Globaalit megatrendit edistävät innovointiamme

Ilmastonmuutos – enemmän kuin megatrendi

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan merkittävin haaste. Se on keskeinen tekijä sään ääri-ilmiöiden synnyssä ja johtaa lämpötilan kohoamiseen, merenpinnan nousuun ja merkittäviin terveysongelmiin. Se myös lisää haasteita jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleville yhteisöille. Luotettavilla mittauslaitteilla ja datalla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä, hillitsemisessä ja sen seurauksiin sopeutumisessa.

Ilmastonmuutos liittyy muihin mullistaviin megatrendeihin, jotka vaikuttavat maailmanlaajuisesti kansakuntiin, yrityksiin, yhteisöihin ja yksilöihin: siirtyminen kohti kestävää energiaa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, tekoälyn yleistyminen ja prosessien optimoinnin tarve sekä keskittyminen terveyteen ja hyvinvointiin.

Image
Pictogram of AI and process optimization.

Tekoäly ja prosessien optimointi

Vaisalan laitteet tuottavat tarkkaa dataa kaikkein vaativimmissa ympäristöissä. Esimerkiksi puolijohdevalmistajat käyttävät Vaisalan kosteus-, lämpötila- ja muita valvontalaitteita saavuttaakseen vaaditut laatuvaatimukset ja optimaalisen tuotantotehon. Datakeskusten ylläpitäjät käyttävät lämpötila- ja kosteusmittauslaitteitamme energian optimointiin. 

Image
Pictogram of energy transition and decarbonization

Energiasiirtymä ja hiilestä irtautuminen

Mittalaitteemme ja niiden tuottama data auttavat asiakkaitamme valvomaan voimalaitoksiaan ja infrastruktuuriaan reaaliaikaisesti sekä tehostamaan näiden energialähteiden tuotantoa. Edistämme myös hiilineutraaliutta tarjoamalla teknologioita energiatehokkuuteen ja sähköistämiseen. Mittalaitteitamme käytetään esimerkiksi litiumioniakkujen valmistusprosessissa kastepisteen seurantaan, mikä parantaa laatua, kestävyyttä ja kustannustehokkuutta. Laitteitamme käytetään myös hiilen talteenottosovelluksissa mittaamaan hiilidioksidin sisään- ja ulostuloa prosessin ja tehokkuuden optimointia varten sekä hiilidioksidin hyödyntämissovelluksissa esimerkiksi mittaamaan CO₂-pitoisuutta.

Image
Pictogram of health and wellbeing

Terveys ja hyvinvointi

Ratkaisujemme avulla valvotaan lääkkeiden ja rokotteiden kehitystä, valmistusta ja toimitusketjuja sekä tilojen ja laitteistojen biodekontaminaatioprosessia. Tarjoamme myös vallitsevien olosuhteiden tarkkoja valvontaratkaisuja, jotka ovat tärkeitä laboratorioissa ja sairaaloissa, erityisesti kylmävarastoissa ja inkubaattoreissa. Teknologiaamme käytetään myös monitoroimaan sisäilman laatua julkisissa rakennuksissa ja toimistoissa. Ulkotiloissa ilmanlaatujärjestelmämme havainnoivat kaupunkiympäristöä ja tarjoavat dataa parempaa päätöksentekoa varten.