Kuiva-ainepitoisuuden mittaus inline kemikaalien talteenottoprosessissa

Mustalipeä ja viherlipeä

Vaisala tarjoaa teknologiaa kuiva-ainepitoisuuden ja tiheyden inline-mittaukseen mustalipeän ja viherlipeän sulfaattimenetelmän ja kemiallismekaanisen selluntuotannon prosesseissa. Vaisala K-PATENTS® -prosessirefraktometrejä ja digitaalisia polttolipeän turvajärjestelmiä käytetään mustalipeän soodakattilan energian talteenotossa mustalipeän ja viherlipeän kuiva-aineiden tarkkassa mittauksessa. Teknologian keskeinen tavoite on parantaa energian ja materiaalien talteenottoa ja käyttöä merkittävästi.

Vaisala K-PATENTS® SAFE-DRIVE -prosessirefraktometri PR-23-SD

Eniten energiaa kuluttavien toimintojen optimointi

Sulfaattimenetelmän talteenottoprosessissa on seuraavat kolme päätoimintoa: sellun valmistuksessa käytettävän vesimateriaalin ympäristövaikutuksen minimointi, kemikaalien (NaOH ja H2S) kierrätys sekä höyryn ja energian yhteistuotanto.

Tarjoamme ulosvedettäviä Vaisala K-PATENTS SAFE-DRIVE -prosessirefraktometrejä kuiva-aineiden, nesteen tiheyden, pitoisuuden ja titrautuvan kokonaisalkalin mittaukseen kemikaalien talteenottoprosessissa eniten energiaa kuluttavien toimintojen optimoimiseksi. Tämän ansiosta haihduttimien kapasiteettia voidaan lisätä ja valkolipeän laatua voidaan parantaa säätämällä viherlipeän titrautuvaa kokonaisalkalia jatkuvasti kaustisointiprosessin aikana. Lisäksi soodakattilan turvallisuutta voidaan parantaa digitaalisella polttolipeän turvajärjestelmällä, kun mustalipeän kuiva-ainetta syötetään soodakattilan polttimiin.

Soodakattilan polttimet, refraktometrit mustalipeän syötössä soodakattilaan

Tyypilliset käyttökohteet sellutehdasyksikön toiminnoissa

Mustalipeä haihduttimiin
Pesureista haihdutukseen syötettävän lipeän pitoisuuden voi pitää tasaisena hallitsemalla sekoituslipeää prosessirefraktometrillä, jolloin haihduttimien kapasiteetin voi maksimoida. Kun refraktometriä käytetään välivaiheessa, tuottavuutta voidaan lisätä minimoimalla höyryn kulutus

Käyttäjä sulfaattiprosessissa

Viherlipeän titrautuva kokonaisalkali kaustisoinnissa
Valkolipeän laatua voidaan parantaa säätämällä viherlipeän titrautuvaa kokonaisalkalia jatkuvasti kaustisointiprosessin aikana. Viherlipeän titrautuvan kokonaisalkalin määrää voi hallita lisäämällä laimennettua pesuliuosta. Titrautuvalla kokonaisalkalilla on selkä korrelaatio taitekertoimeen nD, joka mittaa viherlipeän tarkasti.

Mustalipeä soodakattilaan
Liian pieni mustalipeän kuiva-ainepitoisuus polttimen syötössä voi aiheuttaa höyryräjähdyksen. Digitaalinen polttolipeän turvajärjestelmä mittaa mustalipeää, jotta kattilaan ei syötetä vaarallisen matalan pitoisuuden mustalipeää.

Sovellukset sellun ja paperin käsittelyssä

Sulfaattimenetelmän kemikaalien talteenoton ja kuitulinjan sekä ruskean massan pesun prosessien tehokkuutta voi parantaa merkittävästi, kun kuiva-ainepitoisuus mitataan inline reaaliajassa. Lataa sovelluskuvauksemme, josta saat lisätietoja.

Eikö sovellustasi ole luettelossa?

Eikö sovellustasi ole luettelossa?

Tässä on listattu vain joitakin esimerkkejä refraktometrin käyttösovelluksista. Luvassa on satapäin lisää!

Sovellusasiantuntijamme auttavat sinua. Kerro lisätietoja täyttämällä lomake tai ota meihin yhteyttä.

Tuotteet

Nesteiden pitoisuuksien mittaaminen

Vaisala tarjoaa laajan valikoiman räätälöityjä tuotteita eri alojen nestemittaustarpeisiin . Lue lisää refraktometriteknologiasta ja sen käyttökohteista ja tutustu tuotemateriaalikirjastoomme.