blog

Biokaasumittalaitteen kehittäminen äärimmäisiä olosuhteita varten

Biokaasumittaus Ex-sertifioidussa ympäristössä
Vaisala´s Marketing Manager Anne Palmio
Anne Palmio
Markkinointipäällikkö
Published: 14. Maalis 2019
Biokaasun tuotanto

Vaisala on kunnostautunut vastaamaan sellaisiin haasteisiin, joita kukaan muu ei ole pystynyt ratkaisemaan. Tämä vaatii huolellista paneutumista turvallisuusnäkökohtiin, vankkoja sisäisiä prosesseja sekä mahtavaa osaavien ja innostuneiden asiantuntijoiden tiimiä. Yksi uusimmista projekteistamme oli sellaisen biokaasumittalaitteen kehittäminen, joka kestää biokaasun tuotannon äärimmäiset olosuhteet. 

Kuinka kehitystiimimme varmisti, että heidän kehittämänsä ratkaisu mittaa tarkasti ääriolosuhteissa ja tuo asiakkaille samalla lisäarvoa? Lähtökohtana olivat Ex-standardien vaatimukset, jotka edellyttivät perinpohjaista testausta todellisissa käyttöolosuhteissa. Kun MGP261 oli selvinnyt omista rankoista testausprosesseistamme vahingoittumattomana, pyysimme myös joitakin asiakkaitamme testaamaan sen toimintaa omissa ympäristöissään. 

Vaisalassa tutkijana toimiva Jani Pakarinen piti uuden biokaasumittalaitteen kehitystyötä haastavana mutta innostavana:

Ensinnäkin biokaasutuotantolaitos on räjähdysherkkä ympäristö, joka vaatii Ex-sertifiointia. Lisäksi asiakkaiden on voitava asentaa mittalaite suoraan biokaasuputkeen, joten mittalaitteen on selviydyttävä korkeista lämpötiloista ja syövyttävistä aineista, kuten rikkivedystä (H2S), jopa 10 000 ppm:n pitoisuuksina. Nämä vaatimukset tuottivat kehitysvaiheessa mielenkiintoisia haasteita. 

Kehitystiimi testasi mittalaitteen kestävyyttä useiden kuukausien ajan. Vaisalan omissa ja kolmansien osapuolten auditoiduissa testausympäristöissä varmistettiin, että mittalaite on asiakkaille turvallinen käyttää ja että se kestää syövyttäviä ympäristöjä, suurta kosteutta, kuumuutta sekä prosessikaasuvirtoja. Kehitysprosessissa Vaisalan tiimi pystyi tukeutumaan vuosikymmenten kokemukseensa säähän liittyvien mittalaitteiden kehitystyössä.

Laitetestausinsinöörinä Vaisalassa työskentelevän Emma Mikkolan mukaan Ex-sertifiointiin liittyvät vaatimukset olivat tärkeässä osassa testaustiimin työn ohjauksessa:

Oikeiden materiaalien valinta on ensiarvoisen tärkeää, kuten myös kaasutiiviyden varmistaminen. Kaikki tämä vaatii useita Vaisalan sisäisiä testejä, jotta voidaan valmistautua Ex-sertifiointivaatimusten täyttämiseen tarvittaviin ulkoisiin testeihin. Kehitysprosessiin kuului monenlaisia testejä, kuten äärilämpötilojen testaaminen, tärinätestaus ja IP-luokitukseen liittyvät testit.

Mikkolan mukaan kehitysprosessin tavoitteiden saavuttaminen vaati testaamisen lisäksi huolellista ajankäytön suunnittelua ja erilaisiin skenaarioihin valmistautumista. Tämä vaativa tuotekehitysprosessi ei olisi ollut mahdollinen ilman kykyä ylläpitää upeaa tiimihenkeä ja innovatiivisuutta korostavaa ajattelutapaa koko projektin ajan. 

Lue lisää tuotteesta osoitteesta www.vaisala.fi/MGP261

Haluatko saada biokaasumittaukseen liittyviä blogikirjoituksia sähköpostitse kerran kuussa? Tilaa biokaasun tuotantoon liittyvä uutiskirjeemme täältä.
 

Kirjoita kommentti