kohokohdat

1 900+

työntekijää globaalisti

4,14
/5

työntekijöiden sitoutuminen

13
%

T&K-investoinnit

300

tuoteperhettä

Arvonluonti vuonna 2021

(Suurenna kuva klikkaamalla)

Image
Vaisalan arvonluontimalli 2021

 

 

Researcher in Vaisala's cleanroom in Vantaa

Arvoa asiakkaille

Mittausratkaisuillamme asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä sekä parantaa laatua ja tuottavuuttaan.

Employee reading a book at the office

Arvoa työntekijöille

Vaisala on mukana ratkaisemassa aikamme haasteita, mikä tarjoaa merkityksellistä työtä, hyvinvointia ja oppimismahdollisuuksia työntekijöillemme.

Employees sitting and talking at the office

Arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Mittausratkaisumme lisäävät yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta.

Employees walking in the office corridor

Arvoa sijoittajille

Vaisalan kestävä liiketoiminta tarjoaa vastuullisia tuottoja sijoittajille.

100
%

uusiutuvaa sähköä

4,12
/5

yhdenvertaisuusindeksi

90
%

hankinnoista (kulujen mukaan) ESG-arvioiduilta toimittajilta

94
%

työntekijöistä ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifioiduissa toimipaikoissa

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Wind energy offshore

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

EU:n taksonomia-asetus edellyttää yritysten, jotka kuuluvat muiden kuin taloudellisten tietojen raportointivelvoitteen piiriin, raportoivan tiettyjä mittareita. Nämä mittarit kuvaavat sitä, missä määrin yrityksen toiminta on kestävää EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti. Taksonomia-asetuksessa määritetään kuusi ympäristötavoitetta, joista kaksi ensimmäisenä voimaan tullutta koskevat ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Megatrendit ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän...

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle...