Mitä odotamme ja edellytämme toimittajiltamme?

Vaisalan erinomainen osaaminen liiketoimintamallissa, joka perustuu suureen valikoimaan ja alhaisiin määriin, on riippuvainen satojen toimittajien ja useiden strategisten alihankkijoiden tehokkaasta hallinnasta. Luotettava ja vastuullinen toimitusketju on välttämättömyys Vaisalalle, jotta voimme täyttää asiakkaillemme antamamme lupaukset ja osakkeenomistajien odotukset.

Wind map of Middle East - used for illustration purposes

Strateginen hankinta

Vaisalan missio, visio ja arvot antavat tukevan perustan hankintastrategiallemme. Vaisalan olemassaolon perustana on lisäarvon ja luotettavuuden varmistaminen asiakkaillemme. Voimme päästä siihen hallinnoimalla ulkoisia resurssejamme. Visionamme on...

Logistics chain

Tyypillinen tuotteen toimitusketju

Vaisalan välittömät toimittajat ja alihankkijat sijaitsevat tyypillisesti lähellä sen valmistus- ja tuotekehityslaitoksia. Yhtiö hankkii komponentteja ja mekaanisia osia ensisijaisesti Suomesta, Länsi-Euroopasta ja Yhdysvalloista sekä vähäisemmässä määrin...

Miten tulla Vaisalan toimittajaksi?

Vaisala hyväksyy kaikki potentiaaliset toimittajat ennen sopimusten solmimista. Hyväksymisprosessi riippuu hankinnan tyypistä. Siksi tyypillinen toimittajan hyväksymisprosessi alkaa tärkeimpien hankintaa koskevien vaatimusten tunnistamisella ja analysoimalla hankinnan tyyppi. Seuraavassa vaiheessa tunnistetaan mahdolliset toimittajat. Mikäli nykyisessä toimittajakannassa ei ole sopivia toimittajia, uusi toimittajan valinta- ja arviointiprosessi aloitetaan sopivien ehdokkaiden arvioimista varten. Valinta- ja arviointiprosessissa käytetään Vaisalan toimittajavaatimusasiakirjaa, joka vahvistetaan kyselyllä (SAQ), jossa toimittaja itse vastaa ympäristöön, sosiaalisiin ja liikkeenjohtotapaan liittyviin kysymyksiin sekä toimittajan esiarviointiauditoinnilla.

Sustainability and Conflict Minerals

Vastuullisuus ja konfliktimineraalit

Toimittajat ovat Vaisalalle hyvin tärkeitä, ja suhteiden ylläpitämiseen toimittajiin (SRM) nähdään paljon vaivaa. Tämän toiminnan tukemista varten määritellyistä tärkeimmistä toimittajista päivitetään ja arvioidaan vuosittain pisteytyskortti.