Älykäs kuivaus tuo energiatehokkuutta ja laatua tuotantoon

Värikkäitä jauheita

Onko kuivausprosessisi pettänyt sinut joskus? Heikko energiatehokkuus, lopputuotteen laatuongelmat sekä laitteiston syöpyminen ovat yleisiä ongelmia, jos kuivaimissa ei ole kunnollista instrumentointia. Kosteuden määrä ilmassa on tärkeä tekijä kuivattaessa mitä tahansa puusta keramiikkaan ja herajauheeseen ja jopa paineilmaan. Lämpötilan ja kosteuden tarkan mittauksen puuttuminen teollisissa prosesseissa voi johtaa erinäisiin ongelmiin ja ylimääräisiin kustannuksiin, jotka olisi mahdollista välttää.

Vaisala tarjoaa mittalaitteet, joilla ratkaiset kuivausongelmat aina keramiikasta tai paineilmasta puuhun ja elintarvikkeisiin. Teollisessa kuivausprosessissa tämä säästää energiaa, vähentää laitteiden rasitusta ja rikkoutumisia sekä parantaa lopputuotteiden laatua.

Etsi sovelluskohtaisia mittalaitteita

Tiilien valmistus

Keramiikan kuivaus

Kuivaus on oleellinen prosessi erilaisten rakennusmateriaalien, kuten laattojen, tiilien ja kipsilevyn valmistuksessa. Yleensä kuivattavaa materiaalia ei mitata suoraan vaan epäsuorasti prosessi-ilman vesihöyryä mittaamalla.

Puun kuivaus

Puun kuivaus

Suhteellinen kosteus on ajan ja lämpötilan ohella tärkeä tekijä puun kuivauksessa. Nämä parametrit perustuvat yleensä aikaisempaan kuivauskokemukseen. Tavoitteena on optimoida kuivauksen kesto ja minimoida puun halkeilu.

Ilmakompressorit

Paineilma

Paineilman puhtaus ja kuivuus voidaan varmistaa tarkkojen kastepistemittalaitteiden avulla. Stabiilin kastepistemittauksen avulla voit myös välttää ylikuivausta ja säästää energiaa.

Maitojauhetehdas

Sumutuskuivaus

Optimoitu jauheiden sumukuivaus säästää energiaa ja kustannuksia. Optimaalisten olosuhteiden löytäminen ja niiden pitäminen stabiileina on tärkeää valmistuksen kustannusten alentamisen ja energiatehokkuuden kannalta.

Smart Drying

Energian säästäminen ja laadun varmistaminen alhaisen kosteuden prosesseissa
Tässä tunnin pituisessa englanninkielisessä webinaarissa tuoteinsinööri Joni Partanen havainnollistaa alhaisen kosteuden teoriaa ja kastepistemittauksen roolia. Sitten hän kertoo prosessin kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista ja eri materiaalien vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. Hän käsittelee myös energiaintensiivisiä prosesseja, joissa hyvät mittalaitteet voivat tuoda merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa sekä parantaa samalla tuottavuutta ja lopputuotteiden laatua.