Toimintaympäristömme

Megatrendit

Olemme tunnistaneet useita megatrendejä, jotka vaikuttavat Vaisalan liiketoimintaan ja ohjaavat sitä. Nämä muunnosvoimat toimivat sekä inspiraation lähteinä että kasvumahdollisuuksina. Arvioimme jatkuvasti markkinoita ja teknologioita, jotta voimme löytää uusia tapoja toimia näiden megatrendien kanssa.

Globaalit markkinat 2017

Toimitusketju

Vaisalan toimitusketju pyrkii luomaan vakaan kilpailuedun sekä innovaatioita yhteistyön kautta. Erinomainen osaamisemme liiketoimintamallissa, joka perustuu suureen valikoimaan ja alhaisiin määriin, on riippuvainen satojen toimittajien ja useiden strategisten alihankkijoiden tehokkaasta hallinnasta.