Vaisala laajentaa toimintaansa ilmanlaadun mittausmarkkinoilla

Julkaistu:
Lehdistötiedotteet

Vaisala on hankkinut uusia tuotteita ja teknologiaa laajentaakseen tarjoomaansa kasvavilla ilmanlaadun mittauksen markkinoilla. Hankitut tuotteet sopivat täydellisesti Vaisalan visioon: tehdä havaintoja maailman parantamiseksi.

"Ilmanlaatua mittaamalla voidaan aidosti parantaa ihmisten elämänlaatua. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että ilmansaasteet ovat merkittävä terveysriski ja johtavat miljooniin ennenaikaisiin kuolemantapauksiin joka vuosi. Ilman luotettavia, tarkkoja sekä laajoja mittausverkostoja tilannetta on vaikea korjata", sanoo Weather-liiketoiminta-alueen johtaja Jarkko Sairanen.

Jarkko Sairanen uusien ilmanlaadun mittauslaitteiden kanssa

Perinteisesti ilmanlaadun seuranta on kuulunut viranomaisille, mutta sääntelyn mukaiset mittauspisteet ovat liian harvassa, jotta paikallisia saastetasoja voidaan mitata tarkasti. Siksi ihmisille ei voida antaa mahdollisuutta seurata reaaliaikaisesti ja tehdä ajantasaisia päätöksiä siitä, miten he altistuvat saastuneelle ilmalle ja miten he voisivat tätä parhaiten välttää.

Tämä on luonut mahdollisuuden täydentävälle ilmanlaadun jatkuvalle mittaamiselle: tiheille ja kustannustehokkaille mittausverkoille, jotka lisäävät mittauspisteiden määrää ja parantavat viranomaisten, päättäjien, yritysten ja kansalaisten pääsyä ajantasaiseen tietoon ilmansaasteista. Tälle markkinalle Vaisala laajentaa nyt tarjoamaansa.

Vaisalan Envitems Oy:ltä hankkimat tuotteet ja teknologia mittaavat saastekaasuja kuten häkää, typpioksideja, rikkidioksidia, rikkivetyä, otsonia sekä ilman pienhiukkasia. Tuotteet voidaan yhdistää saumattomasti Vaisalan johtaviin WXT-sääasemiin, ja ne edustavat uutta, innovatiivista tapaa rakentaa kattavia ja kustannustehokkaita ilmanlaadun mittausverkostoja.

Lyhyellä aikavälillä Vaisala arvioi myyntimahdollisuuksia olevan etenkin Kiinan, Intian ja Lähi-Idän kaltaisilla markkinoilla, joissa huono ilmanlaatu on jokapäiväinen ja kasvava ongelma.

Vaisala on tarjonnut säälaitteistoa perinteiseen ilmanlaadun seurantaan sekä tutkimuksen tarpeisiin vuosikymmenien ajan. Yhdistämällä nämä ratkaisut uusiin, innovatiivisiin ilman laadun mittauslaitteisiin Vaisala pystyy tarjoamaan tarkkaa tietoa ilmanlaadusta monimuotoisissa maastoissa ja kaupunkiympäristöissä.

Tuotteet voidaan sisällyttää kattaviin ilmanlaadun seurantaverkostoihin, jotka tarjoavat tarkkaa tietoa paikoista, joissa saasteet lähtevät liikkeelle ja joihin ne vaikuttavat. Lisäksi tuotteita voidaan käyttää mittalaitteina, jotka täydentävät referenssimittausasemien tuottamaa dataa. Vaisala tarjoaa myös ohjelmistoalustan, jonka kautta ilmanlaadun mittaustulokset saadaan helposti viranomaisten, yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Lisäksi se tarjoaa ohjelmistorajapintoja erilaisille sovelluksille ja kehittäjille. Samalla Vaisala pystyy tarjoamaan alustan ilmanlaadun ennustamisen kehittämiseen.

Kehittyneissä maissa ilmanlaatu on parantunut jatkuvasti viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta samaan aikaan tietoisuus ilmanlaatuun liittyvistä terveysriskeistä on kasvanut. Kehittyvissä maissa saasteet valitettavasti lisääntyvät yhä. Lisäksi mikrohiukkasten poistaminen ilmasta johtaa nanohiukkasten määrän kasvuun. Ne taas ovat viimeisimpien tutkimustulosten mukaan erityinen huolenaihe ihmisille. Tehokkaita ja entistä huomattavasti laajempia mittausverkostoja tarvitaan, jotta ilmansaasteita voidaan ymmärtää ja analysoida ja jotta niihin selättämiseen löydetään oikeat keinot.

Lisätietoja:
Jarkko Sairanen, Weather-liiketoiminta-alueen johtaja
+358 50 552 7336, [email protected]
 
Riina Kirmanen, Johtaja, Markkinointi, viestintä ja yhteiskuntavastuu
+358 50 550 5638, [email protected]
 
Lue aiheesta lisää englanniksi osoitteessa: www.vaisala.com/airquality
 
Vaisala
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä.

www.vaisala.fi

www.twitter.com/VaisalaSuomi