Vuosiraportti 2021

Vuonna 2021 autoimme asiakkaitamme globaaleissa haasteissa, kun ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen nousivat yhä laajemmin keskusteluun. Vuoden aikana saimme myös kotimaista ja kansainvälistä tunnustusta vastuullisuusteoistamme. Maailmantalouden elpyessä COVID-19-pandemiasta pärjäsimme erinomaisesti.

437,9
MEUR

liikevaihto

50,1
MEUR

liiketulos (EBIT)

18,1
%

oman pääoman tuotto (ROE)

1,08
EUR

osakekohtainen tulos (EPS)

President and CEO Kai Öistämö & Chair of the Board of Directors Ville Voipio

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tervehdys 2021

Ratkaisujen löytäminen ilmastonmuutokseen sekä vastaaminen muihin globaaleihin megatrendeihin ovat edellytyksiä yrityksille, jotka haluavat menestyä tulevaisuudessa. Kysyntä elpyi ja keskustelu ilmastonmuutoksesta lisääntyi vuonna 2021 pandemian keskelläkin.

Vuoden 2021 kohokohdat

1 900+

työntekijää globaalisti

4,14
/5

työntekijöiden sitoutuminen

13
%

T&K-investoinnit

300

tuoteperhettä

Arvonluonti vuonna 2022

 

Image
Arvonluontimalli

 

 

 

Value for customers

Arvoa asiakkaille

Mittausratkaisuillamme asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä sekä parantaa laatua ja tuottavuuttaan.

Value for employees

Arvoa työntekijöille

Vaisala on mukana ratkaisemassa aikamme haasteita, mikä tarjoaa merkityksellistä työtä, hyvinvointia ja oppimismahdollisuuksia työntekijöillemme.

Value for society and the environment

Arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Mittausratkaisumme lisäävät yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta.

Value for investors

Arvoa sijoittajille

Vaisalan kestävä liiketoiminta tarjoaa vastuullisia tuottoja sijoittajille.

100
%

uusiutuvaa sähköä

4,2
/5

yhdenvertaisuusindeksi

83
%

hankinnoista (kulujen mukaan) ESG-arvioiduilta toimittajilta

91
%

työntekijöistä ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifioiduissa toimipaikoissa

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Megatrendit ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän...

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle...