Usein kysytyt kysymykset olosuhdevalvontajärjestelmistä (CMS) ja rakennusautomaatiojärjestelmistä (BMS), OPC UA:sta ja API-liittymästä 

Rakennusautomaatio GxP-olosuhdevalvontajärjestelmien avulla
Paul Daniel, Senior Regulatory Compliance Expert
Paul Daniel
Senior GxP Regulatory Expert
Julkaistu:
Life Science

Englanninkielisessä webinaarissamme ”Olosuhdevalvontajärjestelmät ja rakennusautomaatiojärjestelmät” kuvailimme eroja rakennusautomaatiojärjestelmien (BMS) ja olosuhdevalvontajärjestelmien (CMS) välillä. Esimerkiksi rakennusautomaatiojärjestelmä tarvitsee hallintaa varten reaaliaikaisia tietoja, kun taas olosuhdevalvontajärjestelmän vaatimustenmukaisuus todistetaan käyttämällä historiatietoja. Kuvailimme myös muita eroja, joiden perusteella voi päättää, kumpi niistä (vai kumpikin) soveltuu mihinkin käyttökohteeseen. Käsittelemme myös tilanteita, joissa järjestelmät voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään sellaisilla tietoliikennemenetelmillä kuin OPC ja API. 

Webinaarin aikana pystyimme vastaamaan moneen kysymykseen, mutta emme kaikkiin. Seuraavassa annamme vastaukset loppuihin.

M kysyi: 
•    ”Onko olemassa viranomaisten (FDA:n tai muun viranomaisen) määritelmää sille, tuleeko käyttää BMS:ää vai CMS:ää?”  

Lyhyt vastaus on ei...

FDA:lla (ja muilla virastoilla) on vaatimuksena tuotantoympäristöjen hallinta siten, että ympäristöparametrit pysyvät tietyissä rajoissa tuotteen laadun suojaamiseksi ja ylläpitämiseksi.  Todistaaksesi näiden parametrien onnistuneen hallinnan sinun on valvottava niitä siten, että tiedot tallennetaan turvallisesti.  

Virastot eivät kuitenkaan määritä, millä työkaluilla tai järjestelmillä ympäristöjen valvonnan tai hallinnan tulisi tapahtua. Näin ollen ne eivät määritä ehtoja rakennusautomaatio- tai olosuhdevalvontajärjestelmille. Viranomaisten säädöksissä huomio kohdistuu aina tuotteen turvallisuuteen, laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen. 

Tästä pääsemme asiaan, jota säädökset itse asiassa koskevat – cGMP:hen.  Kirjain ”c” tarkoittaa nykyistä (current). Voimme tulkita tämän vakiintuneiksi, muiden samankaltaisten tuotteiden valmistajien käyttämiksi teknologioiksi ja käytännöiksi.  Käsiteltävän tuotteen mukaan määräytyy, onko sen valmistus- ja käsittely-ympäristön noudatettava cGMP-säädöksiä. Tuloksena on, että jos toimialallanne käytetään yleisesti BMS- ja/tai CMS-järjestelmää, myös viranomaiset odottavat, että näitä järjestelmiä käytetään, vaikka he eivät olisi määrittäneet niitä säännöksissä.

B kysyi kaksi kysymystä: 
•    ”Voitteko antaa tukitietoja/dokumentaatiota API- ja OPC-liittymistä?”  
•    ”Voisitteko järjestää tietoliikenteeseen keskittyvän koulutuksen BMS-järjestelmien OPC- ja REST-liittymistä ja kertoa kunkin liittymän eduista erilaisia tarpeita, kuten reaaliaikaista tiedonsiirtoa ja historiallisten trendien erätoimintoja, varten?”

ViewLincissä ei ole liittymää, jota käytettäisiin tietojen lähettämiseen viewLincistä.  Sen sijaan viewLinc-palvelin vastaa sille osoitettuihin kyselyihin käyttämällä joko API- tai OPC-liittymää.  OPC-liittymää varten käytämme välipalvelinta, joka kääntää OPC-kyselyt REST-API‑liittymässä.  

Jotta viewLincistä voidaan saada tietoja käyttämällä jompaakumpaa protokollaa, pyynnön on tultava viewLincin ulkopuolisesta järjestelmästä.  Koska meillä on tämä määritettynä vain luku‑ ja vain vastaus ‑tyyppiseksi järjestelmäksi näille standardiprotokollille, liittymässä ei ole erityisiä viewLinc-tietoja tai viewLinc-dokumentaatiota.

Meillä on kuitenkin sovelluskuvaus, jossa kerrotaan, miten viewLinc toimii OPC UA‑ tai viewLinc API ‑liittymän kanssa.
ViewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmän integrointi muihin järjestelmiin” 

Vaisalan CMS-projekti-insinöörit voivat kertoa, miten OPC UA ja viewLinc API toimivat järjestelmiesi kanssa. Ota yhteyttä Vaisalan myyntipäällikköön tai pyydä yhteydenottoa tästä. 

Image
diagram of viewLinc data to OPC UA or API

J kysyi: ”Onko teillä erillistä webinaaria Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmästä?”

