viewLinc olosuhdevalvonta-, hälytys- ja raportointiohjelmisto

Lämpötilan, kosteuden ja muiden parametrien jatkuvaan valvontaan

ViewLinc Enterprise Server ‑ohjelmistolla voidaan valvoa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, tasoa, ovikytkimiä ja monia muita arvoja. ViewLincin alhaiset omistuskustannukset perustuvat monipuolisiin verkkoliitäntävaihtoehtoihin, etäkäyttöön sekä järjestelmän kustannustehokkaaseen laajennettavuuteen. Usean toimipisteen valvonta on yksinkertaista, joten maailmanlaajuisia järjestelmiä voidaan käyttää yhdeltä palvelimelta.

Ei-GxP sovelluksiin, katso Jade Monitoring System.  

viewLinc ohjelmisto

ViewLincin avulla on mahdollista saada hälytyksiä, reaaliaikaista tietoa trendeistä, sekä raportteja joilla varmistetaan GxP-määräysten noudattaminen. Vaisala viewLinc valvoo ympäristön lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa ja ovikytkimiä käyttämällä alan parhaita antureita.  Koska viewLinc tukee myös Modbus-lähettimiä, voit sisällyttää ohjelmistoon rajattoman määrän parametreja. Voit lisätä esimerkiksi hiukkaslaskureita, virtaus- ja nestemittauksia sekä monia muita antureita.

ViewLinc voidaan laajentaa valvomaan tuhansia mittauspisteitä, joten se soveltuu useiden mittauspaikkojen ja parametrien valvontaan monenlaisissa olosuhdevalvontasovelluksissa. Ohjelmisto yhdistää helppokäyttöisen käyttöliittymän ja tarkat dataloggerit, jotka on helppo liittää olemassa olevaan verkkoon useiden eri yhteysvaihtoehtojen avulla: Ethernet, PoE, Wi-Fi tai Vaisalan kehittämä langaton VaiNet-teknologia.

Asiakkaiden mielipiteitä:

”Olemme käyttäneet Vaisalan viewLinc-valvontajärjestelmää vuosien ajan ja todenneet sen lyömättömäksi välineeksi tarkastajien tarvitsemien raporttien luomiseen.”

– Timothy Phelps, jakeluun erikoistunut laitossuunnittelujohtaja

Ominaisuudet

 • Nopea ja helppo käyttöönotto, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja itsekonfiguroituvat dataloggerit
 • Joustavat verkkoyhteysvaihtoehdot: Vaisalan langaton pitkän kantaman VaiNet-tekniikka, PoE, Wi-Fi ja langallinen yhteys
 • Hälytysilmoitukset sähköpostitse, tekstiviestillä tai äänipuheluna, valo- ja äänimerkin avulla tai releen kautta ulkoiseen järjestelmään välitettyinä
 • Aukottomat tiedot ja GxP-vaatimukset täyttävä jäljitettävyys (audit trail)
 • Active Directory ‑integroinnin avulla pääkäyttäjät voivat hallita viewLinc-käyttäjiä helposti.
 • Valinnaiset vaatimustenmukaisuustyökalut: IQOQ-protokollat ja GxP-dokumentaatio
 • ViewLinc toimii rinnakkain muiden ohjausjärjestelmien kanssa, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa validointia
 • Raportit lähetetään automaattisesti sähköpostilla ja tallennetaan suojatulle palvelimelle
 • Räätälöitävät raportit: aikavyöhykeperusteiset, sisältävät tilaa muistiinpanoille sekä minimi-, maksimi- ja keskiarvot, käyttäjän valittavissa olevat värit
 • Reaaliaikainen monikanavainen trendinäyttö olosuhteiden analysointiin halutun ajanjakson aikana
 • Integroi viewLinc muihin järjestelmiin OPC UA ‑palvelimen tai API-liittymän avulla
 • Tukitilaus sisältää anturien takuut ja kalibrointisuunnitelmat, ohjelmistopäivitykset, teknisen tuen ja käyttäjäkoulutuksen
 • Lokalisoidut versiot: Suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia, espanja, portugali, kiina, japani ja korea
 • Vaisala tarjoaa laitteistolle tuen koko viewLinc-järjestelmän elinkaaren ajan.

