ViewLinc-ohjelmointirajapinta (API)

viewLincin integrointiin nykyisten järjestelmien kanssa

Vaisala viewLinc -olosuhdevalvontajärjestelmä mittaa monenlaisia teollisuussovellusten ja säänneltyjen GxP-sovellusten parametreja. Rakennusautomaatiojärjestelmän ohessa toimiva olosuhdevalvontajärjestelmä on helppo validoida ja tarjoaa vikahälytykset, GxP-säännösten ja standardien mukaiset raportit sekä varman tietojen eheyden.

Joissakin tilanteissa erityisestä valvontajärjestelmästä, kuten viewLincistä, saatavat mittaustiedot voivat kuitenkin lisätä operatiivista arvoa ja antaa hyödyllisiä tietoja päätöksenteon tueksi. On usein helpompaa ja tehokkaampaa yhdistää mittaustiedot yhteen järjestelmään, kuten valmistusjärjestelmään tai historiatietokantaan, kuin yhdistellä ja hallita erillisten järjestelmien tietoja manuaalisesti.

Varmistaakseen jatkuvat ja tarkat validoiduista järjestelmistä kerätyt tiedot Vaisala kehitti ohjelmointirajapinnan (Application Programming Interface, API) Vaisala viewLinc Enterprise Server ‑ohjelmistolle. ViewLinc-APIn avulla viewLinc voidaan integroida haluttuun järjestelmään saumattomasti. 

Ohjelmointirajapinnan ominaisuudet:

  • pääsy mittauspaikkojen hierarkkiseen rakenteeseen
  • reaaliaikaiset ja vanhat mittaustiedot, hälytykset ja tapahtumat
  • tietoja voidaan pyytää HTTP-vakiopyynnöillä, ja ne palautetaan viewLincistä käyttämällä JavaScript Object Notation (JSON) ‑tietomuotoa
  • yksinkertainen, avoimiin standardeihin perustuva ja ihmisen luettavissa oleva tiedonvaihtomuoto
  • antaa sovelluksille mahdollisuuden jäsentää ja lisätä viewLinc-tietoja nykyisiin järjestelmiisi.

Tuotteeseen liittyvät aineistot