viewLinc olosuhdevalvonta-, hälytys- ja raportointiohjelmisto

temperature and humidity monitoring system | environmental monitoring system

ViewLinc Enterprise Server ‑ohjelmistolla voidaan valvoa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, tasoa, ovikytkimiä ja monia muita arvoja. ViewLincin alhaiset omistuskustannukset perustuvat monipuolisiin verkkoliitäntävaihtoehtoihin, etäkäyttöön sekä järjestelmän kustannustehokkaaseen laajennettavuuteen. Usean toimipisteen valvonta on yksinkertaista, joten maailmanlaajuisia järjestelmiä voidaan käyttää yhdeltä palvelimelta.

viewLinc‑esite

Katso lyhyt animaatio langatonta VaiNet-tekniikkaa käyttävästä viewLinc‑ohjelmistosta

viewLinc 5.1 ‑version uudet ominaisuudet

Katso opas oikean dataloggerin valitsemiseksi

 

 

ViewLincin avulla on mahdollista saada hälytyksiä, reaaliaikaista tietoa trendeistä, sekä raportteja joilla varmistetaan GxP-määräysten noudattaminen. ViewLincillä voidaan valvoa ympäristön lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, tasoa ja ovikytkimiä sekä muita arvoja. ViewLincin uuteen versioon voi liittää myös Modbus-laitteita, joiden avulla hiukkaslaskureita, virtaus- ja nestemittauksia sekä muita antureita voidaan täydentää rajoittamattomalla määrällä uusia parametreja.

ViewLinc voidaan laajentaa valvomaan tuhansia mittauspisteitä, joten se soveltuu useiden mittauspaikkojen ja parametrien valvontaan monenlaisissa olosuhdevalvontasovelluksissa. Ohjelmisto yhdistää helppokäyttöisen käyttöliittymän ja tarkat dataloggerit, jotka on helppo liittää olemassa olevaan verkkoon useiden eri yhteysvaihtoehtojen avulla: Ethernet, PoE, Wi-Fi tai Vaisalan kehittämä langaton VaiNet-teknologia.


Asiakkaiden mielipiteitä:
”Olemme käyttäneet Vaisalan viewLinc-valvontajärjestelmää vuosien ajan ja todenneet sen lyömättömäksi välineeksi tarkastajien tarvitsemien raporttien luomiseen.”

– Timothy Phelps, jakeluun erikoistunut laitossuunnittelujohtaja

Laitevalintaopas
Ominaisuudet
Nopea ja helppo käyttöönotto, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja itsekonfiguroituvat dataloggerit
Joustavat verkkoyhteysvaihtoehdot: Vaisalan langaton pitkän kantaman VaiNet-tekniikka, PoE, Wi-Fi ja langallinen yhteys
Hälytysilmoitukset sähköpostitse, tekstiviestillä tai äänipuheluna, valo- ja äänimerkin avulla tai releen kautta ulkoiseen järjestelmään välitettyinä
Aukottomat tiedot ja GxP-vaatimukset täyttävä jäljitettävyys (audit trail)
Valinnaiset vaatimustenmukaisuustyökalut: IQOQ-protokollat ja GxP-dokumentaatio
ViewLinc toimii rinnakkain muiden ohjausjärjestelmien kanssa, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa validointia
Raportit lähetetään automaattisesti sähköpostilla ja tallennetaan suojatulle palvelimelle
Räätälöitävät raportit: aikavyöhykeperusteiset, sisältävät tilaa muistiinpanoille sekä minimi-, maksimi- ja keskiarvot, käyttäjän valittavissa olevat värit
Reaaliaikainen monikanavainen trendinäyttö olosuhteiden analysointiin halutun ajanjakson aikana
Integroi viewLinc muihin järjestelmiin OPC UA ‑palvelimen tai API-liittymän avulla
Tukitilaus sisältää anturien takuut ja kalibrointisuunnitelmat, ohjelmistopäivitykset, teknisen tuen ja käyttäjäkoulutuksen
Lokalisoidut versiot: englanti, saksa, ranska, ruotsi, italia, kiina, japani, espanja ja portugali
Vaisala tarjoaa laitteistolle tuen koko viewLinc-järjestelmän elinkaaren ajan.
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Helppokäyttöinen ohjelmisto, reaaliaikainen tieto ja hälytykset
Suojattu pääsy kaikkien mittauspisteiden reaaliaikaisiin trendeihin ja kuvaajiin verkon kautta. viewLincin näppärä käyttöliittymä opastaa tehtävien ja toimintojen suorittamisessa. Opastukset esittelevät yleisimmät toiminnot, mikä säästää aikaa ja nopeuttaa ohjelmiston käytön oppimista. Graafisessa ohjauspaneelinäkymässä voit porautua tietoihin ja tarkastella laitteiden tietoja haluamaltasi mittausjaksolta. Ohjelmisto lähettää valvottavan ympäristön hälytykset sähköpostitse, tekstiviestillä, puheluna tai hälytystornien kautta.
Tietojen eheys turvattu
viewLinc varmistaa tietojen eheyden monilla tavoilla. Laitteen mallin ja näytteenottovälin mukaan kunkin dataloggerin muistiin voidaan tallentaa tietoja jopa useiden kuukausien ajalta. Dataloggerin oma paristo ja tiedonkirjaustoiminto varmistavat kerättyjen tietojen säilymisen ja mittausten jatkuvuuden myös virtakatkosten ja verkkohäiriöiden aikana. Kun verkkoyhteys on palautettu, tiedot siirretään automaattisesti palvelimeen ja tallennetaan turvalliseen tietokantaan, jonka peukalointi on estetty.
Helppo käyttöönotto ja käyttö
ViewLinc ja siihen liitetyt mittauslaitteet on helppo asentaa jo käytössä olevaan verkkoon käyttämällä esimerkiksi Ethernet-, PoE (Power over Ethernet)- tai Wi-Fi-yhteyttä tai Vaisalan omaa langatonta pitkän kantaman VaiNet-tekniikkaa. Valvontalaitteet tunnistautuvat itse viewLinc-ohjelmistossa, ja niiden mukana toimitetaan helppokäyttöiset konfigurointimallit. ViewLincin käytön oppii helposti: näytön opastusten avulla käyttäjä oppii nopeasti yleisimmät tehtävät, ja työkaluvihjeet antavat lisäohjeita ohjelmiston käyttöön.
viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmän yleiskatsaus

Menestystarinoita