Sulfaattisellu: keitto

Sulfaattisellu: keitto

Sulfaattiselluprosessi sisältää keittovaiheen. Siinä lastut ja keittoliuos syötetään keittimiin, missä korkean paineen ja lämpötilan avulla ligniini liottuu ja kuidut vapautuvat, ja syntyy sellumassaa. Keiton jälkeen sellu kulkee puskulinjan läpi puskutankkiin ja sitten pesuosioon, jossa diffusööripesuri erottelee mustalipeän kuiduista pesemällä ne pesuliuoksella tai vedellä.

Sellun suspension liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaus pesualueella ja puskulinjalla

Lataa sovelluskuvaus ja lue, miten Vaisala K-PATENTS® SAFE-DRIVE -refraktometri PR-23-SD auttaa sellutehtaita saavuttamaan:

  • Paremman pesutehokkuuden
  • Tasaisesti korkealaatuista sellua
  • Optimaalisen valkaisukemikaalien käytön ja vähentämään ympäristövaikutuksia
  • Paremman haihtumistehokkuuden

SAFE-DRIVE-refraktometri mittaa reaaliajassa sellun suspension liuenneiden aineiden kokonaismäärän puskulinjalla keiton jälkeen. Muiden mittausten ohella (esim. suodos ja huuhteluliuos) tämä tarjoaa tehtaalle mahdollisuuden hallita pesualueen tehokkuutta. Lisäksi liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaus puskulinjalla mahdollistaa keittimien tehokkuuden valvonnan, jolloin voidaan varmistaa oikea pitoisuus. Näiden mittausten yhdistelmä helpottaa keittimen massatasapainon jatkuvaa laskentaa.

Lataa sovelluskuvaus PDF-muodossa täyttämällä lomake.

Palaa kaikkiin sellun, paperin ja puun sovelluksiin

Image
Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme
Voit muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa täällä