Kyllä – näistä kahdesta alla linkitetystä englanninkielisestä webinaarista saat hyvin tietoa viewLincin ominaisuuksista: 

•    Innovatiivinen automaatio laboratorioiden valvonnassa

•    Tulevaisuudenkestävä valvontajärjestelmä: varmista, että järjestelmäsi täyttää tulevaisuuden GxP-vaatimukset


Jos opiskelet mieluiten omatoimisesti, kannattaa aloittaa viewLincin webbisivulta. Saatavilla on lukuisia asiantuntijaselvityksiä ja sovelluskuvauksia sekä infografiikkaa GAMP-periaatteiden mukaisesta ohjelmiston validoinnista ja viewLincin laiteyhteysvaihtoehdoista.  

J kysyi: ”Voisiko viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä hoitaa myös ympäristöjärjestelmän tehtäviä – esimerkiksi valvoa hiukkasmittausjärjestelmiä?”

Ilman muuta.  ViewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä pystyy ottamaan vastaan syötteitä hiukkaslaskureilta.  Tällä hetkellä tällaiset syötteet vastaanotetaan analogisina arvoina dataloggeriin tai Modbus-liitännän kautta suoraan viewLinciin.  Tällä hetkellä viewLincissä on hiukkasvalvonnan suhteen kaksi rajoitusta.  Ensiksikin viewLinc hakee tietoja oletusarvon mukaan noin kerran minuutissa, joten voit joutua odottamaan minuutin, ennen kuin saat tiedon määrityksistä poikkeavista olosuhteista.  Toiseksi viewLincin raportteja ei ole vielä optimoitu sellaiseen tietojen esittämiseen, jota joskus tarvitaan hiukkasmittauksissa, kuten jatkuvan laskennan tai intervallilaskentojen esittämiseen. Saat nämä tiedot toki raporttiin, mutta niitä ei ole optimoitu viewLincissä. Kehitämme parhaillaan tätä ominaisuutta asiakkaille, jotka käyttävät viewLinciä hiukkaslaskurien kanssa. 
 

M kysyi: ”Voisitteko selittää nämä lyhenteet: MMI OPC:n ja REST API:n kautta?”

Kyllä vain, pahoittelut jargonista! MMI tarkoittaa laitteiden välistä liittymää – ”Machine to Machine Interface”.  Tämä on hieman epämääräinen termi ja voi tarkoittaa yhtä hyvin ajoneuvojen tietoliikennettä kuin tietokonejärjestelmää.  Vertailukohdaksi voit ajatella lyhennettä HMI, joka tarkoittaa ihmisen ja koneen välistä käyttöliittymää – ”Human Machine Interface”.  Se on ainakin hyvin selkeä.  

Tässä tapauksessa MMI on siis yksinkertaisesti väylä, jonka kautta tietokonejärjestelmä on yhteydessä toiseen tietojen vaihtamista varten.  Kenties olisi selkeämpää sanoa, että kyseessä on MMI, jota rakennusautomaatiojärjestelmä käyttää tietojen keräämiseen olosuhdevalvontajärjestelmästä.

OPC ja REST API ovat kaksi eri tapaa toteuttaa tämä, ja ne eroavat hieman toisistaan.  OPC tulee sanoista ”Open Platform Communications” eli avoimen alustan tietoliikenne (lisätietoja: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Platform_Communications).  

Open Platform Communications on 25 vuotta sitten kehitetty standardiprotokolla, joka mahdollistaa tietoliikenteen eri valmistajien ohjauslaitteiden ja ohjausjärjestelmän välillä.  Sitä käytetään usein muun muassa rakennusautomaatiossa, valmistuksessa ja prosessinohjauksessa. Jotta voit käyttää OPC:tä viewLincin kanssa, sinun on asennettava OPC-palvelin (meiltä saamasi ohjelmiston kanssa). Tämä OPC-palvelin toimii välittäjänä BMS:n (tai muun järjestelmän) ja viewLinc CMS:n välillä.  OPC-kyselyt tulevat BMS:stä, ja tiedot palautetaan CMS:stä vain luku ‑yhteyden kautta.

REST API on ohjelmointirajapinta (API tulee sanoista Application Program Interface), joka perustuu REST (Representational State Transfer) ‑ohjelmistoarkkitehtuuriin. 
(Lisätietoja: https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer). 

Yksinkertaistetusti REST API on tietoliikenneprotokolla, joka sopii hyvin verkkopohjaisiin asiakas–palvelinsovelluksiin ja on suunniteltu toimimaan Internetin mittakaavassa.  Tämä on siis vain kieli tai protokolla, jota toinen järjestelmä (kuten BMS) voi käyttää viewLinc-järjestelmän vain luku ‑muotoisten tietojen kyselemiseen.

Toivottavasti näistä vastauksista oli hyötyä.  Jos sinulla on lisää kysyttävää, kirjoita kysymyksesi alla oleviin kenttiin.

Englanninkielinen webinaaritallenne: tehokas hälytysjärjestelmä kylmäsäilytykseen

Vaisalan GxP-säännösasiantuntija Paul Daniel selittää kylmäsäilytysympäristöjen asianmukaiseen valvontaan liittyviä seikkoja. Ota selvää, miten voit parantaa tietojen laatua, vähentää vääriä hälytyksiä, pitää huolta tuotteiden laadusta ja parantaa GMP-säännösten ja asiakkaan standardien noudattamista.  

Käsitellyt aiheet: 

  •     Kylmäsäilytyksen perusteet, haasteet ja määritykset 
  •     Erilaiset valvontajärjestelmät 
  •     Hälytysmääritysten asettamat rajoitukset ja niiden toteuttaminen

Katso nyt

Kirjoita kommentti