Sulfaattiselluprosessi (kraft pulp)

Sulfaattiselluprosessi (kraft pulp)

Paperin ja kartongin valmistukseen tarvittavaa sellua voi tuottaa kemiallisella, puolikemiallisella tai kemiallismekaanisella (NSSC ja CTMP) tai termomekaanisella tavalla (TMP). Refraktometrin sovellukset ovat kemiallisessa tai puolikemiallisessa selluntuotantoprosesseissa.

Mustalipeän kuiva-aineen ja viherlipeän tiheyden tai titrautuvan alkalin (TTA) ja kuitususpension liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaus

Lataa sovelluskuvaus ja lue, miten Vaisala K-PATENTS® SAFE-DRIVE -prosessirefraktometriä PR-23-SD käytetään liuosten pitoisuuksien reaaliaikaiseen mittaukseen sellun valmistuksessa eri vaiheissa, talteenotossa, kuitulinjalla ja ruskean massan pesun (BSW) aikana. Refraktometri asennetaan suoraan putkeen, jossa se mittaa jatkuvatoimisesti liuosten ja sellun suspension kuiva-ainepitoisuutta. Samalla se myös vähentää näytteenoton ja laboratoriotestien tarvetta. Lisäksi soodakattilan turvallisuutta voi parantaa digitaalisella polttolipeän Vaisala K-PATENTS -turvajärjestelmällä DD-23.

SAFE-DRIVE-refraktometri auttaa

  • optimoimaan prosessia,
  • valmistamaankorkealaatuista sellua,
  • vähentämään energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia sekä
  • parantamaan tehtaan kannattavuuttayleisesti.

Lataa sovelluskuvaus PDF-muodossa täyttämällä lomake.

Palaa kaikkiin sellun, paperin ja puun sovelluksiin

Image
Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme
Voit muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa täällä