viewLinc-olosuhdevalvonta-, hälytys- ja raportointiohjelmisto

viewLincillä voidaan valvoa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, CO2:ta, paine-eroa, tasoa, ovikytkimiä ja muita arvoja. viewLincin alhaiset omistuskustannukset perustuvat monipuolisiin verkkoliitäntävaihtoehtoihin, etäkäyttöön sekä järjestelmän kustannustehokkaaseen laajennettavuuteen. Usean toimipisteen valvonta on yksinkertaista ja maailmanlaajuisia järjestelmiä voidaan käyttää yhdeltä palvelimelta.

viewLincin avulla on mahdollista saada hälytyksiä, reaaliaikaista tietoa trendeistä, sekä raportteja joilla varmistetaan GxP-määräysten noudattaminen. viewLincillä voidaan monitoroida ympäristön lämpötilaa, suhteellista kosteutta, CO2:ta, paine-eroa, tasoa ja ovikytkimiä sekä muita arvoja. Lue miten järjestelmämme auttaa sinua noudattamaan GxP:tä tai muita olennaisia säädöksiä!

Järjestelmä sopii usean toimipisteen ja useiden parametrien valvontaan. Se on laajennettavissa yhdestä mittauspisteestä aina tuhanteen mittauspisteeseen asti, ja se sopii useisiin eri teollisiin käyttökohteisiin. Ohjelmisto yhdistää helppokäyttöisen käyttöliittymän ja tarkat dataloggerit, jotka on helppo liittää olemassa olevaan verkkoon useiden eri vaihtoehtojen avulla: Ethernet, PoE tai Wi-Fi.

Features
Aukottomat tiedot, varmistettu kirjausketju ja sähköiset allekirjoitukset GxP-säädösten noudattamiseen
Langattomat dataloggerit ovat hyvä vaihtoehto silloin kun tilaan on vaivalloista asentaa kiinteä, johdollinen loggeri, tai jos alueella liikkuu paljon työkoneita kuten trukkeja, jotka saattavat repäistä johdon irti.
Valinnainen IQOQ-validointi ja kenttäasennuspalvelut varmistavat sulavan käyttöönoton ja lyhyemmän käyttökatkoksen
Järjestelmän validointi on nopeaa ja helppoa valinnaisilla IQOQ-asiakirjoilla
Automatisoidut raportit tallennetaan viewLinc-palvelimelle ja lähetetään sähköpostilla
Räätälöitävät raportit: aikavyöhykeperusteiset, sisältävät tilaa muistiinpanoille sekä minimi-, maksimi- ja keskiarvot, käyttäjän valittavissa olevat värit
Luotettava ja helposti validoitava olosuhdevalvontajärjestelmä toimii rinnakkain ohjausjärjestelmien ja rakennusten automaatiojärjestelmien kanssa
Reaaliaikainen usean kanavan trendinäyttö ja esikonfiguroidut raportit toimitetaan automaattisesti tai käyttäjän asettamalla aikataululla
Lisävaihtoehtoihin kuuluvat laajennetut takuut, pitkän aikavälin kalibrointisuunnitelmat antureille, ohjelmistopäivitykset, tekninen tuki ja käyttäjien koulutus
Lokalisoidut versiot: englanti, saksa, ranska, ruotsi, kiina, japani, espanja ja portugali
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Helppo pääsy reaaliaikaisiin tietoihin ja hälytyksiin.
Tarkastele etänä kaikkien toimipisteiden trendejä ja kuvaajia reaaliajassa. viewLincin verkkopohjainen käyttöliittymä mahdollistaa valvottavien tilojen tietojen tarkastelun yksinkertaistetun käyttöliittymän avulla milloin tahansa. Vastaanota paikallisia ja etähälytyksiä tekstiviesteillä, PC-näytöllä, sähköpostilla, summereilla tai valoilla. Hälytykset voidaan kuitata puhelimella tekstiviestin ja sähköpostin välityksellä.
Tietojen eheys turvattu
Dataloggerin muistissa voidaan säilyttää usean kuukauden tiedot riippuen laitteen mallista ja näytteenottoväleistä. viewLinc säilyttää tietojen eheyden useilla tavoilla. Ensin tiedot tallennetaan palvelimen turvattuun tietokantaan. Dataloggerin oma paristo ja tiedonkirjaustoiminto varmistavat sen, että tiedot ovat suojassa virtakatkoksilta ja verkkohäiriöiltä. Tiedot lähetetään palvelimelle kun verkkoyhteys palautuu.
Automaattinen ja määritettävä raportointi
Luo turvattuja raportteja tarvittaessa ja vastaanota automaattisesti luotuja raportteja aikataulun mukaisesti. viewLincin mukana toimitetaan useita yksinkertaisia oletusraportteja sekä määritysvaihtoehdot, mukaan lukien hälytykset, historia ja järjestelmänlaajuiset raportit.
temperature and humidity monitoring system

Menestystarinoita