Toimintaympäristömme

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, jotka vaikuttavat toimintaympäristöömme monin tavoin. Ne toimivat Vaisalalle niin inspiraation lähteinä kuin kasvun mahdollistajina: yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittävät ratkaisut ovat aina olleet toimintamme ytimessä. Olemme myös tunnistaneet Vaisalalle tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ja integroimalla ne strategiatyöhömme voimme paremmin arvioida vaikutuksiamme sekä kehittää vastuullisia toimintatapoja.

Megatrendit ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän...

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle...

Globaalit markkinat 2019

(Suurenna kuva klikkaamalla)

Vaisala Globaalit markkinat 2019.png

 

 

Toimitusketju

Vaisalan toimitusketju pyrkii luomaan vakaan kilpailuedun sekä innovaatioita yhteistyön kautta. Erinomainen osaamisemme liiketoimintamallissa, joka perustuu suureen valikoimaan ja alhaisiin määriin, on riippuvainen satojen toimittajien ja useiden strategisten alihankkijoiden tehokkaasta hallinnasta.