blog

CIRED 2019 konferenssin kuumat keskustelunaiheet

CIRED 2019 Vaisala-osasto Teemu Aurosen ja Alavan edustajan kanssa
Teemu Auronen
Teemu Auronen
Sales Director
Julkaistu: 04. Heinä 2019
Sähköntuotanto ja -siirto

Sähkönjakelualan CIRED-konferenssi pidettiin tänä vuonna Madridissa, Espanjassa 3.–6. kesäkuuta. Vaisala osallistui konferenssiin ja kävi siellä useita mielenkiintoisia keskusteluja sähköalan johtavien teknikoiden, insinöörien ja asiantuntijoiden kanssa. CIREDin tavoitteena on lisätä sähkönjakeluyhteisön jäsenten tietoja ja taitoja, ja tämän vuoden tapahtuma oli tässä suhteessa suurmenestys. 

Tapahtumassa keskusteltiin paljon muun muassa hajautetusta energiantuotannosta. Yksi parhaista tavoista sähkönkäytön tehostamiseen on resurssien elinkaarikustannusten minimointi tehokkaan valvonnan ja tietojen analysoinnin avulla. 

Sähköyhtiöiden toimintabudjetit pienenevät jatkuvasti, ja samalla yhtiöt joutuvat pienentämään uusien laitteiden mukanaan tuomia suuria pääomakuluja. Resurssien käyttöiän pidentämiselle sekä odottamattomien korjausten ja vaihtojen minimoinnille on siis selkeä tarve. Valvontajärjestelmä, joka toimii verkon kautta ja jota ei tarvitse huoltaa, voi auttaa tässä suhteessa ja tuoda alalle myös muita merkittäviä etuja.
 

Reaaliaikaisen data-analyysin hyödyt 

Ratkaisumme ongelmaan on Vaisala Optimus™ OPT100  DGA-kaasuanalysaattori, joka mahdollistaa järjestelmän reaaliaikaisen online-valvonnan kaasuanalyysin (dissolved gas analysis, DGA) avulla. Jatkuvasti kerättävien tietojen ja analyysien avulla trendit voidaan esittää reaaliajassa, joten tehomuuntajien kunnosta saadaan ajanmukaisia ja hyödyllisiä tietoja. Näiden tietojen avulla huoltotiimit voivat tunnistaa ja ratkaista mahdolliset viat, ennen kuin ne aiheuttavat käyttökatkoksia. Tämä pidentää resurssien käyttöikää ja alentaa kokonaiskustannuksia. 

Tiedoista on kuitenkin hyötyä vain, jos niitä pystyy käyttämään. Siksi OPT100-analysaattori tukee kolmea suosituinta tietoliikenneprotokollaa, Modbusia, DNP3:a ja IEC 61850:tä. Tietoliikenneprotokollat mahdollistavat valvonnan ja kaasumittaustietojen keruun. IEC 61850  protokollan avulla laitteet voivat myös ymmärtää toisiaan ilman lisämäärityksiä tai  toteutuksia. Tämä parantaa laitteiden välisen automaation tasoa edullisesti silloinkin, kun laitteet ovat eri valmistajilta.

Pienemmät elinkaarikustannukset 

OPT100 paitsi mahdollistaa tehomuuntajien pitkän käyttöiän digitalisoinnin avulla myös auttaa alentamaan muuntajien elinkaarikustannuksia. OPT100 on maailman ensimmäinen DGA-monikaasuanalysaattori, joka ei vaadi huoltoa ja jossa ei ole lainkaan kulutusosia. 

Tämä tarkoittaa, ettei järjestelmässä tarvita määräaikaisvaihtoa edellyttäviä mittausosia eikä kuljetus- tai kalibrointikaasuja, joita täytyisi valvoa ja vaihtaa säännöllisesti. OPT100 ei tarvitse kiinteitä suodattimia tai suodatinpyöriä, kalvoja tai kapillaariputkia, jotka täytyy loppuun kuluttuaan korjata tai vaihtaa. Tämä poistaa tarpeen säännöllisille huoltokäynneille, mikä parantaa resurssien optimointia, alentaa kokonaiskustannuksia ja säästää myös merkittävässä määrin aikaa. Lisäetuna on se, että yrityksen omat työntekijät voivat asentaa Vaisala Optimus™ OPT100  DGA-kaasuanalysaattorin helposti itse liittämällä sen öljy- ja sähkölinjaan.

Katso video huoltovapaasta valvonnasta 

Lue lisää käytettävistä tietoliikenneprotokollista  

Kirjoita kommentti