Tärkeimmät hyödyt

Helppokäyttöinen ohjelmisto, reaaliaikainen tieto ja hälytykset

Suojattu pääsy kaikkien mittauspisteiden reaaliaikaisiin trendeihin ja kuvaajiin verkon kautta. viewLincin näppärä käyttöliittymä opastaa tehtävien ja toimintojen suorittamisessa. Opastukset esittelevät yleisimmät toiminnot, mikä säästää aikaa ja nopeuttaa ohjelmiston käytön oppimista. Graafisessa ohjauspaneelinäkymässä voit porautua tietoihin ja tarkastella laitteiden tietoja haluamaltasi mittausjaksolta. Ohjelmisto lähettää valvottavan ympäristön hälytykset sähköpostitse, tekstiviestillä, puheluna tai hälytystornien kautta.

 

Tietojen eheys turvattu

viewLinc varmistaa tietojen eheyden monilla tavoilla. Laitteen mallin ja näytteenottovälin mukaan kunkin dataloggerin muistiin voidaan tallentaa tietoja jopa useiden kuukausien ajalta. Dataloggerin oma paristo ja tiedonkirjaustoiminto varmistavat kerättyjen tietojen säilymisen ja mittausten jatkuvuuden myös virtakatkosten ja verkkohäiriöiden aikana. Kun verkkoyhteys on palautettu, tiedot siirretään automaattisesti palvelimeen ja tallennetaan turvalliseen tietokantaan, jonka peukalointi on estetty.

 

Helppo käyttöönotto ja käyttö

viewLinc 5.2 ‑ohjelmisto ja siihen liitetyt laitteet on helppo asentaa ja liittää jo käytössä olevaan verkkoon käyttämällä esimerkiksi Ethernet-, PoE (Power over Ethernet)- tai Wi-Fi-yhteyttä tai Vaisalan omaa langatonta pitkän kantaman VaiNet-teknologiaa. Valvontalaitteet tunnistautuvat itse ohjelmistossa, ja niiden mukana toimitetaan yksinkertaiset konfigurointimallit. Käyttöliittymän opastukset neuvovat käyttäjiä yleisten tehtävien suorittamisessa, ja käytönaikaisten ohjeiden ja työkaluvihjeiden avulla käyttäjät saavat apua pulmiinsa heti.

Tuotteeseen liittyvät aineistot

Video

Animaatio langatonta VaiNet-tekniikkaa käyttävästä viewLinc‑ohjelmistosta

Katso lyhyt animaatio langatonta VaiNet-tekniikkaa käyttävästä viewLinc‑ohjelmistosta

Katso YouTubessa

Webinar

Audit-proof your GxP environmental monitoring system

The key takeaways from this webinar gives you a simple checklist for maintaining compliance in environmental monitoring applications. We also review several Warning Letters that demonstrate what inspectors and auditors are looking for.

Learn more

Webinar

GxP-Compliant calibration: learning from form 483s and warning letters

In this webinar we briefly outline the practices, processes and regulations governing calibration in GxP-regulated applications. We also analyze several calibration-related Form 483s and Warning Letters issued over the last few years in a range of regulated industries 

Learn more

Asiakascase

LSNE Inc. hyödyntää digitalisaatiota varmistaakseen laadun, vaatimustenmukaisuuden ja tietojen eheyden

Erilaisten sopimusvalmistuspalveluiden lisäksi LSNE on erikoistunut cGMP:n mukaiseen aseptiseen täyttöön ja viimeistelyyn sekä kylmäkuivaustoimien skaalaukseen. 

Lue lisää

Asiakascase

Loputon määrä erilaisia valvontasovelluksia Lonzan solu- ja geeniterapialaitoksessa Houstonissa

Sveitsiläinen lääkevalmistaja Lonza Ltd. on maailman johtava lääkealan ja bioteknologian sopimusvalmistuspalvelujen toimittaja.

Lue lisää

Asiakascase

Laboratorion valvontajärjestelmä suojelee HIV-/AIDS-rokotteita

Lääkkeet, rokotteet ja lääkkeiden valmistuksessa käytettävät aktiiviset aineet ovat herkkiä lämpötilan suhteen, sillä niiden kemialliset ominaisuudet voivat muuttua olosuhteiden, erityisesti lämpötilan ja kosteuden, mukaan.

Lue lisää

Webinar

Mapping made easy: where to place sensors & why

This webinar will provide 5 simple rules for mapping studies to effectively determine sensor placement. Senior Regulatory Expert, Paul Daniel, will review the regulations and industry guidance on mapping along with discussing a validation method to reduce the total number of sensors required while maintaining your study’s defensibility under audit.

Learn more