Uusi tuotekehitys- ja innovaatiokeskus

Innovaatiot ja teknologiajohtajuus ovat Vaisalan menestyksen kulmakiviä. Asiakkaamme tarvitsevat luotettavia ja kestäviä tuotteita, jotka toimivat niin Etelämantereen kylmyydessä, Saharan paahteessa kuin avaruudessakin. Tässä uudet tutkimus- ja tuotekehitystilamme astuvat kuvaan.

Koko olemassaolomme ajan tieteeseen perustuvat innovaatiot ovat olleet Vaisalan ydintä. Useiden ympäristöä ja yhteiskuntaa uhkaavien haasteiden myötä tarve tarkoille havainnoille ja luotettaville mittauksille on kasvanut. Jotta voisimme luoda lisää innovaatioita kestävämmän tulevaisuuden mahdollistamiseksi, olemme avanneet uuden tuotekehitys- ja innovaatiokeskuksen Vantaalle pääkonttorimme ja tuotantotilojemme viereen.

Uudet tilat toimivat ainutlaatuisena areenana tuotekehitykselle aina asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehtävästä ideoinnista laitteisto- ja sovellussuunnitteluun ja testaukseen. Myös tuotanto tapahtuu suurelta osin samalla kampusalueella. Uusissa tiloissa työskentelee noin 300 henkilöä Vaisalan tuotekehityksestä.

Image
Vaisala R&D building collaboration area.

Uteliaisuus ja kokeileva tuotekehitys suunnittelun keskiössä

Uuden tuotekehityskeskuksen suunnittelussa otettiin käyttäjäkeskeinen lähestymistapa. Työ aloitettiin perehtymällä henkilöstön näkemyksiin, tutkimalla erityyppisiä tehtäviä sekä analysoimalla projektien tyypillisiä elinkaaria. Saimme selville, että onnistumisessa keskeistä on sulava yhteistyö läpi projektien sekä kokeileva tuotekehitys, jossa ratkaistaan uteliaasti haasteita ja jonka lopputuloksena onnistunut tuote syntyy.

Itse rakennus on suunniteltu niin, että avainalueet sijaitsevat lähellä toisiaan. Tämä mahdollistaa sen, esimerkiksi että ideointi voidaan aloittaa neuvotteluhuoneessa, josta päästään nopeasti konkretisoimaan mahdollinen uusi tuote esimerkiksi 3D-tulostusta hyödyntämällä.

Image
Vaisala R&D and innovation center - EMC laboratory

Teknologian toimittava sujuvasti niin sairaaloissa, hurrikaanien keskellä kuin avaruudessakin

Tuotteidemme on toimittava luotettavasti ja tarkasti kaikkein vaativimmissa olosuhteissa, oli kyse soluviljelystä, yhteiskuntien varautumisesta sään ääriäilmiöihin tai avaruustutkimuksesta NASAn Mars-mönkijän kyydissä.

Tuotteiden korkean laadun takaamiseksi meillä on käytössämme räätälöidyt testauslaitteistot, joissa jäljitellään todellisen elämän olosuhteita. Antureiden korkea toimintakyky, kestävyys ja vakaus varmistetaan laajalla ja monipuolisella testaamisella. Kontrolloitu ja turvallinen testaaminen muodostaa pohjan huippuluokan anturikehitykselle, ja testaus onkin tärkeä osa suunnitteluprosessiamme ja keskeinen tekijä Vaisalassa.

Lähes 40 huipputason laboratoriota

Uudessa tuotekehityskeskuksessa on 37 uniikkia laboratoriota, kuten suuri EMC-laboratorio, jossa mitataan sähkömagneettista yhteensopivuutta, koko talon läpi kulkeva sadetorni, joka mahdollistaa todellisen sateen simuloinnin, tärinä- ja vapaapudotuslaboratoriot, ympäristötestauslaboratorio, jossa tuotteita voidaan testata äärimmäisissä lämpötiloissa ja kosteusolosuhteissa sekä systeemitestauslaboratoriot, missä varmistetaan mittalaitteiden ohjelmistojen laatu ja yhteensopivuus.

Uuden tuotekehityskeskuksen rakennustyöt alkoivat tammikuussa 2019, ja henkilöstö pääsi muuttamaan uusiin tiloihin kevään 2021 aikana. Uuden rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 7 900 m2. 

Kurkista uuteen tuotekehitys- ja innovaatiokeskukseemme:

Katso video

Uusi tuotekehitys- ja innovaatiokeskus