Sulfaattisellu (kraft pulp): ruskean massan pesu

Sulfaattisellu (kraft pulp): ruskean massan pesu

Ruskean massan pesu on yksi tärkeimmistä sellutehtaan kannattavuuteen ja ympäristökuormaan vaikuttavista prosesseista. Optimoimalla ruskean massan pesun ja kasvattamalla mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta sellutehtaat saavat välitöntä tuloshyötyä, puhtaampaa ja korkeampilaatuista sellua valkaisua varten ja optimoidun veden, kemikaalien ja energian kulutuksen.

Perinteiset menetelmät, kuten kemiallisen hapenkulutuksen (COD) testit (jotka osoittavat vain orgaaniset yhdisteet) tai tavanomaiset kuiva-aineiden tai COD:n laboratorioanalyysit eivät mittaa pesuhäviötä tyydyttävästi. Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) on osoittautunut luotettavaksi parametriksi pesutehokkuuden mittauksessa, koska se huomioi sekä epäorgaaniset että orgaaniset komponentit, jolloin voidaan määrittää kaikki pestävät kuiva-aineet (todellinen pesuhäviö).

Liuenneiden aineiden kokonaismäärän reaaliaikainen hallinta ruskean massan pesussa

Lataa sovelluskuvaus ja lue, miten Vaisala K-PATENTS® SAFE-DRIVE -prosessirefraktometrin PR-23-SD mittausteknologia huomioi TDS:n mittaamisen tärkeimmät tekijät kaikentyyppisissä ruskean massan pesulaitteissa ja pesuprosesseissa. Tämä teknologia tarjoaa:

  • Liuenneiden aineiden kokonaismäärän (TDS) mittaus
  • Pestävien nestemäisten aineiden tarkka pitoisuusmittaus
  • Suuren molekyylikoon orgaanisten materiaalien (esim. ligniini) havaitseminen
  • Mittaus, johon metanolin aiheuttama COD ei vaikuta

Lataa sovelluskuvaus PDF-muodossa täyttämällä lomake.

Palaa kaikkiin sellun, paperin ja puun sovelluksiin

Image
Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme
Voit muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa täällä