Sulfaattisellu (kraft pulp): kaustisointi

Sulfaattisellu (kraft pulp): kaustisointi

Kaustisointiprosessia hallitaan kontrolloimalla sammutintoimintoa, joka puolestaan on riippuvainen raa'an viherlipeän titrautuvan kokonaisalkalin (TTA) pitoisuudesta. Tavoitteena on stabilisoida kaustisointiin tulevan viherlipeän tiheys tai TTA-pitoisuus, jotta voidaan välttää liiallinen kalkitus ja varmistaa turvallinen toiminta. Pääasiallisten viherlipeälinjojen TTA-mittauksia (liuotustankista ja selkeyttimestä) tarvitaan hallintaa varten.

Tehokas kaustisoinnin hallinta parantaa valkolipeän laatua ja vakautta, pienentää toimintakustannuksia ja tehostaa sellun valmistusta. Onnistunut kalkkipitoisuuden hallinta vähentää kalkin uudelleenkiertoa prosessissa, jolloin kalkkiuunissa uudelleenpoltetaan vähemmän kalkkia ja energiankulutus pienenee

Soodakattilan syötteen mustalipeän kuiva-aineiden hallinta

Lataa sovelluskuvaus ja lue, miten Vaisala K-PATENTS® SAFE-DRIVE -prosessirefraktometri PR-23-SD mittaa viherlipeän tiheyden tai TTA-pitoisuuden kahdessa prosessin vaiheessa: viherlipeän liuotustankin jälkeen ja sammuttimen syötön viherlipeän selkeytyksen jälkeen.

Refraktometrin anturi asennetaan suoraan putkiin, jolloin tarvittava TTA voidaan saavuttaa reaaliaikaisen ja aktiivisen hallinnan avulla. Putken seinämiin muodostuva pirssoniitti ei aiheuta ongelmia Vaisalan mittalaiteteknologialle tässä sovelluksessa.

Lataa sovelluskuvaus PDF-muodossa täyttämällä lomake.

Palaa kaikkiin sellun, paperin ja puun sovelluksiin

Image
Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme
Voit muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa täällä